tablice: przed 56 | 56 | 76 | 2000 || tableria || ankiety || prawo || praktyka || propozycje || forum || hajdpark || faq || odnośniki
Wyszukaj tablice 2000: wyróżniki miejsca lub stolica powiatu
    Jak to działa?
Praktyka
obecnie wydawane | archiwum | liczba wydanych tablic | totalizator | statystyka tablic | zasady 2000 | zasady 1976 | lista zgłoszeń |
gierkowe | indywidualne | jednostajne | jubileuszowe | kosmiczne | niskie | zabytkowe | złote |
cyfrowe | dziewiątki | jedynki | modelowe | nielegalne | palindromy | samoróbki | srebrne | tysiączniki |
omówienie
Sposobów wydawania tablic rejestracyjnych wzór 1976 było wiele, być może tyle ile województw. Ponieważ jeżdżą jeszcze - a pewnie długo jeszcze - pojazdy z tymi tablicami, doszliśmy do wniosku, że zaczniemy zbierać dane na temat ich wydawania

Dla zachowania przejrzystości w tej sekcji wprowadziłem następujące rozwiązanie:
— zapisami dotyczącymi jednego województwa zajmuje się jeden uczestnik i on decyduje jakie informacje znajdą się w zestawieniu;
— prowadzącym województwo może zostać każdy uczestnik zwyczajny, który posiada najwięcej informacji na jego temat i czuje się z nim związany;
— inni informacje mogące wnieść coś nowego do danych określonego województwa powinni umieszczać na tablicy ogłoszeń;
— aby zgłosić jakiś problem czy wyjaśnienie należy kontaktować się z prowadzącym dane województwo;
— także uczestnicy w okresie kandydackim z informacjami mogącymi wnieść coś nowego do danych określonego województwa zgłaszają się do prowadzącego je;
— adresy uczestników możesz sprawdzić w sekcji o wortalu na stronie uczestnicy wtedy, kiedy jesteś zalogowany.

Aby dopisać dane - powinieneś być zalogowany. Inaczej nie znajdziesz odnośnika do formularzy. Na formularzu także krótki opis jak korzystać z zasad wydawania. Oczywiście wcześniej powinieneś być zarejestrowanym uczestnikiem wortala PTR.
tablica ogłoszeń
zasady wydawania tablic 1976
województwo katowickie
wyróżniki w kolejności ich przydzielenia:
KA, KT, KB, KC, KD, KX
województwo prowadzi Kronikarz
ostatnie zmiany: 21.12.2014  4:15
UWAGA:
Znaczkiem # oznaczone są nowe wpisy, zmiany, korekty poczynione od 12.09.2014 r. do 1.12.2014 r.
Znaczkiem ## oznaczone są nowe wpisy, zmiany, korekty poczynione od 2.12.2014 r.

Wyróżniki:
KA, KB, KC, KD, KT, KX


W praktyce wydano serie z zasobów:
- tablice samochodowe: KA, KT, KD, KB, KC, KX
- tablice motocyklowe: KA, KB, KC oraz być może też KT
- tablice motorowerowe: KA, KT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I: PODZIAŁ WYDANYCH SERII WZGLĘDEM MIEJSCA WYDANIA:

W tym rozdziale wymienione są wydane serie na tablicach zwykłych samochodowych (samochody i przyczepy) i motocyklowych (motocykle i traktory) oraz w tych przypadkach, gdy udało się to ustalić to podany jest podział serii i ich przedziałów cyfrowych względem miejsca ich wydania .

ROZDZIAŁ II: TABLICE DWURZĘDOWE:
W tym rozdziale wymienione są zauważone tablice dwurzędowe (przedziały i wyrywkowe numery) na samochodach i przyczepach.

ROZDZIAŁ III: TABLICE DLA PRZYCZEP:
W tym rozdziale wymienione są zauważone tablice jednorzędowe i dwurzędowe (przedziały i wyrywkowe numery) na przyczepach

ROZDZIAŁ IV: POWTARZANIE SERII - NUMERY WYDANE POWTÓRNIE:
W tym rozdziale wymienione są zauważone numery wydane powtórnie dla samochodów, przyczep i traktorów.

ROZDZIAŁ V: TABLICE SAMOCHODOWE NA TRAKTORACH I KOPARKACH:
W tym rozdziale wymienione są zauważone tablice samochodowe wydane dla traktorów i koparek.

ROZDZIAŁ VI: CIEKAWOSTKI:
W tym rozdziale wymienione są zauważone najniższe i najwyższe numery z danej serii, czyli np. KAA 0001, KAZ 9999, KAA 001A, KAP 999H itp. oraz inne ciekawe numery np. KAW 6666, KAS 333F itp.

ROZDZIAŁ VII: TABLICE TYMCZASOWE (1981 - 30.04.2000 r.):
W tym rozdziale podane są informacje o tablicach tymczasowych (czarne tło, żółte znaki) wydawanych w okresie 1981 - 30.04.2000 r.

ROZDZIAŁ VIII: TABLICE PRÓBNE (1976 - 31.12.1998 r.):
W tym rozdziale podane są informacje o tablicach próbnych (czerwone tło, białe znaki) wydawanych w okresie 1976 - 31.12.1998 r.

ROZDZIAŁ IX. TABLICE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE (1976 - 31.12.1995 r.):
W tym rozdziale podane są informacje o tablicach dla cudzoziemców zamieszkałych w Polsce (zielone tło, białe znaki) wydawanych w okresie 1976 - 31.12.1995 r.

ROZDZIAŁ X. TABLICE DLA MOTOROWERÓW:
W tym rozdziale wymienione są wydane serie na tablicach motorowerowych (zielonych)oraz w tych przypadkach, gdy udało się to ustalić to podany jest podział serii i ich przedziałów cyfrowych względem miejsca ich wydania.

ROZDZIAŁ XI. PODZIAŁ TABLIC Z UWAGI NA MATERIAŁ ICH WYKONANIA:
W tym rozdziale podane są informacje o materiałach z jakich wykonywano tablice, w rozbiciu na poszczególne serie i przedziały cyfrowe.

ROZDZIAŁ XII. INNE CIEKAWOSTKI:
W tym rozdziale podane są numery rejestracyjne pojazdów należących do niektórych przedsiębiorstw oraz różne zauważone ciekawostki, osobliwości o wydawanych w woj. katowickim tablicach itp.
--------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ I:
PODZIAŁ WYDANYCH SERII WZGLĘDEM MIEJSCA WYDANIA:

TABLICE ZWYKŁE SAMOCHODOWE I MOTOCYKLOWE (1976-30.04.2000 r.):


Często rejestracje w układzie 3 litery + 4 cyfry miały trzecią literę w przybliżeniu podającą miejscowość, ale dotyczyło to raczej tylko dużych miast województwa i to też nie zawsze. Najwięcej takich przypadków było na tablicach z KC i KX. Po reformie administracyjnej praktycznie począwszy od wiosny/lata 1999 r. w całym województwie śląskim wydawano "katowickie" rejestracje - wyjątek stanowiło np. miasto Częstochowa, gdzie do końca wydawania czarnych tablic wydawano tablice częstochowskie (CEX, CEZ). Pojazdy rejestrowano w poszczególnych gminach, jedynym wyjątkiem były tereny przyłączone z b. woj. bielskiego do woj. śląskiego od 1.01.1999 r. czyli powiaty bielski, cieszyński, żywiecki i Miasto Bielsko-Biała, gdzie pojazdy rejestrowano w starostwach powiatowych w Cieszynie, Bielsku-Białej, Żywcu oraz w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odpowiednio dla wszystkich mieszkańców tych w/w powiatów, z pewnymi wyjątkami - patrz lista gmin na końcu par. I. Lista gmin należących do tych powiatów, gdzie pojazdy rejestrowano w Starostwie na końcu par. I pod listą kolejnych serii.

I. OTO DOKŁADNA LISTA (wielkie dzięki wszystkim uczestnikom wortala za informację i uzupełnienia) :))). Wyłącznie z moich obserwacji pochodzą dane z: Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, gmin będących obecnie w pow. będzińskim (tj. Będzin, Czeladź, Wojkowice, Psary, Bobrowniki, Mierzęcice, Siewierz, Sławków), gmin będących obecnie w pow. zawierciańskim (tj. Zawiercie, Poręba, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Żarnowiec, oraz należących od 1.01.1999r. do woj. śląskiego Włodowic, Kroczyc, Irządz), gmin należących obecnie do pow. myszkowskiego (tj. Myszkowa, Poraja, Koziegłów, Żarek, Niegowej- należą do woj. śląskiego od 1.01.1999 r.), gmin należących do pow. olkuskiego (tj. Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze, Wolbrom - gminy te podobnie jak cały pow. olkuski od 1.01.1999 r. należą do woj. małopolskiego) oraz częściowo z Zabrza, Gliwic i Chorzowa.
Podziękowania dla Łukiego za dane dot. Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic i Bytomia, Tweeda za dane dotyczące Jaworzna, Wojtasa za dane dot. Zebrzydowic, Chrzanowa i Trzebini, SPS-a za dane dot. Pszczyny, Czecha za dane dot. Żor, Majkera za dane z Tarnowskich Gór, konkreta za dane dot. pow. kłobuckiego, który należy do woj. śląskiego od 1.01.1999 r. Sporo danych wrzuciłem po lekturze w starej i współczesnej prasie ogłoszeń i przetargach i zajęciach komorniczych pojazdów, a także dzięki przeszukiwaniu wyszukiwarki www.ufg.pl
Dane z Czechowic - Dziedzic, Chorzowa, Rudy Ślaskiej, gmin powiatu zawierciańskiego są pewne prawie w 100% bo pochodzą wprost z tamtejszych Wydziałów Komunikacji (podziękowania odpowiednio dla Championa, Łukiego, i WK w Rudzie Śląskiej). $

UWAGA: Gmina Tąpkowice od 1.01.1997 r. nosi nazwę Gmina Ożarowice
Podziękowania w tworzeniu poniższej listy dla: SPS-a, Tweeda, Łukiego, Czecha, Wojtasa, Maniaka z zg, Krzycha, DARA, Timpeda 18RZ, Majkera... i wszystkich innych.
Szczególne podziękowania dla kamsa za zrobienie ze zdjeć miniaturek tablic i pomoc w ich wrzuceniu do zasad. ^

Ia. TABLICE 3 LITERY + 4 CYFRY:

WYDANE SERIE:


NA TABLICACH SAMOCHODOWYCH WYDANO WSZYSTKIE SERIE WE WSZYSTKICH ZASOBACH tj. od KAA do KAZ, od KTA do KTZ, od KDA do KDZ, od KBA do KBZ, od KCA do KCZ, od KXA do KXZ.

Niewielkie przedziały niektórych serii nie zostały wydane (bo już nie zdążono ich wydać w związku z wprowadzeniem białych tablic) a to:
KDU 7689-7700
KBM 3658-3700

Również wiele wskazuje, że n/w przedziały też prawdopodobnie nie zostały wydane (a przynajmniej ja ich nie widziałem):
KDD 7001-9999
KDU 6001-7000
KDV 0501-2000
KCO ok. 8501-9999

Tablice 3 litery + 4 cyfry były stosowane dla aut prywatnych, a od początku lat 90-tych dla wszystkich. Rejonizacja była chaotyczna i dotyczyła raczej tylko dużych miast. Przeważnie zakresy tablic samochodowych i motocyklowych dublowały się, a oddzielne seria dla przyczep pojawiły się od końca lat 80-tych i to w mniejszej ilości gmin.
Lata rozpoczęcia wydawania serii z poszczególnych wyróżników na tablicach samochodowych:
KA-1976r., KT-1979r., KD-1983r., KB-1986/1987r., KC-1987/1988r., KX-1994r.
- Najpierw wydawano serie z KA, ale nie konsekwentnie bo KAI wydawano dopiero w drugiej połowie lat 80-tych, KAL z końcem lat 80-tych, KAM z końcem lat 80-tych i na przełomie lat 80-tych i 90-tych a KAJ, KAO, KAT na przełomie lat 80-tych i 90-tych oraz (KAT) z początkiem lat 90-tych.
- Z końcem lat 70-tych (w 1979 r.) pojawiły się serie z KT. I też nie konsekwentnie bo KTV wydawano z końcem lat 80-tych, a KTJ, KTO, KTT na przełomie lat 80-tych i 90-tych, a część KTM w drugiej połowie lat 80-tych, a jakąś część KTM wydano dopiero w drugiej połowie lat 90-tych.
- Gdzieś około połowy lat 80-tych (w 1983 r.) pojawiły się serie z KD.
- Natomiast ok. 1986-1987 r. pojawiły się serie z KB. Część zakresów wielu z nich (np. część: KDP, KDS, KDT, KDU, KDV, KDW, KDX, KDY, KBA, KBF, KBP, KBV, KBW, KBX, KBZ oraz dopiero w latach 90-tych całość KBK, KBM) wydawano przez lata 90-te, aż po ok. 1997r.
- Na końcu lat 80-tych (ok. 1987/1988 r.) pojawiły się tablice z KC. Najpierw rozpoczęto jakoś od końca alfabetu (pierwsze rozpoczęto serie: KCT, KCU, potem ok. 1989r. lub 1990 r. rozpoczęto wydawanie: KCZ, KCX, KCY, KCW), potem wydawano pozostałe serie.
- W lutym 1994 r. widziałem pierwsze tablice z KX (najpierw KXG, KXZ, KXT).

UWAGA: Na tablicach w układzie 3 litery + 4 cyfry numery na tablicach motocyklowych (stosowanych do 31.12.1978 r. dla motocykli, a od 1.01.1979 r. dla motocykli i traktorów) DUBLOWAŁY SIĘ z numerami na tablicach samochodowych (stosowanych do 31.12.1978 r. dla samochodów, przyczep i traktorów, a od 1.01.1979 r. dla samochodów i przyczep). Tablice motocyklowe występowały w zasobach KA, KB, KC i być może nieliczne KT
Lata rozpoczęcia wydawania serii z poszczególnych wyróżników na tablicach motocyklowych:
KA-1976r., KB-1980r., KC-1980r.
Początkowo zaczęto wydawać w 1976 r. tablice motocyklowe z zasobu KA dla motocykli, a potem od 1.01.1979 r. także dla traktorów. Wydano do 1980 r. serie od KAB do KAG, z końcem lat 80-tych jeszcze KAH, oczywiście dublując numery wydawane na tablicach samochodowych. Potem od 1980 r. dla motocykli zaczęto wydawać serie z wyróżnikiem KB, a dla traktorów serie z wyróżnikiem KC (z wyjątkiem KCC wydanej dla motocykli). Z końcem lat 80-tych zaprzestano wydawania zasobu KC dla traktorów, a traktory rejestrowano na tablicach motocyklowych razem z motocyklami w zasobie KB. Numery z zasobów KB, KC na tablicach motocyklowych zostały później od II połowy lat 80-tych zdublowane przez numery na tablicach samochodowych. Szczegóły patrz poniżej przy omawianiu tablic motocyklowych.

PODZIAŁ WYDANYCH SERII WZGLĘDEM MIEJSCA WYDANIA:
Podaje jakie zakresy miały miasta lub gminy - Jeśli wiem z własnej obserwacji albo ze stron poświęconych komunikacji miejskiej lub jeśli ktoś podał informację na tablicy ogłoszeń to wówczas podany jest przy nazwie miasta przybliżony okres wydawania danych przedziałów i serii.

KA - tablice samochodowe:

KAA
0001-1000 Bytom
1001-2000 Chorzów
2001-3000 Gliwice #
2001-5000 Katowice
5001-6000 Ruda Śląska
6001-7000 Rybnik
7001-8000 Sosnowiec
8001-9000 Tychy #
9001-9999 Zabrze #


KAB
0001-0100 Rybnik
2001-2500 Czeladź
2501-3000 Czechowice - Dziedzice (VII.1977r. - III.1978 r.)
3001-3500 Sosnowiec
6501-7000 Olkusz
7301-7400 Pszczyna (KAB 7347 wydano być może w 1976 r. - link do zdjęcia dowodu rejestracyjnego [odsyłacz] (być może 7001-7500 Pszczyna)
9201-9300 Trzebinia
Ponadto jakaś część tej serii była wydawana w Jaworznie

KAC
1001-1500 Wolbrom
2001-2500 Zawiercie
2701-2800 Zabrze (KAC 2785 wydano w 1979 r.)
2901-3000 Sosnowiec (KAC 2964 wydano w listopadzie 1979 r.)


KAD
0001-2000 Bytom (KAD 1912 wydano w lutym 1978 r.) ##
2001-4000 Chorzów
4001-6000 Gliwice ##
6001-8000 Ruda Śląska
8001-9999 Rybnik ##


KAE ##
0001-2000 Sosnowiec
2001-4000 Tychy
4001-6000 Zabrze (KAE 5392 wydano w 1978 r.)
6001-8000 Racibórz
8001-9000 Będzin
9201-9300 Chrzanów (KAE 92?? wydano w 1978 r.)


KAF
0001-1000 Czeladź (KAF 0235 wydano w październiku 1976 r.)
1001-2000 Czechowice - Dziedzice (IV.1978r. - X.1979r.)
2001-4000 Dąbrowa Górnicza (KAF 2677 wydano w 1977/1978 r.)
4401-4500 Zebrzydowice
9000-9999 Olkusz (KAF 9208 wydano w 1978 r.) #


KAG
3501-3600 Świerklaniec
5324 wydano w lutym 1978 r.
5001-6000 Siemianowice Śląskie
7407 wydano w 1977 r.
8001-8500 Wolbrom
Zauważony jeden z pierwszych pojazdów KAG 8004 (tablica aluminiowa - wtórnik) - zielony Fiat 125p (wciąż jeździ - widziany w 2006 roku)
8501-9000 Zawiercie


KAH
0001-4000 Bytom (KAH 3503 wydano do maja 1979 r.) ##
4001-6000 Chorzów
6001-8000 Gliwice (KAH 6226 wydano w 1978 r.) ##
8001-9999 Ruda Śląska


KAI
0001-3300 Ruda Śląska (1984 r. - 1988 r., KAI 0640 wydany w 1984 r.)
3301-4000 tylko przyczepy Ruda Śląska (1984 r. - 1988 r.)
4001-5000 Ruda Śląska (1984 r. - 1988 r.)
5001-9999 Sosnowiec (KAI 7189 wydano w 1986 r.)


KAJ ##
0001-2000 Pszczyna
2001-2200 Bestwina
2201-2500 Sławków (koniec 1989 r. - wiosna 1992 r., KAJ 2363 wydano w 1991 r.)
2501-3000 Gaszowice
3001-3300 Krzyżanowice
3301-3500 Bobrowniki
3501-4000 Siewierz (przełom 1990/1991 - XI. 1991 r.)
4001-6000 Wodzisław Śląski
6001-8000 Jaworzno (początek lat 90-tych)
8001-9000 Jastrzębie-Zdrój
9001-9950 Gierałtowice
9951-9999 Ornontowice


KAK
0001-9999 Katowice

KAL
0201-0300 najprawdopodobniej Libiąż
0704 wydano w 1985 r.
1001-1550 Bestwina (II połowa lat 80-tych)
1551-2000 Czechowice-Dziedzice (IV.1987r. - I.1988r.)
2001-3000 Będzin
4801-4900 Chorzów (1988 r.)
5001-6000 Olkusz
7401-7500 Żory (KAL 7476 wydano w 1986 r.) (?)
9701-9800 Racibórz


KAM
0801-0900 Tychy (1987 r.)
1758 wydano w 1990 r.
3001-4000 Mierzęcice (przełom lat 80-tych i 90-tych)
4901-5000 Jastrzębie-Zdrój (KAM 4912 wydano w 1987 r.)
7201-7400 Racibórz
8001-9000 Pilica (1987/1988 r. - XI. 1991 r.)
9001-9999 Gliwice
Ponadto część serii w Rybniku


KAN
0001-4000 Rybnik #
4001-7000 Sosnowiec (KAN 5566 wydano w 1978 r.)
Zauważony jeden z pierwszych pojazdów z tej serii: KAN 4088 - z tyłu tablica dwurzędowa - czerwony Polski Fiat 125p MR75 - jeszcze jeździ, KAN 4393 - Fiat 126p - jeszcze jeździ (VI.2011r.) - link do zdjęć: [odsyłacz] [odsyłacz]
7001-9999 Tychy #


KAO
0001-9999 Katowice (1989 r. - 1991 r. Wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych, ale tylko w przedziale 0001 - ok. 1500 powtórnie wydano w latach dziewięćdziesiątych)

KAP
0001-3000 Zabrze (KAP 0110 wydano 04.04.1978 r.) #
3001-5000 Racibórz #
5001-7000 Będzin
7001-8000 Chrzanów #
8001-8400 Czeladź #
8401-8600 Dabrowa Górnicza #
8601-9000 Czeladź #
9001-9999 Czechowice-Dziedzice (X.1979r. - I.1981 r.)


KAR #
0001-1000 Dąbrowa Górnicza
1001-2000 Jaworzno (być może większy przedział w Jaworznie)
2001-3000 Jastrzębie-Zdrój
3001-4000 Gierałtowice
4001-5000 Leszczyny
5001-6000 Mysłowice
6001-7000 Mikołów
7001-8000 Olkusz
8001-9000 Pszczyna
9001-9999 Pyskowice

KAS
0001-1000 Piekary Śląskie
1001-2000 Tarnowskie Góry #
2001-3000 Trzebinia #
3001-4000 Siemianowice Śląskie (KAS 3822 wydano w 1979 r.) #
4001-5000 Świętochłowice #
5001-6000 Wodzisław Śląski #
6001-7000 Wolbrom
7001-8000 Zawiercie
8001-8500 Zbrosławice #
8501-9000 Żory #
9001-9500 Tworóg #
9501-9999 Siewierz #


KAT
0001-9999 Katowice (1991 r. - wiosna 1992 r., KAT 5319 wydano w styczniu 1992 r. Wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych powtórnie wydano w latach dziewięćdziesiątych)


KAU
0001-1000 Będzin
1001-2000 Bukowno
2001-3000 Brzeszcze #
3001-4000 Chorzów
4001-5000 Chrzanów (KAU 4609 wydano w listopadzie 1980 r.) #
5001-6000 Dąbrowa Górnicza
6001-8000 Gliwice #
8001-9000 Jaworzno #
9001-9999 Jastrzębie-Zdrój #

KAV #
0001-0800 Łazy
0801-1000 Zawiercie
1001-2000 Mysłowice
2001-3000 Mikołów
3001-5000 Ruda Śląska
5001-6000 Siemianowice Śląskie #
6001-7000 Siewierz
7001-9999 Sosnowiec


KAW #
0001-1000 Tarnowskie Góry
1001-2000 Tychy
2001-3000 Wodzisław Śląski
3001-5000 Zabrze
5001-6000 Zawiercie (1977 r. - wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych powtórnie wydano w 1990 r.) (KAW 5174 wydano 02.06.1977 r.)
Zauważony jeden z pierwszych pojazdów: KAW 5017 - czerwona Zastava 1100p dwudrzwiowa
6001-7000 Żory
7001-7500 Świerklaniec
7501-8000 Klucze
8001-8500 Pilchowice
8501-9000 Tąpkowice (od 1.01.1997 r. zmiana nazwy na gm. Ożarowice)
9001-9999 Będzin


KAX #
0001-2000 Bytom
2001-3000 Chorzów
3001-4000 Chrzanów
4001-5000 Dąbrowa Górnicza (Warszawa M-20 - KAX 4872 - wydano 20.09.1979 r.)
5001-7000 Gliwice
7001-7300 Godów
7301-8000 Rybnik (?)
8001-9000 Wodzisław
9001-9999 Żory


KAY ##
0001-0500 Gliwice
0501-1000 Pilchowice
1001-2000 Katowice - Polmozbyt
2001-3000 Pietrowice Wielkie
3001-3900 Kuźnia Raciborska
3901-4000 Nędza
4001-5000 Krzanowice
5001-6750 Knurów
6751-7000 Wodzisław Śląski
7001-8000 Gierałtowice (KAY 7861 wydano w 1983 r.)
8001-9000 Godów
9001-9999 Pawłowice

KAZ
0001-2000 Pszczyna
2001-3000 Pilica. Pierwszy zarejestrowany samochód w Pilicy: KAZ 2001 - żółty Żuk skrzyniowy
3001-4500 Świerklaniec ##
4501-5000 Żarnowiec
5001-6000 Lyski ##
6001-7000 Gaszowice ##
7001-8000 Olkusz
8001-9999 GliwiceKA - tablice motocyklowe:
Z zasobu KA na tablicach motocyklowych zaobserwowano: KAB, KAC, KAD, KAE, KAF, KAG, KAH, KAS. Były one przeznaczone dla traktorów i motocykli. Numery na tablicach motocyklowych z zasobu KA dublowały się z numerami na tablicach samochodowych. Podana kiedyś przez kogoś informacja o występowaniu tablic motocyklowych KAR w Zabrzu najprawdopodobniej w 99% okazała się błędna, dlatego bo część serii KAR miały w Zabrzu, ale motorowery.

KAB
0001-0077 tylko motocykle Chorzów
7874 - motocykl, ale nie wiem z jakiego miasta

KAC
7664 - motocykl, ale nie wiem z jakiego miasta

KAD
1001-1134 tylko motocykle Ruda Śląska


KAE
8589 motocykl rok produkcji 1989, ale trudno ustalić z jakiego miasta (może Mysłowice, Tychy lub Imielin ???)

KAF
6091 motocykl, ale nie wiem z jakiego miasta

KAG
0001-0100 tylko motocykle Libiąż (1980 r.)
6001-6100 tylko traktory Wolbrom (wyjątek: KAG 6003 - motocykl)
9501-9999 tylko traktory Klucze

KAH
3355 traktor Zetor, ale nie wiem w jakim mieście mógł być rejestrowany
1509 motocykl, ale nie wiem w jakim mieście mógł być rejestrowany
2501-2600 motocykle Pilica
3725 motocykl SHL, ale nie wiem w jakim mieście mógł być rejestrowany
6001-6100 motocykle być może Zebrzydowice (KAH 6027 - motocykl)
6251-6350 motocykle Żarnowiec (KAH 6265 motocykl)

KAS
9936 - traktor Ursus widziany w Czeladzi - tablica motocyklowa samoróbka (dzielnie odśnieżał parking przed jednym z hipermarketów - razem z nim odśnieżał traktor Ursus KBI 5355 z jakiejś firmy z Będzina. Możliwe też, że ta KAS 9936 to była pierwotnie tablica samochodowa - zakres KAS 9901-9999 to samochody z pobliskiego Siewierza)


KT - tablice samochodowe:

KTA #
0001-1000 Gorzyce
1001-1500 Lubomia
1501-2000 Mszana
2001-2500 Mierzęcice
2501-4000 Piekary Śląskie
4001-5000 Łaziska Górne
5001-9999 Katowice


KTB
0901-1000 być może Żory
KTB 3979 wydano w 1979 r.
5101-5200 Chorzów (KTB 5181 wydano w 1979 r.)
8601-9999 Sosnowiec (wydano przed październikiem 1981 r. )

KTC
1451-1500 Ruda Śląska
2101-2200 Tychy (KTC 2122)
2401-2500 Jastrzębie - Zdrój
4001-4850 Sosnowiec
4851-4900 Czechowice-Dziedzice (X-XII.1981 r.)
8001-9000 Będzin
KTC 3231 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KTD
2001-2900 Sosnowiec (KTD 2013 wydano w grudniu 1979 r.)
6001-6100 Ogrodzieniec
6101-7000 Zawiercie
KTD 8680 (wtórnik) - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KTE
0001-2000 Bytom
3001-3500 Ogrodzieniec
4901-5000 Mikołów (KTE 4940 wydano w 1979 r.)
5701-5800 Żory (1978 r.)


KTF
0201-0300 Radlin
2001-4000 Chorzów
5901-6000 Gliwice
6201-6263 Poręba
9501-9600 Pilchowice (KTF 9502 wydano w 1986 r.)
9601-9700 Zebrzydowice

KTG
0237 widziany w Będzinie
0501-1000 Czechowice - Dziedzice (I.-IX.1981 r.)
3001-3500 Ruda Śląska (KTG 3210 wydano w 1981 r.)
3501-4000 Zawiercie
4601-4700 prawdopodobnie Trzebinia
7080 wydano w 1980 r.
8801-8900 Piekary Śląskie
9001-9100 Zebrzydowice
9501-9999 Chorzów


KTH
0001-9999 Chorzów (KTH 1479, 4434 wydane w 1980 r., KTH 7134 wydano w 1981 r.)


KTI #
0001-9999 Katowice
(Przedział 0001-1000 wydany w okresie X.1996 r. lub II.1997 r. lub w tym okresie wydano powtórnie wolne numery z tego przedziału. Przedział 1001-9999 wydano w latach 80-tych)


KTJ
0001-0500 Chrzanów (KTJ 0037 wydano w grudniu 1990 r. Link do zdjęcia: [odsyłacz]
0501-1000 Trzebinia (?)
1001-4000 Olkusz (1989 r. - jesień 1991 r.)
5001-6000 Trzebinia (prawdopodobnie 1992 r.)
7001-8000 Świętochłowice (KTJ 7291 wydano w 1992 r.)
8001-9000 Dąbrowa Górnicza
9001-9999 Czeladź (KTJ 9852 wydano w 1991 r.)


KTK
0001-9999 Katowice (1980 r. - 1982 r. - w tym wg Maniaka przedział 9901-9999 lub 9801-9999 tylko dla przyczep; KTK 5318 wydano 16.06.1981 r., KTK 8379 wydano w 1981r., KTK 9502 wydano w 1982 r.) ^


KTL
0301-0400 Libiąż (KTL 0326 widziano w Libiążu)
1401-1900 Sosnowiec (wydano przed wrześniem 1983 r.)
2001-3000 Bukowno
6201-6300 Bestwina (lata osiemdziesiąte)
6301-6350 Ruda Śląska
7001-8000 Dąbrowa Górnicza
8001-8500 Bukowno
8501-8600 Bestwina (lata osiemdziesiąte)
KTL 5356 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KTM
0001-1000 Sławków
(przedział 0001-0503 w latach osiemdziesiątych, a przedział 0504-1000 w okresie: wiosna 1995 r. - przełom 1997/1998 r.)
1301-1500 prawdopodobnie Tąpkowice (1995-96 r.)
1601-2000 Poręba
(przedział 1601-1759 w pierwszej połowie lat 80-tych - po 1982 r., a przedział 1760-2000 w 1995 r.)
2151-2200 tylko przyczepy Tąpkowice (połowa lat 90-tych)
2201-2300 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu raciborskiego
2895 wydano w kwietniu 1988 r.
3201-3300 Mierzęcice
3301-3500 Łazy
3601-3900 być może Świerklaniec lub inna gmina powiatu tarnogórskiego (II-ga połowa lat 80-tych, zauważone: KTM 3666, 3829)
3901-4800 najprawdopodobniej Siemianowice Śląskie (lata 80-te)
6001-8000 Sosnowiec (I połowa lat 80-tych, n-ry powtórnie wydane po 1997 r.)
8301-8400 Krupski Młyn


KTN
1001-3000 Sosnowiec (być może większy przedział dla Sosnowca - w trakcie obserwacji, KTN 2418 wydano w 1982 r.) ^
5001-5100 Ruda Śląska
5051-5100 Chorzów
5151-5200 Ruda Śląska
5201-5300 Tarnowskie Góry
5951–6000 Czechowice-Dziedzice III’83
6151-6200 Ruda Śląska
6301–6350 Czechowice-Dziedzice VI’82
6401-6450 Ruda Śląska
6651-6700 Chorzów
6701-6750 Czechowice-Dziedzice VII-VIII’82
6851-6900 Ruda Śląska
7901-7950 Czechowice-Dziedzice IX-X’81
8251-8300 Ruda Śląska
8351-8400 Ruda Śląska
9001-9050 Czechowice-Dziedzice VI-VII’82
9201-9300 Chorzów
9601-9650 Czechowice-Dziedzice II-III’83
9951-9999 Chorzów


KTO
0132 widziany w Libiążu
1001-1600 Bukowno (1991 r. - I.1995 r.)
1701-1800 Gliwice lub Pyskowice (KTO 1726 wydano w 1991 r.)
2601-3100 Wolbrom (1990 - I.1991 r.)
3101-3400 tylko przyczepy Wolbrom (1990 r. - III. 1998 r.)
3401-3500 tylko przyczepy Sławków (1992 - 1998 r.)
4501-4800 Tychy lub któraś z gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego
4801-4850 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego
4851-4900 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu tarnogórskiego
4901-5000 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu raciborskiego
5001-6000 Zawiercie (początek 1990 r. - jesień 1990 r.)
6001-6200 tylko przyczepy Czechowice-Dziedzice (KTO 6161 wydano w 1992 r.) #
7001-8500 Brzeszcze (początek lat dziewięćdziesiątych)
8501-9000 Poręba (1990 - X. 1991 r.)
9001-9500 Łazy (1990 r. - VI. 1991 r.)
9501-9999 Ogrodzieniec (1990 r. - X. 1991 r.)


KTP
1301-1400 najprawdopodobniej Bobrowniki (widziano w VI.2013 r. przyczepę KTP 1343 na terenie gm. Bobrowniki. Ponadto ufg podaje nr KTP 1309 dla przyczepy i KTP 1313, 1323 i 1340 dla traktorów Ursus)
1501-1600 Czechowice-Dziedzice (XII.1982 r. - I.1983 r.)
1701-1800 Ruda Śląska
2401-2500 Bytom (KTP 2443) #
2701-2800 być może Bytom
3251-3300 Ruda Śląska
3759 widziany w Libiążu
3801-3850 Zawiercie
3901-3950 Poręba
4001-4450 Klucze
4451-4500 Ruda Śląska
4551-4600 Ruda Śląska
4651-4700 Ruda Śląska
4951-5000 Ruda Śląska
6101-6200 któraś z gmin powiatu gliwickiego
7001-7150 Ruda Śląska
7451-7500 Ruda Śląska
7601-7650 Ruda Śląska
8201-8250 Czechowice Dziedzice (IV.-X.1983 r.)
8301-8350 Ruda Śląska
8551-8600 Ruda Śląska
8651-8700 Czechowice-Dziedzice (IV.-X.1983 r.)
9051-9100 Ruda Śląska
9501-9550 Ruda Śląska
9851-9900 Siemianowice Śląskie

KTR
3451-3550 Zawiercie
3901-4000, 5701-6300 Rybnik (1981 r.) (być może 3901-6300 Rybnik)
Ponadto duża część serii z Dąbrowy Górniczej

KTS
0001-5000 Sosnowiec (KTS 3305 wydano przed czerwcem 1983 r.)
5001-5050 Ruda Śląska
5101-5250 tylko dwurzędowe Czeladź
5251-5300 Ruda Śląska
5891 wydano w 1982 r.
6001-6050 Ruda Śląska
6401-6450 Ruda Śląska
6501-6550 Ruda Śląska
7301-7350 Ruda Śląska
8101-8200 Ruda Śląska
8651-8700 Ruda Śląska
9601-9650 Jaworzno (KTS 9612 wydano z początkiem lat 80-tych)
9901-9950 Ruda Śląska
Ponadto jakaś część serii była w Jaworznie.


KTT
0001-1500 Siemianowice Śląskie (KTT 1372 wydano w II poł. sierpnia 1991 r.)
1501-4000 Mysłowice (KTT 2394 wydano w 1990 r.)
4001-6000 Tarnowskie Góry (ok. 1988 r. - przełom 1990/1991 r.)
6701-6800 Rybnik
8001-8800 tylko przyczepy Jaworzno
8801-8900 tylko przyczepy Olkusz (1996 r. -1997 r.)
8901-9000 tylko przyczepy Chrzanów
9001-9100 tylko przyczepy Brzeszcze
9301-9400 Pilica (wiosna 1992 r. - VII. 1992 r.)
9501-9999 Siemianowice Śl. (1993 r.)


KTU
0001-1000 Będzin
1301-1400 być może Bytom
2001-3000 Chorzów
3001-4000 Czeladź
4001-6000 Jaworzno
6001-7000 Czeladź (KTU 6268 wydano w 1984 r.)


KTV
0001-1000 Będzin (KTV 0262 wydano w 1990 r.)
1801-1900 Wodzisław Śląski (?) (KTV 1899 wydano w 1996 r. - nr powtórnie wydany ?)
2901-3000 któraś z gmin powiatu tarnogórskiego
4601-4700 być może Żory
5001-6000 Świerklaniec (ok. 1990-1991 r. lub 1992-1993 r.) ##
7501-8000 Tąpkowice (przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych)
8401-8500 Dąbrowa Górnicza (?) (KTV 8473 wydano w 1991 r.)
8901-9000 Żory (1991 r.)
9801-9999 Tworóg (lata dziewięćdziesiąte)


KTW
0101-0500 Czechowice-Dziedzice (XII.1981 r. - VI. 1982 r.)
0501-0750 Ruda Śląska
2501-3000 Zawiercie
4001-4500 Chorzów
5901-6000 Wodzisław Śląski (KTW 5919 wydano w latach 1981/1982 r.). Link do zdjęcia: [odsyłacz]
9501-9600 Czechowice-Dziedzice (IX.-XII.1982 r.)


KTX
3801-4000 Rybnik (Link do zdjęcia KTX 3835: [odsyłacz]
4001-4500 Sosnowiec (wydano przed majem 1983 r.)
7301-8000 Sosnowiec (KTX 7422 wydano w marcu 1983 r.)
9701-9800 Ruda Śląska


KTY
1701-1800 Rybnik
2001-3000 Dąbrowa Górnicza (KTY 2332 wydano w 1983 r.)
3001-4000 Ruda Śląska
5001-5500 Olkusz
6201-6300 Pszczyna
7101-7200 być może Libiąż (KTY 7193 widziano w Libiążu)
7699 wydano w 1983 r.
8001-9000 Będzin
9001-9999 Sosnowiec (1983 r.)

KTZ
1151-1250 Zawiercie
1701-1750 Zawiercie
1751-2000 Zabrze i może jeszcze coś z Zabrza
4501-4600 Zawiercie
6801-6900 Racibórz (1983 r.)
7251-7350 Poręba


KT - tablice motocyklowe:
Z zasobu KT na tablicach motocyklowych zaobserwowano jedynie serię KTE - były one przeznaczone dla traktorów. Numery dublowały się z numerami na tablicach samochodowych

KTE
9701-9999 tylko traktory Mierzęcice

Uwaga: tablice motocyklowe KTE widziałem ok. 1993 roku i nigdy później i dziś już nie jestem pewien czy były to oryginalne tablice motocyklowe, czy też widziane wtedy przez mnie traktory miały samoróbki o rozmiarze tablic motocyklowych zamiast pierwotnie wydanych tablic o rozmiarze samochodowym.


KD - tablice samochodowe:

KDA ##
0001-0990 Czechowice-Dziedzice (IV.1983 r.- X.1984 r.)
3001-5000 Sosnowiec (KDA 3338 wydano 12.05.1983 r.)
5001-7000 Gliwice (KDA 68?? wydano w marcu 1984 r.)
7001-7100 Łaziska Górne
7101-7300 Tworóg
7301-7400 Pawłowice
7401-7500 Psary
7501-8000 Piekary Śląskie
8001-9000 Bytom
9001-9200 Toszek
9201-9700 Zawiercie
9701-9800 Świerklaniec
9801-9900 Zbrosławice
9901-9950 Miedźna
9951-9999 Siewierz


KDB
0001-2900 Bytom
2901-3000 tylko przyczepy Bytom
3000-9999 Bytom
(Przedział 0001-8000 wydawano w latach ok. 1986-1989, a przedział 8001-9999 wydawano na przełomie lat 1993-1994, KDB 8909 wydano w lutym 1994 r.)
KDB 8694 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KDC
0001-9999 Chorzów (KDC 1043 wydano w 1983 r.)


KDD
0001-5000 Dąbrowa Górnicza (w tym 2001-2100 tylko dwurzędowe)
5001-7000 Czechowice-Dziedzice (IX.1983 r. - VII.1987 r.)

KDE
0001-1000 Będzin
1001-1500 tylko przyczepy Będzin
1501-3300 Będzin
3301-3600 tylko przyczepy Będzin
3601-5000 Będzin
5001-9000 Żory (KDE 7560 wydano w 1987 r.) ##
9001-9200 Wodzisław Śląski ##
9201-9999 Żory ##


KDF
0001-9999 Tychy (KDF 9720 wydano w 1985 r.)


KDG
0001-9999 Gliwice (KDG 1811 wydano w 1986 r.)

KDH
0001-5000 Chrzanów (koniec 1991 r. - początek 1994 r.)
5001-9000 Jaworzno
9001-9100 przyczepy Jaworzno
9101-9999 Jaworzno

KDI ##
0001-3000 Knurów
3001-4000 Łaziska Górne
4001-5000 Jastrzębie-Zdrój
5001-6000 Żory
6001-6050 Toszek
6051-7000 Pyskowice
7001-8000 Pszczyna
8001-8500 Klucze (w tym 8301-8400 tylko dwurzędowe) (1991 r. - 1992 r.)
8501-8700 Mierzęcice (1991 r. - lato 1992 r.)
8701-9000 Pilchowice
9001-9999 Pawłowice

KDJ
0001-9999 Jastrzębie-Zdrój (ok. 1994 r.) #
KDJ 7457 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KDK
0001-9999 Katowice (ok. połowy lat osiemdziesiątych - wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych powtórnie wydano w latach 1998-1999. KDK 2791 była wydana przed sierpniem 1985 r.)

KDL #
0001-1200 Orzesze
1201-1500 Lyski
1501-3500 Piekary Śląskie (KDL 2606 wydano w 1991 r., KDL 1657 wydano w 1992 r.)
3501-4000 Tarnowskie Góry (początek lat 90-tych)
4001-8000 Piekary Śląskie
8601-8700 Leszczyny (od 1.01.1992 r. zmiana nazwy m. na Czerwionka-Leszczyny)
KDL 3543 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KDM
0001-1000 Mikołów (KDM 0047 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
1001-6000 Mysłowice #
6001-9999 Mikołów #


KDN
0001-5000 Siemianowice Śląskie (KDN 2829 wydano w 1992 r.)
5001-9999 Racibórz (1991 r. - 1993 r.) #


KDO
0001-5000 Wodzisław Śląski #
5001-9999 Zawiercie (1983 r. lub 1984 r. - 1989/1990 r.) (KDO 6003 wydano w 1984 r., KDO 9357 wydano 11.09.1989 r.)

KDP #
0001-5000 Pszczyna (KDP 3609 wydano w 1988 r.)
5001-9999 Świętochłowice
(przedział 5001-8000 wydano w II połowie lat 80-tych -KDP 6824 wydano w VIII. 1988 r.; przedział 8001-9999 wydano około polowy lat 90-tych)


KDR
0001-5000 Rybnik #
5001-8200 Ruda Śląska (1981-84)
8201-8300 tylko przyczepy Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)
8301-8600 Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)
8601-8700 tylko przyczepy Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)
8701-9100 Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)
9101-9200 tylko przyczepy Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)
9201-9800 Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)
9801-9900 tylko przyczepy Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)
9901-9999 Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)

KDS
0001-3100 Sosnowiec (ok. połowy lat osiemdziesiątych)
3101-4000 tylko przyczepy Sosnowiec (ok. połowy lat osiemdziesiątych, KDS 3307 wydano 17.05.1984 r.)
4001-5200 Sosnowiec (ok. połowy lat osiemdziesiątych)
5201-7000 tylko przyczepy Sosnowiec (ok. połowy lat osiemdziesiątych)
7001-9999 Sosnowiec (IX.1993 r. - IV.1994 r.)


KDT #
0001-1400 Tarnowskie Góry (druga połowa lat 80-tych, sporo numerów powtórnie wydanych około 1993 r.)
1401-1500 Tworóg
1501-5000 Tarnowskie Góry (druga połowa lat 80-tych, sporo numerów powtórnie wydanych około 1993 r., KDT 3986 wydano w 1986 r.)
5001-5800 Trzebinia (być może przedział dla Trzebini od 4001 ?)
5801-5900 tylko dwurzędowe przyczepy Trzebinia
5901-9999 Trzebinia
(przedział 5001-8500 wydawany w latach osiemdziesiątych, przedział 8501-9999 wydawany ok. lat 1996-maj 1997 r., KDT 9876 wydany w 1997 r.)
KDT 1679 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KDT 3448 - link do zdjęcia: kdt 3441 [odsyłacz]


KDU
0001-1000 Kuźnia Raciborska #
1001-2000 Trzebinia (KDU 1164 widziano w Trzebini) #
2001-5000 Libiąż (KDU 2149, 2345 widziane w Libiążu) #
(przedział 2001-3000 w latach osiemdziesiątych, przedział 3001-5000 ok. lat 1994-1995 r.)
5001-6000 Łazy
(przedział 5001-5500 wydany pod koniec lat osiemdziesiątych, przedział 5501-6000 wydany w okresie: VII. 1991 r. - IX. 1992 r.)
7001-7500 Ogrodzieniec (koniec lat osiemdziesiątych)
7501-7688 tylko przyczepy Ogrodzieniec ^^
(przedział 7501-7600 wydany pod koniec lat osiemdziesiątych, przedział 7601-7688 wydany w okresie: 1994 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic dla przyczep. Najwyższy zauważony numer: KDU 7669 - przyczepa dwukołowa do samochodu osobowego.
7701-9000 Ogrodzieniec (maj 1992 r. - wiosna 1996 r.)
9001-9500 Chrzanów #
9501-9600 Bestwina #
9601-9700 Łazy (XI.1993 r. - II. 1994 r.)
9701-9800 Sośnicowice #
9801-9900 Psary (pierwsza połowa lat 90-tych) #
9901-9999 Nędza #


KDV
0001-0500 Poręba (druga połowa lat osiemdziesiątych)
2001-3400 Siewierz (druga połowa lat osiemdziesiątych)
4001-5000 Wolbrom (VIII.1995 r. - XI. 1996 r.)
5001-5500 Toszek #
7001-9999 Wolbrom
(przedział 7001-9000 wydany od 1985 r. do 1990 r. - KDV 7148 wydano w kwietniu 1986 r., przedział 9001-9999 wydany od I. 1991 r. do III. 1992 r.)


KDW
0101-0200 tylko przyczepy Zbrosławice (1997 r.) #
1701-1900 tylko przyczepy Zebrzydowice
2001-3000 Żarnowiec (1990 r. - II. 1998 r. )
3201-3500 Klucze
3501-3600 Zawiercie (1984 r.)
3801-4100 Sosnowiec (wydano przed grudniem 1984 r.)
6001-7000 Chorzów
9001-9500 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza (1993 r. - 1995 r.)
9701-9800 być może Zebrzydowice


KDX
0001-1000 Brzeszcze
1001-3000 Dąbrowa Górnicza (KDX 1095 wydano w 1986 r.)
3001-5500 Bukowno
(przedział 3001-4450 wydany w II połowie lat 80-tych, następnie wolne numery po wyrejestrowanych pojazdach wydane powtórnie w latach 1997-1998. Przedział 4451-5500 wydany od II.1995 r. do wiosny 1998 r., KDX 53?? wydany w 1998 r.)
5501-5950 Olkusz (luty 1996 r. - lipiec 1996 r.)
5951-6000 tylko przyczepy Olkusz (luty 1996 r. - lipiec 1996 r.)
6001-7247 Czeladź
7248-7430 tylko przyczepy Czeladź
7431-7440 Czeladź - tylko samochody tablice dwurzędowe
7441-7494 tylko przyczepy Czeladź
7495-9999 Czeladź
(przedział 6001-7000 wydany w drugiej połowie lat 80-tych, a przedział 7001-9999 wydany w latach 1991/1992 - 1994 r. - w tym 7248-7430 i 7441-7494 tylko przyczepy, ale dwurzędowa KDX 7498 wydana w 1995 r.)


KDY
0001-0200 Olkusz (lata osiemdziesiąte)
0801-0900 być może Tąpkowice (?)
1301-1500 Łazy (lata osiemdziesiąte)
2001-2200 Ogrodzieniec (lub 0001-2300 Ogrodzieniec) (lata osiemdziesiąte)
2301-2368 Poręba (lata osiemdziesiąte)
2601-2700 Ruda Śląska
2851-2900 Żarnowiec (lata osiemdziesiąte)
3001-4000 Olkusz (lata osiemdziesiąte)
4401-4500 być może Pszczyna
4501-4700 tylko przyczepy Bobrowniki
5901-6000, 6701-6800 Siemianowice Śląskie (być może w Siemianowicach przedział 5901-6800)
7001-7500 Olkusz (lata osiemdziesiąte; KDY 7223 wydano w 1985 r.)
7501-8500 Sosnowiec (lato 1990 r. - jesień 1990 r.)
8501-9500 Ruda Śląska
9501-9999 Olkusz (wiosna 1994 r. - jesień 1994 r.)


KDZ
0001-9999 ZabrzeKB - tablice samochodowe:

KBA ##
0001-5000 Katowice
(Przedział 0001-2000 wydany w okresie X.1996 r. - XI.1996 r., natomiast przedział 2001-5000 wydany w końcu lat 80-tych)
5001-7000 Będzin (przełom lat 80-tych i 90-tych)
7001-9000 Gliwice
9001-9999 Bukowno (KBA 9997 wydano w 1991 r.)


KBB
0001-9999 Bytom (1991/1992 r. - 1993 r.)

KBC ##
0001-0500 Godów
0501-0900 Łazy (lub 0501-0787 Łazy)
1001-1100 Knurów
2001-3000 Wodzisław Śląski
3001-3700 Piekary Śląskie
3701-3900 tylko przyczepy Piekary Śląskie
3901-5000 Piekary Śląskie
5001-7000 Rybnik
7001-8000 Chrzanów
8251-8500 tylko przyczepy Będzin
8501-9000 Będzin
9001-9999 Żory

KBD
0001-5000 Zabrze (1990 r.)
5001-8000 Racibórz (KBD 5380 wydano w 1989 r.) ##
8001-9970 Czechowice-Dziedzice (V.1988 r. - XII.1990 r.)
9971-9999 Bestwina ##


KBE
0001-0500 Ruda Śląska ##
0501-0600 Wolbrom ##
0601-1000 Gorzyce ##
1001-3350 Dąbrowa Górnicza
3351-4000 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza
4001-5000 Dąbrowa Górnicza
5001-7000 Mysłowice ##
7001-8000 Olkusz (koniec lat osiemdziesiątych)
9001-9151 Czechowice-Dziedzice (I-V.1988 r.)


KBF
0001-9999 Tychy (przedział 0001-4000 wydano w latach osiemdziesiątych, przedział 4001-9999 wydano w latach 1993 r. - 1995 r.)


KBG ##
0001-3000 Rybnik
3001-3500 Leszczyny (Od 1.01.1992 r. zmiana nazwy na m. Czerwionka-Leszczyny, KBG 3092 wydano w listopadzie 1987 r.)
3501-5000 Zabrze
5001-9999 Tychy


KBH
0001-5000 Katowice (wiosna - lato 1992 r.)
5001-7000 Sosnowiec (lato 1991 r. - zima 1991 r./1992 r.)
7001-8000 Dąbrowa Górnicza
8101-8300 Ogrodzieniec (II. 1992 r. - V. 1992 r.)
8701-8800 Gliwice
8801-8900 Mierzęcice (1991 r. lub 1992 r.)
8901-9400 Ruda Śląska
9601-9800 Bolesław (1991 r.)


KBI
0001-2000 Siemianowice Śląskie
2001-9999 Ruda Śląska


KBJ
2001-2100 być może Gliwice
6320 wydano w 1989 r.
7701-7800 Tychy
7801-7900 być może Rybnik (??? - była już wydana w październiku 1992 r.)

KBK
0001-9999 Katowice (III.1993 r. - XII.1993 r.)


KBL
0001-0700 Zabrze
1001-2000 Klucze
2201-2300 Knurów (KBL 2293 wydano w grudniu 1988 r.)
2401-2500 być może któraś z gmin pow. gliwickiego (Knurów ?)
3001-5000 Olkusz
7001-8000 Czeladź
Jakaś część serii (od ? 4001 lub od 5001-6000, 8001-9000) była ponadto w Jaworznie.

KBM
0001-1100 tylko przyczepy Katowice (ok. 1992 - 1994 r.) - wyjątek: KBM 0002 - samochód Toyota Land Cruiser - tylna tablica dwurzędowa
1101-1150 tylko przyczepy Gliwice lub któraś z gmin powiatu gliwickiego
1151-1200 tylko przyczepy Rybnik lub Żory lub któraś z gmin powiatu rybnickiego
1201-1250 tylko przyczepy Gliwice lub któraś z gmin powiatu gliwickiego
1251-1350 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza (1992r. - 1993 r.)
1351-1400 tylko przyczepy Gliwice lub któraś z gmin powiatu gliwickiego
1401-1500 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu tyskiego lub mikołowskiego
1501-1550 tylko przyczepy Ruda Śląska
1551-1600 tylko przyczepy Zabrze
1601-1650 tylko przyczepy Sosnowiec (1994 r. - 1996 r.)
1651-1660 tylko przyczepy Ogrodzieniec (1994 r.)
1661-1760 tylko przyczepy Sosnowiec (1994 r. - 1996 r.)
1761-1800 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu tyskiego lub mikołowskiego
1801-1960 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu pszczyńskiego
1961-2000 tylko przyczepy Rybnik lub Żory lub któraś z gmin powiatu rybnickiego
2001-2500 tylko przyczepy Katowice (ok. 1994 r. - 1995 r.)
2501-2600 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu tyskiego lub mikołowskiego
2601-2700 tylko przyczepy Bytom lub Piekary Śląskie
2701-2750 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu tyskiego lub mikołowskiego
2751-2800 tylko przyczepy Chorzów
2801-2850 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu wodzisławskiego
2851-2950 tylko przyczepy Rybnik lub Żory lub któraś z gmin powiatu rybnickiego
2951-3000 tylko przyczepy Gliwice lub któraś z gmin powiatu gliwickiego
3001-3050 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu raciborskiego
3051-3140 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu tarnogórskiego
3141-3200 tylko przyczepy Chorzów lub Świętochłowice
3201-3350 tylko przyczepy Sosnowiec (1992 r. - 1994 r.)
3351-3400 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu pszczyńskiego
3401-3450 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu raciborskiego
3451-3540 tylko przyczepy Tychy
3541-3600 tylko przyczepy Bolesław (1991 r. - 199? r.)
3601-3700 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego
3801-3900 tylko przyczepy być może któraś z gmin pow. tarnogórskiego
4001-4050 tylko przyczepy Rybnik lub Żory lub któraś z gmin powiatu rybnickiego
4051-4100 tylko przyczepy Gliwice lub któraś z gmin powiatu gliwickiego
4101-4210 tylko przyczepy Sosnowiec (KBM 4201, 4202, 4204)
4211-4230 tylko przyczepy Rybnik lub któraś z gmin powiatu rybnickiego (KBM 4211, 4214, 4215, 4225)
4231-4250 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu raciborskiego (KBM 4235, 4236)
4251-4300 tylko przyczepy Tarnowskie Góry (KBM 4266, 4277)
4301-4340 tylko przyczepy Katowice
4341-4350 tylko przyczepy Jaworzno lub któraś z gmin powiatu chrzanowskiego
4351-4400 tylko przyczepy Olkusz (1993 r. - 1995 r.)
4401-4500 tylko przyczepy Sosnowiec
4501-4550 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego
4551-4600 tylko przyczepy Jaworzno
4601-4650 tylko przyczepy Gliwice lub któraś z gmin powiatu gliwickiego
4651-4760 tylko przyczepy Jastrzębie-Zdrój
4761-4815 tylko przyczepy Rybnik lub Żory lub któraś z gmin powiatu rybnickiego
4816-4830 tylko przyczepy Pilica (1993 r.)
4831-4900 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza lub któraś z gmin powiatu będzińskiego
4901-4950 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego
4951-4980 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu tarnogórskiego
4981-5000 tylko przyczepy Świętochłowice lub ewentualnie Chorzów
5001-5225 tylko samochody dwurzędowe Katowice (1992-1994 r.)
5226-5400 tylko przyczepy Katowice (1991 r. - 1992 r.) - wyjątek: KBM 5285 - samochód Citroen C-15 - tylna tablica dwurzędowa
5401-5600 tylko samochody dwurzędowe Katowice (1992-1994 r.)
5601-5900 tylko samochody dwurzędowe Gliwice
5901-6000 tylko samochody dwurzędowe Katowice (1992-1994 r.)
6001-6400 tylko samochody dwurzędowe Gliwice
6401-6500 tylko samochody dwurzędowe prawdopodobnie Tychy
6501-6600 tylko samochody dwurzędowe Tychy (KBM 6544 wydano w 1994 r.)
6601-6650 tylko samochody dwurzędowe Wodzisław Śląski
6651-6700 tylko samochody dwurzędowe Rybnik
6701-6900 tylko samochody dwurzędowe Gliwice
6801-7000 tylko samochody dwurzędowe Będzin (1992 r. - 1995 r.)
7001-7100 tylko samochody dwurzędowe Bytom (KBM 7062, 7065)
7101-7200 tylko samochody dwurzędowe Gliwice
7271-7300 tylko samochody dwurzędowe Chorzów
7301-7500 tylko samochody dwurzędowe Dąbrowa Górnicza (1992 r. - 1994 r.)
7651-7700 tylko samochody dwurzędowe Pilica (1993 r. - 1995 r.)
7901-8000 tylko samochody dwurzędowe Olkusz (1993 r. - 1994 r.)
8001-8050 tylko samochody dwurzędowe Chorzów
8051-8100 tylko samochody dwurzędowe Będzin
8101-8200 tylko samochody dwurzędowe Piekary Śląskie (1993 r. - 1997 r.)
8251-8300 tylko samochody dwurzędowe Olkusz (1994 r. - 1996 r.)
8301-8500 tylko samochody dwurzędowe Sosnowiec (1993r. - 1995r.)
8501-8775 tylko przyczepy Katowice (1994 r. - 1996 r.) - wyjątek KBM 8560 - samochód Toyota Camry - tylna tablica dwurzędowa
8776-8800 tylko samochody dwurzędowe Katowice (1994 r. - 1996 r.)
8801-9000 tylko przyczepy Katowice (1994 r. - 1996 r.) - wyjątek KBM 8899 - samochód Pontiac - tylna tablica dwurzędowa
9051-9100 tylko samochody dwurzędowe Czeladź (KBM 9069, 9078 wydano w 1996 r., KBM 9073 wydano w 1997 r.)
9201-9250 tylko samochody dwurzędowe Piekary Śląskie (1993 r. 1997 r.)
9251-9300 tylko samochody dwurzędowe Bytom (1997 r.)
9301-9350 tylko samochody dwurzędowe Olkusz (1996 r. - VI. 1997 r.)
9501-9999 tylko samochody dwurzędowe Katowice (w tym także nieliczne przyczepy dwurzędowe) (1996 r. - 1997 r.)
KBM 4277 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KBM 7065 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KBN
0001-9999 Sosnowiec (1988 r. - lato 1989 r., KBN 1628 wydano w marcu 1988 r.)


KBO
0001-9999 Katowice (KBO 6372 wydano w 1988 r.)


KBP
0001-1000 Brzeszcze (ok. 1995 r. - 1997 r.)
1001-2100 Chorzów
2101-2200 przyczepy Chorzów
2201-3000 Chorzów
4501-5000 przyczepy Tarnowskie Góry
5001-5250 Poręba (przedział 5001-5134 wydany ok. połowy lat osiemdziesiątych, a przedział 5135-5250 wydany w latach 1995-1996)
5470 wydano w 1990 r.
5601-5700 Zabrze (KBP 5680 wydano w 1998 r.)
5801-5900 Sławków (wiosna 1992 r. - jesień 1992 r.)
5901, 6616 wydane w 1991 r.
7001-8499 Czechowice-Dziedzice (V.1991 r. - III.1992 r.)
9401-9500 Wodzisław Śląski
KBP 5304 - link do zdjęcia:https://lh4.googleusercontent.com/-Vm0 wMb4 oc/U-nWBlLAXgI/AAAAAAAAAgc/iPEwYRigNh8/s912/kbp5304%2520-%2520ty%25C5%2582.jpg


KBR
0901-1000 być może Jastrzębie-Zdrój
1101-4700 Ruda Śląska (1988 r. - 1991 r.)
4701-5000 tylko przyczepy Ruda Śląska (1988 r. - 1991 r.)
5001-5100 Zabrze (KBR 5089 wydano w marcu 1987 r.)
7801-8000 Tąpkowice (1990 r.)
8001-9999 Jaworzno


KBS
0001-9999 Gliwice (druga połowa lat osiemdziesiątych, KBS 7192 i 7550 wydano w 1988 r.)


KBT
0001-1000 Siemianowice Śląskie (KBT 0376 wydano w II poł. sierpnia 1987 r.)
1001-2000 Pszczyna
3001-4000 Jaworzno (około połowy lat dziewięćdziesiątych)
4001-4500 Czeladź
5101-5200 Knurów
8001-9999 Dąbrowa Górnicza (KBT 9969 wydano w 1990 r.)


KBU
0001-0250 Klucze ##
0251-0500 Tworóg ##
0601-0700 Gliwice (KBU 0695 wydano w 1986 r.)
4501-5000 Pilica
5001-5600 Chrzanów (lata osiemdziesiąte - listopad 1990 r. - znaczną część tablic należało wykonać samemu) ^
5601-5625 Chorzów
5626-9999 Chrzanów (lata osiemdziesiąte - listopad 1990 r. - znaczną część tablic należało wykonać samemu)
KBU 0439 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KBV ##
0001-0200 Zbrosławice
0201-1000 Wodzisław Śląski
1001-1500 Łaziska Górne
1501-2000 Wodzisław Śląski
2001-5000 Zabrze
5001-5100 Pietrowice Wielkie
5101-5300 Zebrzydowice ?
5301-6000 Mysłowice
6001-8000 tylko przyczepy Katowice (druga połowa lat 80-tych)
8001-8100 Krupski Młyn
8101-8500 Orzesze
8501-9000 Klucze (zima 1995/1996 r. - IV.1997 r.)
9001-9100 Wodzisław Śląski


KBW ##
0001-0500 Siemianowice Śląskie
0501-0630 Bytom
0631-1000 Będzin
1001-3000 Zabrze (przełom lat 1985/1986, KBW 1271 wydano w grudniu 1985 r.)
3001-6000 Katowice (XI.1996 r. - II.1997 r., KBW 5217 i KBW 5760 wydano w 1997 r.)
6001-9999 Tychy

KBX ##
0001-0500 Suszec
0501-1000 Bestwina
1001-3000 Dąbrowa Górnicza (na pewno przedział 1201-1300 wydany w Dąbrowie Górniczej w 1986 r.)
3001-3250 Zbrosławice
3251-3500 Suszec
3501-5000 Zabrze (przedział 46?? wydano w październiku 1985 r.)
5001-9999 Katowice
(Przedział 5001-7000 wydano ok. 1985 r., przedział 7001-9999 wydano w okresie: XI.1993 r. - VI.1994 r., KBX 6454 wydano w październiku 1985 r.)


KBY ##
0001-2000 tylko przyczepy Katowice (koniec lat 80-tych)
2001-2900 Lyski (KBY 2477 wydano w 1990 r.)
2901-3000 Kornowac
3001-3500 Rudziniec
3501-4000 Miedźna
4501-4750 Bobrowniki
4751-5000 Psary
5001-6000 Świętochłowice (1986 r.)
6001-7000 Libiąż (1997r.)
7001-7500 Godów
7501-7700 Żarnowiec (II-ga połowa lat 80-tych)
8001-9999 Dąbrowa Górnicza


KBZ ##
0001-0100 Zbrosławice
0101-0200 Wielowieś
0201-0300 Tąpkowice (Od 1.01.1997 r. zmiana nazwy na gm. Ożarowice)
0301-0350 Klucze
0351-0500 Mszana
0701-0900 prawdopodobnie Tworóg (1994 r. - 1995 r., KBZ 0856 wydano w 1995 r.)
1001-1900 Bytom
1901-3400 tylko przyczepy Bytom (KBZ 33?? wydano w 1990 r.)
3401-5000 Bytom
5001-5500 Krzyżanowice
5501-5600 Nędza
5601-6000 Siemianowice Śląskie (1996 r.)
6001-9500 Sosnowiec (1987 r. - 1988 r.)
KBZ 0776 - link do zdjęcia: [odsyłacz]KB - tablice motocyklowe:
Tablice motocyklowe z KB były przeznaczone dla motocykli i traktorów. Numery na nich DUBLOWAŁY się z nr na tabl. samochodowych. Widziałem następujące serie z zasobu KB na motocyklowych: KBA, KBB, KBC, KBD, KBE, KBF, KBG, KBH, KBI, KBK, KBL, KBM, KBN.

KBA
0271, 0455, 1372, 4188, 7001, 8320 - motocykle, ale nie wiem z jakiego miasta
6840 - traktor, ale nie wiem z jakiego miasta
1101-1200 motocykle Poręba
3001-3500 motocykle Mierzęcice
3801-3900 motocykle Pszczyna, ale KBA 3820 - motocykl widziany w Sosnowcu
7701-7800 motocykle Poręba (lata dziewięćdziesiąte)
7801-8000 motocykle i traktory Ogrodzieniec (ok. 1993 r. - ok. 1996 r., KBA 7869 - motocykl Suzuki)
9001-9200 motocykle i traktory Siemianowice Śląskie (KBA 9075, 9076, 9078, 9119 - traktory)

KBB
0013-2000 motocykle Chorzów (KBB 0039 wydano 04.07.1980 r.)
2801-3000 motocykle i traktory Czeladź (KBB 2977 - traktor)
6549 - traktor, ale nie wiem z jakiego miasta


KBC
0206, 8495 motocykle, ale nie wiem z jakiego miasta
8501-8700 traktory - Piekary Śląskie (KBC 8549, 8583, 8586, 8649, 8651 - traktory)

KBD
1001-1100 motocykle Ruda Śląska
1901-5000 motocykle Ruda Śląska
6501-7000 motocykle Olkusz
7401-7500 motocykle Rybnik
8001-9000 motocykle Olkusz


KBE
1297 motocykl, nie wiem z jakiego miasta (numer wydany przed 1984 r.)
1501-1600 motocykle Katowice (?)
1641 - motocykl (nie wiem z jakiego miasta)
2601-2700 motocykle być może Sosnowiec (KBE 2663 - motocykl)
3151-3175 traktory Ogrodzieniec
3201-3300 motocykle być może Bobrowniki
3301-3400 motocykle Tarnowskie Góry
3401-3500 motocykle prawdopodobnie Czeladź
3601-3650 motocykle Pilica
3801-4000 motocykle Łazy (KBE 3960 motocykl)
4001-4100 motocykle Zawiercie
7801-8000 motocykle i traktory Pilica
8242 - motocykl, ale nie wiem z jakiej gminy
8301-8500 motocykle i traktory Ogrodzieniec
9801-9900 motocykle być może Chorzów (KBE 9863 - motocykl wydano w 1989 r.)
9901-9999 traktory Jaworzno (KBE 9973 - traktor)


KBF
4001-5000 motocykle i traktory Zawiercie
6511 motocykl, ale nie wiem z jakiego miasta
7501-7600 motocykle Czeladź (???)

KBG
0001-0229 motocykle Libiąż (1980 r. - 1982 r.)
0501-1000 motocykle Łazy (KBG 0840 - motocykl)
1001-1200 motocykle Ogrodzieniec
1201-3000 motocykle i traktory Olkusz
4001-4500 motocykle Siewierz
6001-6500 motocykle Wolbrom
7801-7900 motocykle Marklowice
9501-9999 motocykle Klucze


KBH
0850, 1431 motocykle, ale nie wiem z jakiego miasta
2501-2600 motocykle Pilica
4101-4400 traktory i motocykle Łazy
5501-6000 motocykle oraz nieliczne traktory Wolbrom (KBH 5624 - motocykl wydano 29.08.1986 r.)
6251-6500 motocykle Żarnowiec (KBH 6437 - motocykl wydano 18.07.1985 r.)

KBI
0501-1500 traktory i motocykle Wolbrom (ok. 1987 r. - 1996 r.)
2205 - traktor, ale nie wiem z jakiej gminy
3101-3200 traktory Wielowieś
5001-5300 traktory Sosnowiec
5301-5500 traktory i motocykle Będzin (KBI 5355 - traktor)
5501-5900 traktory i motocykle Dąbrowa Górnicza (II połowa lat 90-tych, KBI 5511 - traktor)
6001-6060 traktory Poręba (koniec wydawania czarnych tablic)
6201-6288 motocykle Łazy (koniec wydawania czarnych tablic)
6333 motocykl - link do zdjęcia: [odsyłacz]
7001-7050 traktory i motocykle Siewierz lub ew. Tychy (KBI 7042 - traktor z Tyskiego Przedsiębiorstwa Robót Geologicznych i Wiertniczych)
7051-7070 traktory i motocykle Siewierz (koniec wydawania czarnych tablic)
7369 motocykl, ale nie wiem z jakiego miasta
7819 motocykl, ale nie wiem z jakiego miasta - link do zdjęcia: [odsyłacz]
9901-9999 traktory i motocykle Wolbrom (1996 r.)


KBK
2001-2050 traktory i motocykle Zawiercie (jesień 1992 r. - ok. 1995 r.)
2051-2132 traktory Zawiercie (ok. 1995 r. - 30.04.2000 r.) (koniec wydawania czarnych tablic)
2201-2300 motocykle Zawiercie (ok. 1995 r. - 30.04.2000 r.) (koniec wydawania czarnych tablic)
2901-3000 motocykle Łazy
3201-3250 traktory Pilica (początek lat dziewięćdziesiątych)
3301-3400 traktory któraś z gmin powiatu będzińskiego
3501-3900 traktory i motocykle Sosnowiec (koniec lat 90-tych; KBK 3570 - traktor, KBK 3666 - motocykl)
5001-5050 traktory Pilica (ok. 1997 r.- 1999 r.)
5701-5800 traktory i motocykle Wolbrom (1996 r. - jesień 1997 r.)
7375 traktor widziany w gm. Świerklaniec - ufg nie potwierdza tego numeru
7501-7600 traktory Imielin (KBK 7545 traktor)
7701-7743 motocykle Zawiercie (ok. 1995 r. - 30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic
8901-9000 traktory być może Świerklaniec
9156-9185 traktory Pilica

KBL
1501, 1557, 1808, 6919, 7431 motocykle (nie wiem z jakiego miasta)
0701-0800 traktory Sosnowiec
2401-2500 traktory być może Tąpkowice (obecnie gm. Ożarowice) (KBL 2481 - traktor)
2701-3000 traktory i motocykle Siewierz
3091 traktor, ale nie wiem z jakiej gminy
3201-3300 traktory Zebrzydowice
4101-4200 traktory Żarnowiec
4201-4239 traktory Pilica
4301-4400 traktory i motocykle prawdopodobnie Bolesław (KBL 4397 - traktor)
5001-5005 motocykle Chorzów
7501-7900 traktory Bytom (KBL 7583, 7876 - traktory)
8201-8300 traktory Katowice lub Chorzów (KBL 8242 - traktor)
9001-9100 traktory być może Siemianowice Śląskie (???) (KBL 9075 - traktor)
9501-9800 traktory i motocykle Siewierz

KBM
0501-0600 traktory i motocykle powiat cieszyński (z wyjątkiem gminy Zebrzydowice) (1999 r. - 30.04.2000 r.) ^^
0601-0700 traktory i motocykle Dąbrowa Górnicza lub któraś z gmin powiatu będzińskiego
1001-1100 traktory i motocykle Chełm Śląski (KBM 1010 - motocykl)
1101-1200 traktory i motocykle Chełm Śląski lub ewentualnie Imielin
1301-1400 traktory i motocykle Mysłowice
1501-1600 traktory i motocykle Chełm Śląski lub Imielin
1801-1900 traktory i motocykle Chełm Śląski lub Imielin
2101-2200 traktory i motocykle Gliwice lub któraś z gmin powiatu gliwickiego
3001-3100 traktory i motocykle któraś z gmin powiatu olkuskiego, być może Klucze
3201-3400 traktory i motocykle któraś z gmin powiatu pszczyńskiego
3601-3800 traktory któraś z gmin powiatu raciborskiego
3801-3880 traktory Pilica
3901-3950 traktory i motocykle Gliwice lub któraś z gmin powiatu gliwickiego
4001-4100 traktory i motocykle Dąbrowa Górnicza lub któraś z gmin powiatu będzińskiego
4301-4400 traktory i motocykle któraś z gmin powiatu tarnogórskiego
4901-5000 traktory i motocykle Rybnik lub któraś z gmin powiatu rybnickiego
KBM 4028 - tablica motocyklowa na małej przyczepce, być może była to przyczepka motocyklowa.

KBN
0311-0340 motocykle Chorzów. Koniec wydawania czarnych tablic
0401-0524 traktory i motocykle powiat cieszyński (z wyjątkiem gm. Zebrzydowice) - (KBN 0480 na motocyklu wydano 24.09.1999 r., KBN 0524 - traktor). Koniec wydawania czarnych tablic
0701-0800 traktory Bobrowniki (traktory: KBN 0708, 0709). Koniec wydawania czarnych tablic. Ostatni traktor czerwony Zetor KBN 0709


KC tablice samochodowe:

KCA
0001-0200 Sławków (jesień 1992 r. - jesień 1993 r.)
0301-0400 Brzeszcze
0901-1400 Łazy (IX. 1992 r. - XI. 1993 r.)
1401-1800 Siewierz (V.1993 r. - początek 1994 r.)
1801-1900 Sławków (jesień 1993 r. - wiosna 1994 r.)
1901-2100 Pilica (lato 1993 r. - wiosna 1994 r.)
2101-2600 Klucze (lato 1992 r. - jesień 1994 r.)
3401-3600 Pilica (VII. 1992 r. - lato 1993 r.)
3601-4000 Psary
5101-5200 Wodzisław Śląski
6401-6600 Zbrosławice (KCA 6517 wydano w 1992 r.)
6601-7700 Zebrzydowice
7801-7900 Pszczyna
8501-9200 Bolesław (1992 - 1993 r.)
KCA 6479 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KCB
0001-9999 Katowice (lato 1992 r. - III.1993 r.). Wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych powtórnie wydano około lat 1998-30.04.2000.


KCC
0001-3000 Czechowice-Dziedzice (III.1992 r. - VII.1994 r.)
3001-5900 Olkusz (wiosna 1992 r. - wiosna 1994 r.)
5901-6000 tylko przyczepy Olkusz (wiosna 1992 r. - 1993 r.)
6001-7400 Trzebinia
8801-9000 Świerklaniec (1993 r. - początek 1994 r.) ##
KCC 8957 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KCD
0001-6500 Ruda Śląska (1991-93 r.)
6501-8000 Tychy

KCE
0811 wydano w 1992 r., widziany w Jaworznie
1201-1300 Tychy (1991 r.) (być może tylko traktory z tablicami samochodowymi ???)
2601-2700 Mszana koło Wodzisławia Śląskiego
2901-3000 Wodzisław Śląski
4601-4800 Rydułtowy (1992 r.)
5001-9999 Zawiercie (III.1992 r. - V.1994 r.)


KCF
0001-6000 Tychy (KCF 1376 - przyczepa, KCF 2555 wydano w 1992 r., KCF 4930 wydano w 1993 r.)
6001-6500 Siewierz (początek 1994 r. - jesień 1994 r.)
6501-7000 Bestwina
7101-7500 Łazy (II.1994 r. - II. 1995 r., KCF 7433 wydano w 1994 r.)
7501-8000 Brzeszcze (1994 r.)
8101-8200 Bieruń
8501-8700 Sławków (wiosna 1994 r.- wiosna 1995 r.)
8701-9000 Psary (ok. 1995 r.)
9720 wydano we wrześniu 1994 r.
9901-9999 Mierzęcice (wiosna 1994 r.)


KCG
0001-9999 Gliwice (wiosna 1992 r. - II.1994 r.)


KCH
0001-4500 Chorzów
4501-5500 Wojkowice (koniec 1992 r. - 1995 r.)
5601-5800 Bolesław (1994 - 1995 r.)
5801-6000 Pilica (wiosna 1994 r. - XII.1994 r.)
6001-9999 Chorzów (KCH 9803 wydano w 1995 r.)

KCI
1501-1600 Mikołów (1995 r.)
2301-2400 Orzesze
3001-4000 Świętochłowice
4001-7500 Tarnowskie Góry (1992 r. - 1994 r.)
7501-9999 Zabrze (III.1993 - I.1994 r., KCI 7515 wydano w marcu 1993 r., KCI 9619 wydano w grudniu 1993 r.) ^^
KCI 4490 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KCJ
0001-3000 Jaworzno (KCJ 12?? wydano w 1992 r.)
3001-5600 Jastrzębie Zdrój (1992 r. - 1993 r.) (KCJ 4844 wydany w marcu 1993 r.)
6301-6400 Ruda Śląska (???) ^
7501-9999 Wolbrom (III. 1992 r. - VIII. 1995 r.)


KCK
0001-0200 Bolesław (1991 - 1992 r.)
1201-1800 Dąbrowa Górnicza
1801-1900 Ogrodzieniec (X. 1991 r. - II. 1992 r.)
1901-2900 Pszczyna
2901-3900 Zawiercie (X.1991 r. - III. 1992 r.)
3901-4900 Chorzów (1991 r.)
4901-6900 Gliwice (1991 r.)
6901-7000 Poręba (X. 1991 r. - III.1992 r.)
7001-8500 Sosnowiec (początek 1992 r. - wiosna 1992 r.)
8501-9000 Ruda Śląska (KCK 8595 wydano w 1992 r.)


KCL
0001-4000 Będzin (lato 1992r. - IX.1994r.)
4001-9999 Dąbrowa Górnicza (lato 1992r. - jesień 1994 r.)


KCM
2001-3600 Mysłowice (być może większy przedział w Mysłowicach)
3601-3900 Mikołów (1994 r.)
4001-5000 Mysłowice
5001-5100 Piekary Śląskie (???) (1992 r.)
6101-6200 Mysłowice
6201-6300, 7001-8000 Mikołów
8501-8600 Pszczyna
9001-9500 Mierzęcice (lato 1992 r. - wiosna 1994 r.)


KCN
0001-9999 Sosnowiec (wiosna 1992 r. - IX.1993 r., KCN 2709 wydano w 1992 r.)


KCO
0001-0500 Olkusz. Znaczna część dwurzędowych (jesień 1991r. - wiosna 1992r.)
0501-0600 Pilica. Znaczna część dwurzędowych (XI. 1991 r. - wiosna 1992 r.)
0601-0700 Tąpkowice - tylko dwurzędowe
0701-1000 Bolesław (1993 - 1994 r.)
1001-1500 Wodzisław Śląski
3001-3100 Wojkowice (KCO 3044 wydano w maju 1992 r.)
3201-4000 Poręba (III. 1992 r. - XII. 1994r.)
4001-4100 Klucze (lato 1992 r.)
5001-5100 tylko przyczepy Poręba (1992 r. - 1997 r.)
5101-5150 tylko przyczepy Ogrodzieniec (1992 r. - 1994 r.)
5151-5300 tylko przyczepy Zebrzydowice
5401-5600 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu pszczyńskiego
5601-5800 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu raciborskiego
5801-6300 tylko przyczepy Bytom
6301-6400 tylko przyczepy któraś z gmin pow. chrzanowskiego (KCO 6319 ciągnął samochód z tablicami białymi KCH, a ufg potwierdza ten numer oraz numery KCO 6344, 6351, 6381 z prefixem 230, czyli Oddział PZU Chrzanów)
6401-6700 tylko przyczepy Zabrze
6701-6750 tylko przyczepy Jaworzno lub któraś z gmin powiatu chrzanowskiego
6751-7050 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu pszczyńskiego
7051-7200 tylko przyczepy Bobrowniki
7201-7300 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu tarnogórskiego
7301-7350 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu raciborskiego
7351-7400 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu tarnogórskiego
7401-7500 tylko przyczepy Bukowno (1992 r. - 1996 r.)
7501-7550 tylko przyczepy Jaworzno lub któraś z gmin powiatu chrzanowskiego
7551-7650 tylko przyczepy być może któraś z gmin powiatu raciborskiego
7651-7700 tylko przyczepy któraś z gmin powiatu tarnogórskiego
7701-7850 tylko przyczepy Rybnik lub Żory lub któraś z gmin powiatu rybnickiego
7851-7950 tylko przyczepy Tychy lub któraś z gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego
7951-8000 tylko przyczepy Sosnowiec


KCP #
0001-1500 Piekary Śląskie
1501-2100 Bobrowniki (KCP 1679 wydano w 1991 r.)
2101-3300 Tarnowskie Góry (przełom 1990/1991 r. - 1991 r., KCP 2943 wydano w 1991 r.)
3301-5300 Jastrzębie-Zdrój
5301-6150 Bestwina
6351-6300 Nędza
6301-6400 Bestwina
6401-6500 Pyskowice
6501-6800 tylko przyczepy Ruda Śląska
6801-7000 Lyski
7001-9999 Pszczyna
KCP 2121 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KCP 2943 - link do zdjęć: [odsyłacz]
[odsyłacz]


KCR
1983 wydano w 1991 r.
2801-2900 Jastrzębie - Zdrój
2001-2200, 4001-4100, 5001-6000 Rybnik (być może 4001-6000 lub większy przedział w Rybniku) (1991 r.)
7201-8700 Żory (KCR 8082 wydano w styczniu 1993 r., KCR 8649 w 1993 r.)

KCS
1101-2200 Tychy (1991 r. - 1992 r.)
2901-3000 Trzebinia
3001-4000 Jaworzno
4001-6000 Zawiercie (jesień 1990 r. - X.1991 r. )
6001-7000 Jaworzno
7001-8000 Chrzanów
8001-9000 Jaworzno
9001-9999 Siewierz (XI.1991 r. - V.1993 r.)


KCT
0001-1000 Mikołów #
1001-2000 Chrzanów #
2001-2500 Libiąż #
2501-3000 Pszczyna #
3001-3500 Siewierz (koniec 1989 r. - przełom 1990/1991)
3501-4000 Toszek #
4001-4500 Bobrowniki #
4501-5000 Piekary Śląskie #
5001-6500 tylko przyczepy Sosnowiec
(przedział 5001-5800 w latach osiemdziesiątych, przedział 5801-6500 w okresie: X.1996 r. - VI.1999 r.)
6501-8000 Sosnowiec (X.1996 r. - XI.1996 r.)
8001-8100 Babice #
8101-9999 tylko przyczepy Gliwice #


KCU
0001-0200 Olkusz (przedział 0001-0150 w 1989 r., przedział 0151-0200 jesień ok. XI. 1996 r.)
0201-0300 Bobrowniki (lato 1991 r.) #
0301-0800 tylko przyczepy Sosnowiec (początek lat dziewięćdziesiątych - być może 1991 r. - 1993 r.)
0851-1000 tylko przyczepy Będzin
1001-2500 Będzin #
2501-3000 Sosnowiec (KCU 2782 wydano w 1991 r.) #
3001-5000 Jaworzno (w tym 4001-5000 tylko dwurzędowe) #
5001-7000 Mysłowice #
7001-9000 Sosnowiec (lato 1991 r. - początek 1992 r., KCU 8267 wydano w styczniu 1992 r.) #
9001-9999 Racibórz (1992 r.)


KCV
0001-9999 Gliwice (1991 r.)
KCV 3458 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KCW
0601-0700 Kuźnia Raciborska ##
2501-2600 Jastrzębie-Zdrój
2701-2800 Czerwionka-Leszczyny (1991 r.)
3001-6000 Dąbrowa Górnicza (KCW 5474 wydano w 1992 r.)
6001-9000 Chorzów
Ponadto część serii w Świętochłowicach


KCX
0001-9999 Bytom (połowa 1989 r. - 1991/1992 r.)


KCY
0001-6000 Sosnowiec (lato 1989 r. - jesień 1990 r.)
6001-9999 Tychy (1990 r. - 1991 r.)


KCZ
0001-9999 Zabrze (jesień 1990 r. - marzec 1993 r., KCZ 0144 wydano w listopadzie 1990 r., KCZ 6317 wydano w lutym 1992 r., KCZ 6658-przyczepa wydano w 1992 r., KCZ 9718 wydano w listopadzie 1992 r.) ^^
KCZ 1574 - link do zdjęcia: [odsyłacz]KC - tablice motocyklowe:
Tablice motocyklowe z KC były używane DLA TRAKTORÓW I MOTOCYKLI. Tu też numery z motocyklowych DUBLOWAŁY SIĘ z nr z tablic samochodowych. Widziałem następujące serie z zasobu KC na tablicach motocyklowych:
Tylko traktory: KCA, KCB, KCD, KCE
Tylko motocykle: KCC, KCW
Uwaga: tablice z serii KCW widziałem tylko jedną KCW 4902 na motocyklu i była to samoróbka, więc być może był jakiś fałszywy numer

KCA
0001-0100 traktory Będzin
0201-0600 traktory Katowice
0751-0794 traktory Ogrodzieniec
0795-0799 traktory Zawiercie
1251-1290 traktory Poręba
1291-1300 traktory Zawiercie
1601-1650 traktory Piekary Śląskie (KCA 1612, 1621, 1633 - traktory)
1701-1800 traktory Pilica
1901-2000 traktory Świerklaniec (KCA 1920 - traktor, KCA 1957 - tablica dwurzędowa (wtórnik) o rozmiarze samochodowym zapewne nielegalnie z traktora przykręcona do przyczepy)
2001-2050 traktory Ruda Śląska
2201-2250 traktory Siemianowice Śląskie (KCA 2239, 2247 - traktory)
2251-2300 traktory Sosnowiec (KCA 2267 - traktor)
2901-3000 traktory Tychy (KCA 2988 na traktorze wydano w 1987 r.)
3201-3290 traktory Zawiercie
3291-3300 traktory Poręba
4301-4400 traktory Łazy
4401-4500 traktory Ogrodzieniec
5001-5500 traktory Siewierz
5501-6000 traktory Wolbrom
7501-8000 traktory Klucze
8301-8400 traktory Zebrzydowice
8501-9000 traktory Mierzęcice (KCA 8902 - traktor - link do filmiku: [odsyłacz]
9801-9999 traktory Pilica

KCB
0101-0200 traktory Bobrowniki
1201-1300 traktory być może Tąpkowice (obecnie gm. Ożarowice) (KCB 1284 - traktor)
2101-2500 traktory Żarnowiec
2501-2600 traktory Dąbrowa Górnicza
3901-4000 traktory Racibórz (1987 r.)
4201-4300 traktory Tworóg (KCA 4213, 4293 - traktory)
KCB 4213 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KCB 4293 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KCC
0131, 0218, 0357 - wydano w 1987 r. - motocykle, ale nie wiem z jakiego miasta
0801-0900 motocykle Żarnowiec

KCD
1001-1100 traktory Łazy
1501-1600 traktory najprawdopodobniej Zebrzydowice (KCD 1550 - traktor)
1801-1900 traktory Bobrowniki lub Psary lub Mierzęcie (?) (KCD 1845 - traktor)
2301-2400 traktory Żarnowiec
3001-3019 traktory Ogrodzieniec
3101-3200 traktory Zebrzydowice
3201-3500 traktory Mierzęcice
3501-3700 lub 3601-3631 traktory Poręba

KCE
0301-0400 traktory Żarnowiec
2301-2441 traktory Żarnowiec


KCW
4902 - tablica samoróbka na motocyklu (byc może fałszywy numer) - nie wiem z jakiego miasta


KX tu były tylko tablice samochodowe:

KXA
0001-9999 Katowice (VI.1994 r. - III.1995 r. Wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych, ale tylko z przedziału 0001 - ok. 1800 powtórnie wydano w latach 1998-1999)


KXB
0001-3450 Bytom (1994 r. - 1995 r.)
3451-3500 tylko przyczepy Bytom (1994 r. - jesień 1996 r.)
3501-9999 Bytom (1995 r. - jesień 1996 r.)
KXB 2815 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KXC ##
0001-0500 Lędziny
0501-1300 Olkusz (jesień 1994 r. - I.1995 r.)
1301-1600 Psary
1601-2000 Mierzęcice (lato 1994 r. - wiosna 1996 r.)
2001-3000 Czeladź (1994 r. - lato 1995 r.)
3001-4000 Czerwionka-Leszczyny
4001-4300 Świerklaniec (1994 r.)
4301-5800 Czechowce-Dziedzice (VIII.1994 r.- VIII.1995 r.)
5801-6000 Sośnicowice
6001-6200 Gaszowice
6201-6300 Trzebinia
6401-7000 Chrzanów
7001-7200 Psary
7201-7300 Rudziniec
7301-7500 Pyskowice
7501-7700 Jejkowice
7701-7900 Babice (KXC 7834 wydano w I połowie 1994 r.)
7901-8100 Klucze (jesień 1994 r. - wiosna 1995 r.)
8101-8300 Gorzyce
8301-8500 Brzeszcze
8501-8700 Pawłowice
8801-9000 Gierałtowice
9001-9200 Wojkowice
9201-9300 Nędza
9301-9600 Siewierz (jesień 1994 r. - wiosna 1995 r.)
9601-9800 Świerklany
9801-9999 Pszczyna


KXD
0001-0900 Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
0901-1000 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
1001-2900 Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
2901-3000 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
3001-4900 Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
4901-5000 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
5001-7950 Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
7951-8000 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
8001-8950 Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
8951-9000 tylko przyczepy Dąbrowa Górnicza (jesień 1994 r. - II.1997 r.)
9001-9300 Ogrodzieniec (wiosna 1996 r. - III. 1997 r.)
9301-9500 Rudziniec ##
9501-9999 Brzeszcze ##
KXD 2715 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KXE
0001-0400 Pilica (I. 1995 r. - XII. 1996 r.)
0401-0450 tylko przyczepy Pilica (I. 1995 r. - 1996 r.)
0451-0500 Pilica (X.1996 r. - XII.1996 r.)
0501-1000 Tąpkowice
1001-1800 Gorzyce ##
1801-2000 Krzyżanowice ##
2001-2525 Czeladź (lato 1995 r. - 1996 r.)
2526-2550 tylko przyczepy Czeladź (lato 1995 r. - 1996 r.)
2551-3000 Czeladź (lato 1995 r. - 1996 r.)
3001-3400 Bobrowniki (KXE 3257 wydano w 1995 r., KXE 3275 wydano w 1996 r.)
3401-3900 Miedźna ##
3901-4600 Knurów ##
4601-5000 Siewierz (wiosna 1995 r. - II.1996 r.)
5001-5500 Pyskowice ##
5501-6000 Pawłowice Śląskie ##
6001-7000 Trzebinia (1995 r. - 1996 r.) ##
7001-7500 Bestwina (KXE 7119 wydano w 1995 r.) ##
7501-8000 Lędziny ##
8001-8200 Sośnicowice ##
8201-8500 Klucze (wiosna 1995 r. - zima 1995/1996 r.)
8501-8700 Bolesław ##
8701-8900 Gierałtowice ##
9001-9200 Gaszowice (KXE 9026 - link do zdjęcia: [odsyłacz] ##
9201-9500 Wojkowice
9501-9999 Chrzanów (1995 r. - KXE 9675 wydano 16.10.1995 r. - link do umowy sprzedaży: [odsyłacz] ##


KXF
0001-3100 Tychy (1995 r. - 1996 r.)
3101-3200 tylko przyczepy Tychy (1995 r. - 1996 r.)
3201-9999 Tychy (1995 r. - 1996 r.)


KXG
0001-9999 Gliwice (II. 1994 r. - jesień 1995 r.)


KXH
0001-1000 Chrzanów (KXH 0833 wydano w 1995 r.) ##
1001-6000 Chorzów ##
6001-7000 Tarnowskie Góry (jesień 1996 r., KXH 6925 wydano w listopadzie lub grudniu 1996 r.)
7001-7500 Pyskowice ##
7501-7700 Wojkowice
7701-7900 Toszek ##
7901-8000 Miasteczko Śląskie (KXH 7980 - tablica wyprodukowana w 1997 r.) ##
8001-9999 Chrzanów (KXH 9162, 9446 wydano w 1996 r.)
KXH 7980 - link do zdjęcia: [odsyłacz] qsY/s912/kxh7980.jpg


KXI ##
0001-2500 Jaworzno (KXI 2226 wydano w 1995 r.)
2501-4000 Orzesze
4001-4900 Brzeszcze
4901-5000 tylko przyczepy Brzeszcze
5001-6000 Żory
6001-6200 Mszana
6201-6500 Psary
6501-6600 Toszek
6601-6650 tylko przyczepy Toszek
6651-6800 Toszek
6801-7000 Ornontowice
7001-7200 Rudziniec
7201-7400 Bolesław
7401-9999 Jaworzno (KXI 9818 wydano w 1996 r.)


KXJ ##
0001-8000 Jastrzębie Zdrój
8001-8500 Czerwionka-Leszczyny
8501-9000 Rydułtowy
9001-9500 Tarnowskie Góry (lato-jesień 1996 r., KXJ 9091 wydano w 1996 r.)
9501-9700 Tworóg
9701-9800 Zbrosławice (jesień 1996 r.)
9801-9825 tylko przyczepy Zbrosławice (jesień 1996 r.)
9826-9900 Zbrosławice (jesień 1996 r.)
9901-9999 Ornontowice


KXK
0001-9999 Katowice (III.1995 r. - II.1996 r., KXK 9862 wydano w 1996 r., wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych, ale tylko z przedziału 0001 - ok. 2500 powtórnie wydano w latach 1998-1999)


KXL
0001-1000 Czerwionka - Leszczyny (KXL 0723 wydano w 1996 r.)
1001-1200 Świerklaniec (1995 r.)
1201-3000 Czechowice-Dziedzice (VIII.1995 r. - VII.1996 r.)
3901-4600 Żory (na pewno przedziały 3901-4100, 4501-4600)
6001-6100 Wodzisław Śląski (KXL 6080 wydano w 1996 r.)
6201-6300 Suszec
6501-7500 Olkusz (VI.1995. - II.1996 r.)
7501-7700 Mierzęcice (wiosna 1996 r. - lato 1996 r.)
9501-9700 Miasteczko Śląskie ##
9701-9800 Łaziska Górne (1996 r.)
Ponadto część serii w Knurowie


KXM
0001-3000 Mysłowice
4001-5000 Mikołów (KXM 4883 wydano w 1997 r.)
5001-8000 Mysłowice
8001-9900 Mikołów (KXM 8130 wydano 7.12.1995 r. - link do zdjęcia: [odsyłacz]
9901-9999 tylko przyczepy Mikołów


KXN
0001-1900 Racibórz (1996 r.)
2401-2700 Bolesław (1996 r.)
3101-3400 Czechowice-Dziedzice (IX.1996 r.- XII.1996 r.)
3901-4000 prawdopodobnie Jaworzno lub Chrzanów
4501-4900 Piekary Śląskie
5601-5700 Świerklaniec (1996 r.)
5701-6000 Bobrowniki
6001-6500 Łazy (II. 1996 r. - III.1997 r.)
6501-7000 Siewierz (II.1996 r. - II.1997 r.)
9101-9200 Rybnik


KXO
0001-9999 Katowice (II.1996 r. - X.1996 r., KXO 6171, KXO 8384 wydano w 1996 r.)


KXP
0001-2000 Świętochłowice
2001-3000 Czeladź (1996 r.)
3401-5000 Pszczyna
5101-5200 Wielowieś (KXP 5192)
5201-5980 Poręba (II.1996 r. - XII. 1998 r.)
5981-6000 tylko przyczepy Poręba (1997 r. - 1999 r.)
6601-7900 Rudza Śląska (1996-97)
7901-7950 tylko przyczepy Ruda Śląska (1996 r. - 1997 r.)
7951-9999 Ruda Śląska (1996 r. - 1997 r.)


KXR
0001-1000 Ruda Śląska (1993-96r.)
1001-1100 przyczepy Ruda Śląska (1993 r. - 1996 r.)
1101-1250 Ruda Śląska (1993 r. - 1996 r.)
1251-1300 tylko przyczepy Ruda Śląska (1993 r. - 1996 r.)
1301-5000 Ruda Śląska (1993 r. - 1996 r.)
5001-9999 Rybnik (1994 r. - 1995 r.)


KXS
0001-9999 Sosnowiec (IV.1994 r. - jesień 1995 r.)


KXT
0001-2000 Tarnowskie Góry (koniec 1993 r. - 1994 r.)
2001-3500 Siemianowice Śląskie (KXT 2251 wydano w 1994 r., KXT 2505 wydano w I poł. września 1994 r.)
3501-4000 Piekary Śląskie (1996 r.)
4001-6000 Tarnowskie Góry (1994 r. - 1996 r.)
6401-6750 Piekary Śląskie (KXT 6705 wydano w 1996 r.)
6751-7000 tylko przyczepy Piekary Śląskie
7001-9000 Siemianowice Śląskie (KXT 7247 wydano w maju 1995 r.)
9001-9999 Piekary Śląskie


KXU
2001-2500 Łazy (II.1995 r. - II.1996 r.)
3301-3700 Zbrosławice (1994 r. - 1996 r., KXU 3663 wydano w 1996 r.)
3701-4650 Olkusz (I.1995 r. - VI.1995 r.)
4651-4700 tylko przyczepy Olkusz (I.1995 r. - VI.1995 r.)
4701-5000 Olkusz (I.1995 r. - VI.1995 r.)
5001-6000 Pszczyna
6001-6250 tylko przyczepy Będzin (1994r. - 1996r.)
6251-9999 Będzin (IX.1994r. - IV.1997r. )
KXU 3319 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KXV
0001-5000 Rybnik (jesień 1995 r. - I.1997 r. KXV 0944 wydano XI. 1995 r.)
5001-9999 Sosnowiec (jesień 1995 r. - X.1996 r.)


KXW
0001-9999 Wodzisław Śląski (KXW 2025 wydano w 1995 r.)


KXX
0001-6000 Zabrze (KXX 1467, KXX 2518 wydano w marcu 1996 r., KXX 2616 wydano w 1996 r.)
6001-7000 Bestwina (KXX 6143 wydano w styczniu 1997 r.)
7001-7200 Bolesław (1995 - 1996 r.)
7201-7500 Mierzęcice (lato 1996 r. - I.1997 r.)
7501-7700 Bobrowniki
7701-7800 Świerklaniec (1996 r.)
8001-9999 Zawiercie (XI. 1995 r. - XI. 1996 r.)


KXY
0001-5000 Gliwice (1996 r. - 1997r., KXY 4141 wydano w 1996 r.)
5001-5980 Siemianowice Śląskie (KXY 5877 wydano w I połowie września 1996 r.)
5981-6000 tylko przyczepy Siemianowice Śląskie
6001-7000 któraś z gmin powiatu raciborskiego
8201-8500 Czechowice-Dziedzice (VII - IX.1996 r.)
8501-9000 Olkusz (VII.1996 r. - XI.1996 r.)
9001-9999 być może Krupski Młyn (1996 r. - 1997 r.)


KXZ
0001-4000 Zabrze (II. 1994 r. - XII.1984 r., KXZ 1949 wydano w kwietniu 1994 r.) ##
4001-4200 Zbrosławice ##
4201-8000 Zawiercie (V. 1994 r. - XI. 1995 r.)
8001-9999 Zabrze (XII. 1994 r. - III. 1995 r.)Ib. TABLICE W UKŁADZIE 3 LITERY + 3 CYFRY + 1 LITERA:

WYDANE SERIE:


Lata rozpoczęcia wydawania serii z poszczególnych wyróżników na państwowych tablicach:
KA-1976r., KT-1980r. - tablice samochodowe; KC - 1980 r. - tablice motocyklowe.

Tablice te były wydawane od 1976 dla pojazdów państwowych. Nie było tu rejonizacji. Tablice wydawano mniej wiecej za koleją litera po literze, ale z pewnymi wyjątkami. Nie wydawano tablic z ostatninimi literami: A, I, J, L, M, O, T, W chociaż pod koniec lat 80-tych pojawiła się jedna seria (KAK) z L na końcu. Praktycznie nie było oddzelnych serii dla przyczep. Wydano wtedy od KAA do KAL (bez KAJ i tylko nieliczne KAI) pomijając niektóre litery na końcu nie wymienione wcześniej. Wydano też prawie całą serie KTG i dla Katowic z serii KAU, KAV, KAW, KAX, KAY, KAZ, KTW, KTZ - z jedną literą na końcu. Na państwowe traktory w całym województwie wydawano tablice motocyklowe KCA (bez liter F,I,J,M,O,U,V,W,X,Y na końcu), na państwowych motocyklach widziałem motocyklowe tablice KCC, KCD z literą na końcu. Osobne tablice dla aut państwowych zaprzestano wydawać różnie w róznych gminach. I tak: w Tychach, Mierzęcicach, Porebie, Łazach, Pilicy, Bukownie w 1990 r., Wolbromiu, Sosnowcu wczesną wiosną 1991 r., Czeladzi w 1991 r., Żarnowcu w 1991 r. lub 1992 r., Siewierzu w lipcu 1992 r,. Kluczach i Sławkowie w 1992 r., Będzinie i Dąbrowie Górniczej w 1993 r., w Olkuszu w 1993 lub 1994 r. Zawierciu: samochody i przyczepy w lutum 1996 r., traktory - 30.IV.2000 r. tj. do końca wydawania czarnych tablic, motocykle - brak danych, Katowicach: samochody i przyczepy 1996 r., traktory - 30.IV.2000 r. tj. do końca wydawania czarnych tablic, motocykle - brak danych, w Ogrodzieńcu 30.IV.2000 r. tj. do końca wydawania czarnych tablic. Pozostałe miasta/gminy brak danych. W nowoutworzonych gminach począwszy od 1991 r. (np. Wojkowice, Bolesław) nie wydawano już dla pojazdów państwowych odrebnych tablic.
W niektórych gminach po 1992 r. (np. Olkusz, Sosnowiec) sporą część pojazdów państwowych przerejestrowano na tablice 3 litery + 4 cyfry, a w niektórych (np. Katowice, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie) nie czyniono tego.

Na tablicach w układzie 3 litery + 3 cyfry + 1 litera numery na tablicach motocyklowych (stosowanych do 31.12.1978 r. na motocyklach, a od 1.01.1979 r. na traktorach i motocyklach) NIE DUBLOWAŁY SIĘ z numerami na tablicach samochodowych (stosowanych do 31.12.1978 r. na samochodach, przyczepach i traktorach, a od 1.01.1979 r. na samochodach i przyczepach)

Lata rozpoczęcia wydawania serii z poszczególnych wyróżników dla wszystkich pojazdów:
KA-październik 1996r., KT - listopad 1996r., KB-kwiecień/maj 1998 r., KX-kwiecień/maj 1999 r. - tablice samochodowe; KC - wiosna 1998 r. - tablice motocyklowe.

Od października 1996 układ ten zaczęto wydawać dla wszystkich pojazdów. Zaczęto od KAI (pomijając KAJ) do KAZ, potem od kwietnia lub maja 1998 r. z wyróżnikiem KB od KBA do KBN i KBT. Początkowo też nie stosowano A,I,J,L,M,O,T,W na końcu , ale w seriach z KB pojawiły się A,L,M,T a potem uzupełniano tablice z KA o numery z ostatnią A oraz nieliczne z L . Wydano też nieliczne KAE, KAG, KAH, KTG z literą na końcu, których zapasy pozostały po nie wydaniu ich kiedyś dla pojazdów państwowych.
Od wiosny (kwiecień/maj) 1999 r. pojawiły się nieliczne KXA, KXB, KXC, KXD, KXE, KXF z literą na końcu. Na motocykle i traktory wydawali od wiosny 1998 r. KCA z literą na końcu, które zostały z zapasów dla pojazdów państwowych.
Od 1996 r., gdy tablice 3 litery + 3 cyfry+1 litera wydawano dla wszystkich pojazdów to początkowo ostatnia litera na tablicy odpowiadała pierwszej literze miasta (np. KAL***K dla Katowic, KAL***S, KAM***S dla Sosnowca, KAW***C dla Czeladzi, KAV***Z dla Zawiercia.). Później stosowano zasadę, że trzecia litera na tablicy odpowiadała pierwszej literze miasta (np. KAS***B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R dla Sosnowca, KBK***A,B,C,D,E,F dla Katowic) lub druga i trzecia litera odpowiadała dwóm pierwszym literą mista (np. KBE***L,M dla Będzina, KBL ***A,B,C,D,E,F,G,H dla Bielska-Białej) albo trzy pierwsze litery trzem pierwszym literom mista (np. KAT *** z literką na końcu dla Katowic). Jednak te zasady dotyczyły tylko DUŻYCH MIAST WOJEWÓDZTWA A I TO NIE ZAWSZE.
Dziękuje wszystkim za uzupełnianie poniższej listy.

OTO DOKŁADNA LISTA:
państwowe oznacza, że kombinacja była wydawana dla aut państwowych do pocz. lub połowy lat 90-tych.
wszystkie oznacza, że kombinacja była wydawana dla wszystkich aut począwszy od jesieni 1996
częściowo państwowe częsciowo wszystkie oznacza, że kombinacja w części wydawana była dla państwowych do pocz. lat 90-tych, a w części dla wszystkich od aut począwszy od jesieni 1996. Jeśli znam w tych przypadkach dokładny podział przedziałów pomiedzy państwowe pojazdy i wszystkie pojazdy to jest to podane.

KA

KAA
wszystkie: ***A
państwowe: ***B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z.

KAB
wszystkie: ***A - w tym 651A-660A tylko wszystkie przyczepy
państwowe: ***B,C,D,E,F,G,H,K,N,R,S,U,V,X,Y ##

KAC
wszystkie: ***A
państwowe: ***E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z.

KAD
wszystkie: ***A,G - w tym 901A-999A tylko wszystkie przyczepy.
państwowe: ***B,C,D,F,K,N,P,R,S,U,V,X,Y.
częściowo państwowe, częściowo wszystkie: ***H
z czego:
państwowe: 601H-700H

KAE
wszystkie: ***A
państwowe: ***B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,S,U,V,X ##
częściowo państwowe, częściowo wszystkie: ***R,Y,Z ##
z czego:
państwowe: 001R-600R, 651R-999R; wszystkie: 601R-650R
państwowe: 001Y-242Y, 901Y-999Y; wszystkie 243Y-250Y
państwowe: 401Z-600Z; wszystkie: niewielkie przedziały, może pojedyncze numery, brak dokładnych danych ##

KAF
wszystkie: ***A
państwowe: ***B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - w tym: ***E tylko państwowe przyczepy.

KAG
wszystkie: ***A - w tym 801A-900A tylko wszystkie przyczepy
państwowe: ***B,C,E,G,H,N,R,S,U,Y,Z.
częściowo państwowe, częściowo wszystkie: ***D,F,P,V,X
z czego:
państwowe: 501D-700D; wszystkie: niewielkie przedziały, brak dokładnych danych
państwowe: 001F-200F, 301F-999F; wszystkie: 201F-300F (KAG 206F, 256F)
państwowe: 001P-059P, 101P-999P; wszystkie: 060P-100P

KAH
wszystkie: ***A
państwowe: ***D,K,V.
częściowo państwowe, częściowo wszystkie: ***B,C,E,F,G,H,N,P,S,Z.
z czego:
państwowe: 001B-200B, 501B-600B, 701B-999B; wszystkie: 201B-500B, 601B-700B
państwowe: 501C-950C; wszystkie: 001C-500C, 951C-999C
państwowe: 001E-425E; wszystkie: 426E-500E
państwowe: 001F-ok. 850F; wszystkie: ok. 851F-999F
państwowe: 001H-347H, 501H-839H, 901H-999H; wszystkie: 348H-400H, 840H-850H
państwowe: 001P-200P; wszystkie: 801P-900P
państwowe: 001S-300S, wszystkie: niewielkie przedziały, brak dokładnych danych
państwowe: 101Z-500Z, 601Z-900Z; wszystkie: niewielkie przedziały lub nieliczne numery, brak dokładnych danych

KAI
wszystkie: ***A,R,S,U,V,X,Y,Z - w tym: 501S-550S, 951U-999U tylko dla wszystkich przyczep
państwowe: ***B,C.

KAJ nie wydano

KAK
wszystkie: ***A,E,N,P
państwowe: ***B,G,H,K,R,U,X,Z - Uwaga: nie jestem do końca pewien czy widziałem serię KAK ***G
częściowo państwowe, częściowo wszystkie: ***C,D,F,L,S,Y - z czego ***L tylko przyczepy
z czego:
państwowe: 001C-200C, 701C-723C, 951C-986C; wszystkie: 201C-500C, 601C-700C, 724C-950C
państwowe: 001D-200D; wszystkie: 201D-663D
państwowe: 001F-100F; wszystkie: 101F-999F
państwowe: 001L-449L - tylko państwowe przyczepy; wszystkie: 450L-999L - tylko wszystkie przyczepy
państwowe: 001S-400S, 501S-999S; wszystkie: 401S-500S
państwowe: 001Y-200Y, 701Y-750Y; wszystkie: 751Y-800Y

KAL
wszystkie: ***A,F,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z
państwowe: ***B,C,D,E,G,H.

KAM
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - w tym: 901E-999E, 401R-450R tylko dla wszystkich przyczep

KAN
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z.

KAO
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - w tym 001Z-200Z tylko dla wszystkich przyczep.

KAP
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - w tym: 901S-999S, 951Z-999Z tylko dla wszystkich przyczep

KAR
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - w tym: 301B-350B, 401C-450C, 401E-450E tylko dla wszystkich przyczep. ^

KAS
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y ##

KAT
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z.

KAU
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,P,R,S,V,X,Y,Z - w tym: 901C-999C, 201D-300D, 951R-999R tylko dla wszystkich przyczep ^
państwowe: ***U

KAV
wszystkie:***A,B,C,D,E,G,H,K,N,P,R,S,U,X,Y,Z - w tym 901D-999D tylko dla wszystkich przyczep.
państwowe: ***V

KAW
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,U,X,Y,Z - w tym 600C-650C tylko dla wszystkich przyczep.
państwowe: ***S

KAX
wszystkie:***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,Y,Z - w tym: 401D-425D, 951N-999N, 801U-999U tylko dla wszystkich przyczep. ^
państwowe: ***X

KAY
wszystkie:***B,C,D,E,F,G,H,K,P,R,S,U,V,X - w tym: 951H-999H, 951P-999P, 951R-985R tylko dla wszystkich przyczep oraz 986R-999R tylko dla tablic dwurzędowych dla wszystkich samochodów.
państwowe***Y

KAZ
wszystkie:***B,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,Z.
państwowe: ***C


KT

Od KTA do KTH nie wydano

KTG
państwowe: ***G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y
częściowo państwowe, częściowo wszystkie: ***D,E,F,Z. W tym niektóre ***Z dla państwowych przyczep
z czego:
państwowe: 101D-999D; wszystkie: 051D-100D

Od KTH do KTM nie wydano

KTN
wszystkie: ***K. Widziałem tylko jeden taki samochchód biały Peugeot 205 w Katowicach (chyba KTN 276K)

Od KTO do KTV nie wydano

KTW
państwowe: ***C

KTX, KTY nie wydano

KTZ
państwowe: ***C


KD
Żadnych od KDA do KDZ nie wydano


KB

KBA
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z

KBB
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z - w tym: 001H-010H tylko dla wszystkich przyczep

KBC
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z

KBD
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,N,P,R,S,T,U,V,X,Y - w tym: 401D-450D, 101F-150F tylko dla wszystkich przyczep ##

KBE
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,R,S,T,U,V,Y - w tym 001L-050L tylko dla wszystkich przyczep

KBF
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H. Z czego ***H oraz 900A-999A tylko dla wszystkich przyczep.

KBG
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Z. Być może ***G tylko dla wszystkich przyczep
Uwaga: serię KBG ***G podał Timped. Ja takiej nie zaobserwowałem

KBH
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,N,P,R,S - w tym: 501F-525F tylko dla wszystkich przyczep ##

KBI
wszystkie: ***A,B,C,E,F,G,H,K,L,N,P,U,V.

KBJ
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,P,R,S,T,Y.

KBK
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F.

KBL
wszystkie: ***A,B,C,D,E,F,G,H.

KBM
wszystkie: ***A,B,C,D,E,K,N,R,S,T,U ##

KBN
wszystkie: ***B,C,E.

KBO, KBP, KBR, KBS nie wydano

KBT
wszystkie: ***N

Od KBU do KBZ nie wydano


KC

KCA
wszystkie: ***K - tylko wszysykie traktory
państwowe: ***B,C,D,E,G,L,N,P,Z - tylko państwowe traktory.
częściowo państwowe, częściowo wszystkie: ***H,R,S - częściowo państwowe traktory, częściowo wszysytkie motocykle i traktory.
z czego:
państwowe: 601H-800H - tylko państwowe traktory; wszystkie: 201H-400H - tylko wszystkie motocykle
państwowe: 101R-200R, 401R-500R, 601R-700R - tylko państwowe traktory; wszystkie: 201R-273R - tylko wszystkie traktory i motocykle, 701R-723R - tylko wszystkie traktory
państwowe: 001S-093S - tylko państwowe traktory; wszystkie: 094S-106S - tylko wszystkie traktory i motocykle

KCB nie wydano

KCC
państwowe: ***D,E - tylko państwowe traktory i motocykle

KCD
państwowe: ***C, ***D - tylko państwowe motocykle

Od KCE do KCZ nie wydano


KX

KXA
wszystkie: ***A,B,C - w tym 001B-100B tylko wszystkie przyczepy

KXB
wszystkie: ***A.

KXC
wszystkie: ***A.

KXD
wszystkie: ***A,C - w tym od 251A do 299A tylko wszystkich przyczepy.

KXE
wszystkie: ***A,B,C - wszystkie samochody, a ***E wszystkie przyczepy.

KXF
wszystkie***A - tylko wszystkie przyczepy

Od KXG do KXZ nie wydano


PODZIAŁ WYDANYCH SERII WZGLĘDEM MIEJSCA WYDANIA:
A teraz w rozbiciu na poszczególne miasta. Dane ze wschodniej części ówczesnego województwa i Katowic pochodzą z moich obserwacji, a reszta informacji to dzieło innych uczestników wortala. Podaje jakie zakresy miały miasta lub gminy - Jeśli wiem z własnej obserwacji albo ze stron poświęconych komunikacji miejskiej lub ktoś podał to na tablicy ogłoszeń to podany jest przy nazwie miasta przybliżony okres wydawania danych przedziałów i serii

KA

KAA
- 001A-999A wszystkie Katowice (1998 r.)
- 001B-999B państwowe Katowice (KAA 807B wydano w 1977 r.)
- 001C-500C państwowe Będzin (1976 r. - 1978 r.)
- 501C-999C państwowe Bytom #
- 001D-500D państwowe Chorzów (KAA 267D wydano w 1979 r.)
- 501D-999D państwowe Chrzanów
- 001E-500E państwowe Czeladź
- 501E-999E państwowe Czechowice-Dziedzice (KAA 870E-877E - samochody strażackie z rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach)
- 001F-500F państwowe Dąbrowa Górnicza
- 501F-999F państwowe Gliwice
- 001G-500G państwowe Jaworzno
- 501G-999G państwowe Jastrzębie Zdrój #
- 001H-500H państwowe Knurów #
- 501H-999H państwowe Leszczyny (Od 1.01.1992 r. zmiana nazwy na m. Czerwionka-Leszczyny) #
- 001K-500K państwowe Mysłowice #
- 501K-999K państwowe Mikołów #
- 001N-500N państwowe Olkusz
- 501N-999N państwowe Piekary Śląskie #
- 001P-500P państwowe Pszczyna #
- 501P-640P państwowe Pyskowice #
- 641P-740P państwowe Katowice #
- 741P-780P państwowe Gliwice #
- 781P-800P państwowe Pyskowice #
- 801P-999P państwowe Gliwice #
- 001R-500R państwowe Racibórz
- 501R-999R państwowe Ruda Śląska (1976 r.- 1979 r.)
- 001S-500S państwowe Rybnik
- 501S-999S państwowe Siemianowice Śląskie
- 001U-500U państwowe Sosnowiec (1976 r. - 1978 r.)
- 501U-999U państwowe Świętochłowice
- 001V-500V państwowe Tarnowskie Góry #
- 501V-999V państwowe Trzebinia (1976 r. - 1980 r.)
- 001X-500X państwowe Tychy
- 501X-999X państwowe Wodzisław Śląski
- 001Y-999Y państwowe Katowice
- 001Z-500Z państwowe Zabrze #
- 501Z-999Z państwowe Zawiercie (1976 r. - 1980 r. - wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych powtórnie wydano w latach 1984-1990)
Zauważony jeden z pierwszych pojazdów: KAA 513Z - czerwony Star 28 z zabudowaną "budą"


KAB
- 001A-650A wszystkie Katowice (1998 r.)
- 651A-660A wszystkie tylko wszystkie przyczepy Katowice (1998 r.)
- 661A-999A wszystkie Katowice (1998 r.)
- 001B-999B państwowe Katowice
- 001C-999C państwowe Katowice (KAB 184C, 262C wydano w 1980 r.)
- 001D-500D państwowe Będzin (ok. 1978 r.)
- 501E-900E państwowe Chrzanów (1984 r. - ???? r., KAB 885E wydano w 1990 r. - może był to nr wydany powtórnie)
- 501G-600G państwowe Gliwice
- 001H-100H państwowe Jaworzno
- 601H-700H państwowe Siemianowice Śląskie
- część przedziału 101H-600H, 701H-999H państwowe traktory Zebrzydowice
- 601K-700K państwowe Mysłowice
- 601N-999N państwowe Olkusz
- 001S-500S państwowe Ruda Śląska
- 501S-800S państwowe Rybnik (1987 r. - 1988 r.)
- 001U-100U państwowe Siemianowice Śląskie (być może w Siemianowicach Ślaskich dłuzszy przedział 001U-500U)
- 501U-999U państwowe Sosnowiec (1979 r.)
- 101V-200V, 601V-700V państwowe Tychy
- 001X-300X państwowe Wodzisław Śląski
- 701X-800X państwowe Racibórz (KAB 709X wydano w 1986 r.)


KAC
- 001A-999A wszystkie Katowice (1998 r.)
- 401E-500E państwowe Dąbrowa Górnicza
- 001G-999G państwowe Dąbrowa Górnicza (przedział 301G-600G wydano w latach 1976-1977 - link do zdjęcia: Może się przyda: [odsyłacz] )
- 001F-400F państwowe Katowice
- 001H-200H państwowe Racibórz (1987 r. - 1988 r.)
- 401H-800H państwowe Katowice (1979 r. - 1981 r., KAC 473H wydano w 1980 r., KAC 754H wydano w 1979 r. - link do zdjęcia: [odsyłacz]
- 001K-500K państwowe Czeladź
- 501K-999K państwowe Sosnowiec (1978 r. - 1979 r.)
- 701N-800N państwowe Rybnik (1987 r.)
- 001P-999P państwowe Katowice
- 001R-999R państwowe Katowice
- 501S-600S państwowe Wodzisław Śląski
- 401V-500V państwowe Dąbrowa Górnicza
- 601X-700X państwowe być może Chorzów
- 001Y-500Y państwowe Będzin (1979 r. - 1980 r.)
- 501Y-999Y państwowe Katowice
- 001Z-999Z państwowe Katowice


KAD
- 001A-900A wszystkie Katowice (1998 r.)
- 901A-999A wszystkie tylko wszystkie przyczepy Katowice (1998 r.)
- 101B-500B państwowe Siewierz (KAD 016B wydano w 1979 r., KAD 309D, 311D, 312B wydano w 1981 r.)
- 701C-800C państwowe Bytom
- 001D-999D państwowe Sosnowiec (1979 r. - 1981 r.)
- 001F-500F państwowe Świętochłowice
- 501F-999F państwowe Będzin (1981 r. - 1982 r.)
- 601H-700H państwowe Chorzów
- 701K-750K państwowe Zawiercie (1986 r. - 1987 r., KAD 706K, 723K wydano w 1986 r.)
- 851K-900K państwowe Łazy ^^
- 001N-500N państwowe Olkusz (001N-500N w latach 1983-1985)
- 501N-650N państwowe Ogrodzieniec (1976 r. - 1991 r.)
- 651N-699N państwowe Zawiercie (1987 r.)
- 001P-500P państwowe Olkusz (1980/1981 r. - 1983 r.)
- 001R-999R państwowe Zawiercie (1982 r. - 1985 r., 1987 r. - 1900 r.)
(przedziały 001R-300R, 501R-984R wydane w latach 1982-1985 - wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych powtórnie wydano w latach 1987-1990, przedziały 985R-999R, 301R-500R wydane w latach 1987-1990)
- 001S-100S państwowe Mysłowice
- 101S-200S państwowe Jaworzno
- 201S-300S państwowe Sosnowiec (???)
- 301S-400S, 801S-999S państwowe Klucze
- 001V-600V państwowe Sosnowiec (ok. 1977 r. - 1978 r.)
- 001X-600X państwowe Dąbrowa Górnicza
- 701X-800X państwowe Katowice - tylko cywilne samochody Milicji Obywatelskiej, a później Policji (być może mniejszy przedział)
- 801X-900X państwowe Świerklaniec


KAE ##
- 001A-999A wszystkie Katowice (1998 r.)
- 001B-100B państwowe Dąbrowa Górnicza
- 701B-900B państwowe Gliwice
- 001C-999C państwowe Katowice
- 701D-800D państwowe Mysłowice (1981 r.)
- 801D-900D państwowe Wodzisław Śląski
- 001E-999E państwowe Katowice
- 001F-200F państwowe Katowice (1981 r.)
- 301F-400F państwowe Tychy
- 559F-750F państwowe Łazy ^^
- 801F-999F państwowe Poręba
- 301G-400G państwowe Jastrzębie-Zdrój (1984 r.)
- 101H-200H państwowe Żarnowiec
- 601H-700H państwowe Chorzów
- 001K-100K państwowe Żarnowiec
- 101K-999K państwowe Katowice
- 001N-500N państwowe Tychy
- 501N-999N państwowe Pszczyna (1984 r. - 1988 r.)
- 001P-500P państwowe Pszczyna
- 501P-999P państwowe Wodzisław Śląski
- 001R-300R państwowe Nędza
- 301R-500R państwowe Pilica
- 501R-550R państwowe Tychy - tylko dwurzędowe
- 551R-600R państwowe Krzanowice
- 601R-650R wszystkie Wolbrom - tylko dwurzędowe (XI.1996 r. - 31.XII.1998 r.). Wyjątek KAE 605R - tablica jednorzędowa - aluminiowy wtórnik
- 651R-950R państwowe Czechowice-Dziedzice (651R-700R wydano w 1984 r., KAE 873R wydano w 1987 r. , KAE 940R - sam. strażacki z czechowickiej rafinerii)
- 951R-999R państwowe Pszczyna
- 001S-999S państwowe Zabrze
- 001U-100U państwowe Pyskowice
- 101U-150U państwowe Tychy
- 151U-250U państwowe Tworóg
- 251U-300U państwowe Wolbrom
- 301U-350U państwowe Zabrze
- 351U-400U państwowe Tychy
- 401U-500U państwowe Tworóg
- 501U-999U państwowe Gliwice
- 001V-050V państwowe Pawłowice
- 101V-200V państwowe Pawłowice
- 201V-250V państwowe Olkusz (1985 r. - wiosna 1987 r.)
- 251V-300V państwowe Pawłowice
- 301V-400V państwowe Olkusz (1985 r. - wiosna 1987 r.)
- 401V-450V państwowe Pawłowice
- 451V-500V państwowe Olkusz (1985 r. - wiosna 1987 r.)
- 501V-999V państwowe Gliwice
- 001Y-200Y państwowe Tychy
- 201Y-242Y państwowe Wolbrom (???? r. - wiosna 1991 r.) Ostatnia seria dla samochodów państwowych w Wolbromiu, najwyższy wydany numer: KAE 242Y - Nysa N522
- 243Y-250Y wszystkie Wolbrom (XII. 1996 r.)
- 251Y-350Y państwowe Tychy
- 351Y-500Y państwowe Sosnowiec (?)
- 501Y-999Y państwowe Katowice
- 001Z-100Z państwowe Tąpkowice
- 101Z-999Z państwowe Mikołów (1981 r., być może wolne, pojedyncze numery wydano w 1997 r. dla wszystkich samochodów)


KAF
- 001A-999A wszystkie Katowice (1998/1999 r.)
- 001B-500B państwowe Zawiercie (1980 r. - 1982 r. - wiele wolnych numerów po pojazdach wyrejestrowanych powtórnie wydano w latach 1984-1990)
- 601B-700B państwowe Jaworzno (1980 r.) lub Jastrzębie-Zdrój
- 001C-300C państwowe Ruda Śląska (1979 r. - 1981 r.)
- 401C-500C państwowe najprawdopodobniej Sosnowiec (KAF 464C wydano w 1979 r.)
- 101D-200D państwowe Jastrzębie-Zdrój
- 801D-999D państwowe Jastrzębie-Zdrój (1982 r. - 1983 r., KAF 988D wydano w 1983 r.)
- 101G-200G państwowe Piekary Śląskie (1976 r.)
- 301G-400G państwowe być może Bytom (KAF 397G wydano w 1982 r.)
- 401G-500G państwowe Mysłowice (1982 r.)
- 001H-999H państwowe Sosnowiec
- 001K-800K państwowe Rybnik (przedział 001K-200K wydano w 1983 r., przedział 401K-500K w 1987 r., przedział 601K-700K wydano w l. 1982-1983, przedział 701K-800K w 1987 r.)
001N-999N państwowe Rybnik (1988 r. - 1991 r., najwyższy zauważony KAF 677N być może wydano tylko do ok. KAF 700N)
- 101P-200P, 301P-500P, 601P-999P państwowe Rybnik (1984 r. - 1988 r., KAF 946P wydano w 1987 r., być może - 001P-999P państwowe Rybnik)
- 001R-999R państwowe Sosnowiec (1982 r. - 1984 r.)
- 001S-500S państwowe Będzin (1983 r. - 1984 r.)
- 801S-900S państwowe być może Chorzów
- 101V-200V państwowe być może Chorzów
- 301V-999V państwowe Bytom (1981 r. - 1985 r.)
- 501X-999X państwowe Jaworzno (1982 r. - 1983 r.)
- 001Y-100Y państwowe Piekary Śląskie
- 801Y-999Y państwowe Siemianowice Śląskie (KAF 971Y wydano w 1987 r.)
- 101Z-200Z państwowe Będzin
- 301Z-400Z państwowe Katowice
KAF 207U - Nysa sanitarka - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAF 849Y - Jelcz 315 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KAG
- 001A-800A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 801A-900A wszystkie tylko wszystkie przyczepy Katowice (1999 r.)
- 901A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-500B państwowe Katowice
- 501D-600D państwowe Świerklaniec (KAG 538D wydano w 1983 r.)
- 601D-700D państwowe Tychy
- 701C-800C, 901C-999C państwowe Rybnik (1985 r. - 1986 r.)
- 501E-999E państwowe - tylko państwowe przyczepy Ruda Śląska (1985 r. - 1987 r.)
- 201F-300F wszystkie Świerklaniec (początek 1997 r.; KAG 206F, 256F)
- 401G-500G państwowe Zabrze (KAG 488G wydano w 1985 r.)
- 501H-600H państwowe Pszczyna (KAG 504H przyczepa wydano w 1991 r.)
- 001N-999N państwowe Sosnowiec (1984 r. - 1987 r.)
- 060P-100P wszystkie Bukowno (przełom 1997/1998 r. - wiosna 1998 r.)
- 201P-300P, 601P-800P państwowe Świerklaniec (1989 r. - 1990 r., KAG 785P-788P wydane 23.10.1990r., KAG 792P wydano 24.10.1990 r.)
- 001R-999R państwowe Dąbrowa Górnicza (1985 r. - 1986 r., KAG 706R wydano w 1986 r.)
- 001S-500S państwowe Będzin (1985 r. - 1988 r.)
- 101U-500U państwowe Bytom (1986 r.)
- 601U-800U państwowe Zawiercie (1985 r. - 1986 r., KAG 672U, 673U wydano w 1986 r.)
- 801U-900U państwowe Tychy (KAG 867U wydano w 1985 r.)
- 001V-100V państwowe Siewierz
- 201V-250V państwowe Mierzęcice
- 251V-300V państwowe Jastrzębie-Zdrój (1987 r.)
- 401V-500V państwowe Katowice
- 601V-700V państwowe Pilica. Ostatni przedział dla samochodów państwowych w Pilicy, najwyższy zauważony numer KAG 666V
- 001X-999X państwowe Katowice
- 101Y-200Y państwowe Wodzisław Śląski
- 201Y-999Y państwowe Ruda Śląska (1988 r. - 1989 r., KAG 561Y wydano w 1988 r.). Wydano tylko do numeru KAG 837Y
- 101Z-800Z państwowe Bytom (1986 r. - 1988 r.)
- 829Z państwowy autobus Jelcz PR 110D numer wydany w 1988 r.
KAG 718P - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KAH
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-400B państwowe Mysłowice (1987 r. - 1988 r.)
- 401B-500B wszystkie Mysłowice (początek 1997 r.)
- 501B-600B państwowe Pszczyna (1990 r. - 1992 r., KAH 535B wydano 10.06.1992 r.)
- 801B-900B państwowe Zabrze
- 901B-930B państwowe Zawiercie (1986 r.)
- 931B-999B państwowe Racibórz (1986 r.)
- 001C-500C wszystkie Żory
- 601C-700C państwowe Dąbrowa Górnicza (1986 r.)
- 701C-800C państwowe Sławków
- 801C-999C państwowe Jaworzno (1986 r.)
- 001D-999D państwowe Katowice (1986 r.)
- 001E-300E państwowe Sosnowiec (1986 r. - 1987 r.)
- 301E-400E państwowe Sławków
- 401E-425E państwowe Żarnowiec
- 426E-500E wszystkie Żarnowiec (II.1997 r. - lato 1997 r.)
- 001F-400F państwowe Świętochłowice (KAH 340F - link do zdjęcia: [odsyłacz] id=629&sessionid=fb3fb2a2b6d4e63e0862800422ab5f87 )
- 501F-700F państwowe Wodzisław Śląski
- 701F-ok. 850F państwowe Bytom (1990r. - 1991 r. np. Autosan H09-21 KAH 833F w 1991 r.)
- ok. 851F-999F wszystkie Bytom (około XII. 1996 r.)
- 351G-400G wszystkie Czechowice-Dziedzice (XII. 1996 r.). Uwaga: wielu numerów nie wydano z uwago na skorodowanie tablic w magazynie
- 401G-500G państwowe Czechowice - Dziedzice (1989 r.)
- 501G-931G wszystkie Czechowice-Dziedzice (XII.1996 r. - VII.1997 r.). Uwaga: wielu numerów nie wydano z uwago na skorodowanie tablic w magazynie
- 201H-347H państwowe Olkusz (wiosna 1990 r. - 1993 r./1994 r., KAH 270H wydano ok. października 1990 r., KAH 327H wydano w 1993 r.)
- 348H-400H wszystkie Olkusz (XI.1996 r. - XII.1996 r., najniższy numer dla samochodu prywatnego z literą końcu: KAH 348H czerwony Lublin skrzyniowy)
- 401H-500H państwowe Mysłowice (1990 r.)
- 501H-800H państwowe Sosnowiec (1989 r. - 1991 r.). Ostatni przedział w Sosnowcu dla pojazdów państwowych. Najwyższy zauważony państwowy pojazd: czerwony Jelcz KAH 787H. Jesienią ok. listopada 1996 r. wydano z tego przedziału (tj. 501H-800H), ale dla wszystkich pojazdów niewielką część numerów wolnych pozostałych po wyrejestrowanych pojazdach państwowych, niejako "z odzysku".
- 801H-839H państwowe Klucze (???? r. - wiosna 1991 r.) Ostatnia seria dla samochodów państwowych w Kluczach, najwyższy wydany numer: KAH 839H - przyczepa
- 840H-850H wszystkie Klucze (XII.1998 r.). Koniec wydawania tablic z woj. katowickiego. Najwyższy wydany numer: KAH 850H - Polonez Atu. Klucze od 1.01.1999 r. należą do woj. małopolskiego.
- 901H-999H państwowe Jaworzno
- 001K-999K państwowe Katowice (KAH 497H, KAH 636K, KAK 725K wydano w 1990 r.)
- 001N-200N państwowe Katowice
- 001P-100P państwowe Zawiercie (1990 r. - IV.1993 r.)
- 801P-900P wszystkie Świerklaniec (jesień 1996 r.) #
- 001S-300S państwowe Chrzanów (1989 r. - 1990 r., KAH 003S wydano w 1990 r.)
- 201V-900V państwowe Gliwice (1987 r. - 1988 r.)
- 201Z-300Z lub 101Z-300Z państwowe Czeladź (1987 r. - 1988 r.)
- 301Z-500Z państwowe Racibórz (1987 r.)
- 601Z-700Z państwowe Chorzów
- 701Z-800Z państwowe Katowice
- 801Z-900Z państwowe być może Dąbrowa Górnicza
- 901Z-999Z państwowe Chorzów (KAH 958Z wydano w 1989 r.)


KAI
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-999B państwowe Katowice
- 001C-500C państwowe Olkusz (wiosna 1987 r. - wiosna 1990 r., KAI 169C wydano ok. października 1988 r.) #
- 501C-999C państwowe Tarnowskie Góry ##
- 001R-999R wszystkie Gliwice (1996 r.)
- 001S-500S wszystkie Knurów (1996 r.) #
- 501S-550S wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Pawłowice #
- 551S-900S wszystkie Pawłowice (KAI 900S wydano w 1997 r.) #
- 001U-500U wszytkie Piekary Ślaskie
- 501U-950U wszystkie Olkusz (I.1997 r. - IV.1997 r.)
- 951U-999U wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Olkusz (I. 1997 r. - IV. 1997 r.)
- 001V-999V wszystkie Bytom (późna jesień 1996 r. - początek 1997 r., KAI 426V wydano w 1996 r.)
- 001X-999X wszystkie Zawiercie (XI. 1996 r. - V. 1997 r.)
- 001Y-500Y wszystkie Ornontowice (KAI 190Y wydano w 1997 r.) #
- 501Y-999Y wszystkie Zebrzydowice #
- 001Z-999Z wszystkie Rybnik (XI.1996 r. - 1997 r.)


KAJ nie wydano

KAK
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-200B państwowe Wodzisław Śląski (1987 r.)
- 501B-600B państwowe Czechowice-Dziedzice
- 601B-700B państwowe Trzebinia (1988 r.)
- 001C-200C państwowe Tychy (1990 r.)
- 201C-500C wszystkie Tychy (KAK 499C wydano w grudniu 1996 r.)
- 701C-723C państwowe Siewierz (1990 r. - VII.1992 r.)
- 724C-950C wszystkie Siewierz (II.1997 r. - VI.1997 r.)
- 951C-986C państwowe Ogrodzieniec (1991 r. - 30.IV. 2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Ogrodzieńcu. Ostatni pojazd KAK 986C - czerwony Peugeot 405
- 001D-200D państwowe Dąbrowa Górnicza (1990 r. - 1993 r.)
- 201D-500D wszystkie Dąbrowa Górnicza (II.1997r. - IV.1997r.)
- 501D-663D wszystkie Dąbrowa Górnicza - tylko dwurzędowe. (II.1997r. - 30.IV.2000r.). Wyjatki: KAK 511D, KAK 563D - tablice jednorzędowe. Koniec wydawania czarnych tablic w Dąbrowie Górniczej. Ostatni pojazd Autobus PKM Jelcz PR 110 nr KAK 663D
- 001E-999E wszystkie Chorzów
- 001F-100F państwowe Jastrzębie - Zdrój (1990 r.)
- 201F-300F wszystkie Jastrzębie Zdrój
- 001H-100H państwowe Katowice (1994 r. - 1996 r., KAK 006H wydano w 1994 r., KAK 026H, KAK 034H wydano w 1995 r.)
- 101H-125H państwowe Zawiercie (lato 1995 r. - luty 1996 r., KAK 122H wydano z końcem 1995 r. - link do zdjęć: [odsyłacz]
- 126H-825H państwowe Katowice (KAK 133H wydano w 1996 r.)
- 826H-850H państwowe Zawiercie (IV.1993r. - jesień 1993r., KAK 850H wydano w 1993 r.)
- 851H-900H państwowe Katowice
- 901H-950H państwowe Zawiercie (jesień 1993r. - lato 1995r., KAK 901H wydano w 1993 r.)
- 951H-999H państwowe Katowice (1994 r. - 1996 r.)
Uwaga: Seria KAK 201H-825H, 851H-900H, 951H-999H wydawana w Katowicach od października 1996 r. do stycznia 1997 r. dla samochodów państwowych oraz samochodów należących do innych osób prawnych np. instytucji samorządowych, banków, różnych firm i spółek.
- 001K-999K państwowe Katowice (1991 r. - 1994 r.)
(KAK 227K wydano w 1991 r., KAK 445K, 446K, 555K wydano w 1992 r., KAK 785K, KAK 791K, KAK 804K wydano w 1993 r., KAK 996K wydano w 1994 r.)
- 001L-449L państwowe przyczepy Katowice (1990 r. - 1996 r.)
(KAK 021L wydano w 1990 r., KAK 123L, 126L wydano w 1992 r.)
- 450L-999L wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Katowice (1997 r. - przełom 1998/1999 r.)
- 001N-999N wszystkie Bytom (jesień 1996 r.)
- 001P-600P wszystkie Ruda Śląska (koniec 1996r. i/lub 1997 r.)
- 001R-999R państwowe Katowice (KAK 113R, 168R wydano w 1988 r.)
- 001S-400S państwowe Będzin (1988 r. - 1990 r. lub 1988 r. - 1991 r.)
- 401S-500S wszystkie Będzin (IV.1997r. - VI.1997r.)
- 501S-600S państwowe Zabrze
- 901S-999S państwowe Zabrze (KAK 968S wydano w 1988 r.) (być może 501S-999S państwowe Zabrze)
- 001U-500U państwowe Sosnowiec (1988 r. - 1989 r.)
- 501U-999U państwowe Dąbrowa Górnicza (1988 r. - 1990 r.)
- 001X-999X państwowe Katowice (1988 r. - 1989 r., KAK 274X wydano w 1988 r., KAK 334X wydano w 1989 r.)
- 001Y-200Y państwowe Wodzisław Śląski (1988 r. - 1990 r.)
- 701Y-750Y państwowe Racibórz (1990 r.)


KAL
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-999B państwowe Bytom (1989 r.) #
- 001C-999C państwowe Chorzów #
- 001D-100D państwowe Bestwina #
- 101D-500D państwowe Zabrze (KAL 362D - przyczepa wydano w 1991 r. - link do wykazu: [odsyłacz] KAL 348D - link do zdjęcia: [odsyłacz] , KAL 411D wydano w 1990 r.) #
- 501D-750D państwowe Jastrzębie-Zdrój #
- 751D-999D państwowe Czechowice-Dziedzice #
- 001E-999E państwowe Gliwice (198? r. - 1990 r.) #
- 001F-100F państwowe lub wszystkie Łaziska Górne #
- 101F-200F państwowe lub wszystkie Zabrze (1991 r. lub początek 1997 r.; KAL 151F wydano w 1991 r. (?)) #
- 201F-999F wszystkie Zabrze (poczatek 1997 r.)
- 001G-600G państwowe Katowice (1988 r. - 1989 r., KAL 333G wydano w 1988 r.)
- 001H-100H państwowe Czeladź (???? r. - 1991 r.)
- 001K-999K wszystkie Katowice (II. 1997 r.)
- 001N-591N wszystkie Bolesław (I.1997 - 31.XII.1998 r.). Koniec wydawania tablic z woj. katowickiego. Bolesław od 1.01.1999 r. należy do woj. małopolskiego.
- 592N-625N wszystkie Czechowice-Dziedzice (IV.1999 r.)
- 001P-300P wszystkie Mierzęcice (I.1997 r. - przełom 1997/1998 r.)
- 301P-500P wszystkie Nędza #
- 501P-999P wszystkie Ogrodzieniec (III. 1997 r. - XI. 1998 r.)
- 001R-999R wszystkie Pszczyna (KAL 380R wydano 17.02.1997 r.)
- 001S-999S wszystkie Sosnowiec (koniec 1996 r.)
- 001U-999U wszystkie Czeladź (1997 r.)
- 001V-450V wszystkie Pilica (I. 1997 r. - IV. 1999 r.)
- 451V-470V wszystkie tylko wszystkie przyczepy Pilica (I. 1997 r. - IV. 1999 r.)
- 471V-500V wszystkie Pilica (I. 1997 r. - IV. 1999 r.)
- 501V-999V wszystkie Gorzyce #
- 001X-999X wszystkie Czerwiona - Leszczyny
- 001Y-200Y wszystkie Żarnowiec (lato 1997 r. - 1999 r.)
- 201Y-500Y wszystkie Gaszowice #
- 501Y-999Y wszystkie Świerklany #
- 001Z-999Z wszystkie Siemianowice Śląskie (I -sza połowa 1997 r.)


KAM
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001C-500C wszystkie Bieruń #
- 501C-999C wszystkie Psary (KAM 633C wydano w IV. 1997 r.) #
- 001D-999D wszystkie Wolbrom (I.1997 r. - III.1998 r.)
- 001E-900E wszystkie Dąbrowa Górnicza (1997 r.)
- 901E-999E wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Dąbrowa Górnicza (1997 r.)
- 001F-999F wszystkie Tychy
- 001G-999G wszystkie Czechowce-Dziedzice (XII.1996 r.- 1997 r.)
- 001H-999H wszystkie Tarnowskie Góry (1997 r.)
- 001K-785K wszystkie Katowice (1997 r.)
- 786K-800K wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Katowice (1997 r.)
- 801K-999K wszystkie Katowice (1997 r.)
- 001L-253L wszystkie Psary. Koniec wydawania czarnych tablic w Psarach. Najwyższy zauważony numer: KAM 253L - srebrny Fiat Seicento
- 001N-999N wszystkie Pszów #
- 501N-999N wszystkie Krzanowice #
- 001P-999P wszystkie Orzesze (KAM 877P wydano w VIII. 1998 r.) #
- 001R-400R wszystkie Ruda Śląska (IV.1997 r. - VI.1997 r.)
- 401R-450R wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Ruda Śląska (IV.1997 r. - VI. 1997 r.)
- 451R-999R wszystkie Ruda Śląska (IV. 1997 r. - VI. 1997 r.)
- 001S-999S wszystkie Sosnowiec (1996/1997 r.)
- 001U-500U wszystkie Bobrowniki (1997 r.)
- 501U-999U wszystkie Klucze (IV.1997 r. - III.1998 r.)
- 001V-999V wszystkie Bytom (1997 r., KAM 070V wydano w lutym 1997 r., KAM 472V wydano 6.03.1997 r.)
- 001X-999X wszystkie Olkusz (IV.1997 r. - IX.1997 r.)
- 001Y-999Y wszystkie Jaworzno (1997 r.)
- 001Z-999Z wszystkie Zabrze


KAN
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-500B wszystkie Kuźnia Raciborska #
- 501B-999B wszystkie Lędziny #
- 001C-999C wszystkie Rybnik (KAN 767C wydano w 1997 r.)
- 001D-999D wszystkie Piekary Śląskie
- 001E-500E wszystkie Wojkowice (KAN 153E wydano w 1997 r.)
- 501E-999E wszystkie Miedźna #
- 001F-999F wszystkie Chorzów
- 001G-999G wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001H-999H wszystkie Świętochłowice
- 001K-999K wszystkie Katowice (1997 r.)
- 001N-500N wszystkie Rydułtowy #
- 501N-999N wszystkie Rudziniec (KAN 785N wydano w czerwcu 1998 r.) #
- 001P-500P wszystkie Świerklaniec (wiosna 1997 r. - 1998 r., KAN 400P, KAN 411P wydano w 1998 r.)
- 501P-999P wszystkie Łazy (III. 1997 r. - IV. 1998 r.)
- 001R-999R wszystkie Racibórz (1997 r. - 1998 r.)
- 001S-999S wszystkie Racibórz (1997 r. - 1998 r.)
- 001U-999U wszystkie Tychy
- 001V-999V wszystkie Tychy (KAN 031V wydany w maju 1997 r.)
- 001X-999X wszystkie Tychy #
- 001Y-999Y wszystkie Tychy #
- 001Z-999Z wszystkie Wodzisław Śląski (1997 r.) #


KAO
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Gierałtowice (1997 r., KAO 257B wydano w styczniu 1998 r.) #
- 001C-999C wszystkie Będzin (1997r.)
- 001D-999D wszystkie Dąbrowa Górnicza (1997r.)
- 001E-999E wszystkie Wodzisław Śląski (1997 r.) #
- 001F-999F wszystkie Knurów #
- 001G-999G wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001H-999H wszystkie Chrzanów
- 001K-999K wszystkie Katowice (III. 1997 r.)
- 001N-500N wszystkie Zbrosławice (KAO 307N, 464N wydano w 1998 r.)
- 501N-999N wszystkie Pszów #
- 001P-900P wszystkie Mikołów (KAO 264P wydano w XI. 1997 r.) #
- 901P-999P wszystkie tylko wszystkie przyczepy Mikołów
- 001R-999R wszystkie Rybnik (1997 r.)
- 001S-999S wszystkie Sosnowiec (1997 r.)
- 001U-999U wszystkie Bytom
- 001V-999V wszystkie Bytom
- 001X-999X wszystkie Bytom
- 001Y-999Y wszystkie Bytom (KAO 781Y wydano w 1997 r.)
- 001Z-200Z wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Bytom
- 201Z-999Z wszystkie Bytom


KAP
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Zawiercie (V. 1997 r. - X. 1997 r.)
- 001C-999C wszystkie Siewierz (VI.1997 r. - lato 1999 r.)
- 001D-207D wszystkie Babice #
- 208D-225D wszystkie Czechowice-Dziedzice (po 1.01.1999 r.) #
- 226D-300D wszystkie Babice #
- 301D-500D wszystkie Kornowac #
- 501D-700D wszystkie Miasteczko-Śląskie #
- 701D-999D wszystkie Jejkowice #
- 001E-999E wszystkie Trzebinia (KAP 797E wydano w 1998 r.)
- 001F-999F wszystkie Jaworzno (KAP 445F wydano w 1997 r.)
- 001G-999G wszystkie Łaziska Górne #
- 001H-999H wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001K-999K wszystkie Katowice (1997 r.)
- 001N-999N wszystkie Tarnowskie Góry (1997 r.)
- 001P-999P wszystkie Tarnowskie Góry (1997/1998 r., KAP 632P wydano 28.04.1998 r.) #
- 001R-999R wszystkie Tarnowskie Góry (1998/1999 r. )
- 001S-900S wszystkie Pszczyna
- 901S-999S wszystkie - tylko przyczepy Pszczyna (KAP 909S - przyczepa wydano 10.07.1997 r., KAP 933S - przyczepa wydano 3.09.1997 r.)
- 001U-999U wszystkie Zabrze (KAP 315U wydano w 1997 r.)
- 001V-999V wszystkie Zabrze
- 001X-999X wszystkie Zabrze
- 001Y-999Y wszystkie Zabrze (KAP 926Y wydana w 1998 r.)
- 001Z-999Z wszystkie Zabrze (Serie KAP ***U, ***V, ***X, ***Y, ***Z wydane w okresie: IV.1997 r. - II.1998 r.)


KAR
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-300B wszystkie Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 301B-351B wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 351B-999B wszystkie Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 001C-400C wszystkie Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 401C-450C wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 451C-999C wszystkie Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 001D-999D wszystkie Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 001E-400E wszystkie Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 401E-451E wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Ruda Śląska (IX.1997 r. - VI.1998 r.)
- 451E-999E wszystkie Ruda Śląska (w tym 751E-800E tylko dwurzędowe) (IX.1997-VI.1998 r.)
- 001F-999F wszystkie Racibórz
- 001G-999G wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001H-999H wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001K-999K wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001N-999N wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001P-999P wszystkie Gliwice (1997 r.)
- 001R-999R wszystkie Rybnik (1997 r.)
- 001S-999S wszystkie Wodzisław Śląski (KAR 492S wydano w marcu 1998 r.) #
- 001U-900U wszystkie Wodzisław Śląski #
- 901U-999U wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Wodzisław Śląski #
- 001V-999V wszystkie Rybnik (1997 r.)
- 001X-999X wszystkie Rybnik (1997 r. )
- 001Y-999Y wszystkie Żory
- 001Z-999Z wszystkie Żory


KAS
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Sosnowiec
- 001C-999C wszystkie Sosnowiec
- 001D-999D wszystkie Sosnowiec
- 001E-999E wszystkie Sosnowiec
- 001F-999F wszystkie Sosnowiec
- 001G-999G wszystkie Sosnowiec
- 001H-999H wszystkie Sosnowiec
- 001K-999K wszystkie Sosnowiec
- 001N-999N wszystkie Sosnowiec
- 000P-999P wszystkie Sosnowiec
- 001R-999R wszystkie Sosnowiec (Serie: KAS ***B, ***C, ***D, ***E, ***F, ***G, ***H, ***K, ***N, ***P, ***R wydane w okresie: IV.1997 r. - jesień 1998 r.)
- 001S-999S wszystkie Siemianowice Śląskie
- 001U-999U wszystkie Siemianowice Śląskie
- 001V-355V wszystkie Siemianowice Śląskie
- 356V-360V wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Siemianowice Śląskie
- 361V-700V wszystkie Siemianowice Śląskie
- 701V-710V wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Siemianowice Śląskie
- 711V-999V wszystkie Siemianowice Śląskie (KAS 818V wydano w sierpniu 1998 r.)
- 001X-999X wszystkie Siemianowice Śląskie (KAS 969X wydano w październiku 1998 r.)
- 001Y-999Y wszystkie Siemianowice Śląskie (Serie: KAS ***S, ***U, ***V, ***X, ***Y wydane w okresie: lato 1997 r. - 1999 r.)


KAT
- 001A-999A wszystkie Katowice (jesień 1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Katowice
- 001C-999C wszystkie Katowice
- 001D-999D wszystkie Katowice
- 001E-999E wszystkie Katowice
- 001F-999F wszystkie Katowice
- 001G-999G wszystkie Katowice
- 001H-999H wszystkie Katowice
- 001K-999K wszystkie Katowice
- 001N-999N wszystkie Katowice
- 001P-999P wszystkie Katowice
- 001R-999R wszystkie Katowice
- 001S-999S wszystkie Katowice
- 001U-999U wszystkie Katowice
- 001V-999V wszystkie Katowice
- 001X-999X wszystkie Katowice
- 001Y-999Y wszystkie Katowice
- 001Z-999Z wszystkie Katowice
(Wszystkie serie KAT z literą na końcu za wyjątkiem serii KAT 001A-999A, która była wydana jesienią 1999 r., zostały wydane w okresie: VI.1997 r. - VI.1998 r.)


KAU
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 001C-900C wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 901C-999C wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Dąbrowa Górnicza
- 001D-200D wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 201D-300D wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Dąbrowa Górnicza
- 301D-999D wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 001E-999E wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 001F-999F wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 001G-999G wszystkie Dąbrowa Górnicza (Serie: KAU ***B, ***C, ***D, ***E, ***F, ***G wydano w okresie 1997r. - 1998 r.)
- 001H-980H wszystkie Jastrzębie - Zdrój (1998 r.)
- 981H-999H wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Jastrzębie-Zdrój (1998 r.)
- 001K-999K wszystkie Jastrzębie-Zdrój (1998 r.)
- 001P-999P wszystkie Pyskowice ##
- 001R-950R wszystkie Olkusz (IX.1997 r. - III.1998 r.)
- 951R-999R wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Olkusz (IX.1997 r. - III.1998 r.)
- 001S-999S wszystkie Czechowice-Dziedzice (VII.1997 r. - I.1998 r.) ##
- 001U-999U państwowe Katowice
- 001V-999V wszystkie Pawłowice ##
- 001X-999X wszystkie Bieruń Nowy
- 001Y-999Y wszystkie Radlin ##
- 001Z-999Z wszystkie Toszek (1998 r.) ##


KAV
- 001A-999A wszystkie Katowice (1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Chorzów (KAV 428B wydano w październiku 1997 r.)
- 001C-999C wszystkie Chorzów
- 001D-900D wszystkie Piekary Śląskie
- 901D-999D wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Piekary Śląskie
- 001E-999E wszystkie Mysłowice (przedział 501E-600E wydano w maju 1998 r.)
- 001G-999G wszystkie Mysłowice (KAV 521G wydano w kwietniu 1998 r.) ##
- 001H-999H wszystkie Jaworzno (KAV 036H wydano we wrześniu 1997 r.)
- 001K-999K wszystkie Libiąż ##
- 001N-999N wszystkie Chrzanów (KAV 478N wydano w 1998 r.) ##
- 001P-500P wszystkie Rydułtowy (KAV 143P wydano wiosną 1998 r., najwyższy zauważony KAV 423P)
- 501P-999P wszystkie Pilchowice ##
- 001R-999R wszystkie Świętochłowice (1998 r.)
- 001S-999S wszystkie Świętochłowice (1998 r. - 1999 r., KAV 369S wydano w styczniu 1999 r.) ##
- 001U-999U wszystkie Chełm Śląski (2000 r., być może wydano do ok. KAV 600D) ##
- 001V-999V państwowe Katowice
- 001X-999X wszystkie Czerwionka-Leszczyny (1998 r.) ##
- 001Y-999Y wszystkie Czerwionka-Leszczyny (1998 r.) ##
- 001Z-999Z wszystkie Zawiercie (X. 1997 r. - III. 1998 r.)
KAV 995S - Opel Astra I - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KAW
- 001A-999A wszystkie Katowice (koniec 1999 r. - I. 2000 r.)
- 001B-999B wszystkie Brzeszcze
- 001C-600C wszystkie Czeladź (lato 1997 r. - 1998 r.)
(KAW 125C wydano w IX. 1997 r., KAW 387C wydano w lutym 1998 r., KAW 724C wydano w IV. 1998 r.)
- 601C-650C wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Czeladź (1997 r. - 1999 r.)
- 651C-999C wszystkie Czeladź
- 001D-500D wszystkie Mierzęcice (przełom 1997/1998 r. - lato 1999 r.)
- 501D-999D wszystkie Sośnicowice ##
- 001E-999E wszystkie Będzin (1997r. - 1998 r.)
- 001F-500F wszystkie Bestwina
- 501F-661F wszystkie Sławków (wiosna 1998 r. - 31.12.1998 r., KAW 538F wydano w IV. 1998 r.). Ostania seria tablic z woj. katowickiego wydawana w Sławkowie. Sławków od 1.01.1999 r. należał do woj. małopolskiego.
- 661F-675F wszystkie Czechowice-Dziedzice (IV.1999 r.)
- 001G-500G wszystkie Gorzyce ##
- 501G-999G wszystkie Gaszowice ##
- 001H-500H wszystkie Rudnik (KAW 295H wydano w kwietniu 2000 r.) ##
- 501H-999H wszystkie Pilchowice ##
- 001K-500K wszystkie Tworóg (1998 r. - 1999 r., KAW 193K, 335K wydano w 1999 r.). Ostatnia seria czarnych tablic w Tworogu. Najwyższy zauważony numer: KAW 424K - zielony Polonez Caro Plus
- 501K-999K wszystkie Lędziny ##
- 001N-999N wszystkie Zebrzydowice
- 001P-999P wszystkie Mikołów
- 001R-100R wszystkie Wielowieś
- 101R-600R wszystkie Lyski ##
- 601R-999R wszystkie Mszana ##
- 001S-600S państwowe Katowice
- 001U-999U wszystkie Jastrzębie - Zdrój
- 001X-999X wszystkie Tychy (1997 r.)
- 001Y-999Y wszystkie Pszczyna
- 001Z-500Z wszystkie Krzyżanowice (1998 r.) ##
- 501Z-600Z wszystkie Krupski Młyn ##
- 601Z-999Z wszystkie Tąpkowice (od 1.01.1997 r. nazwa gminy zmieniona na gm. Ożarowice) ##


KAX
- 001A-999A wszystkie Chorzów
- 001B-999B wszystkie Chorzów
- 001C-999C wszystkie Chorzów (KAX 880C wydano w kwietniu 1999 r.)
- 001D-999D wszystkie Chorzów
- 001E-999E wszystkie Mysłowice ##
- 001F-999F wszystkie Mysłowice
- 001G-170G wszystkie Babice (do 31.12.1998 r.). Ostania seria tablic z woj. katowickiego wydawana w Babicach, od 1.01.1999 r. Babice należą do woj. małopolskiego. ##
- 171G-175G wszystkie Czechowice-Dziedzice (IV.1999 r.)
- 001H-999H wszystkie Jaworzno
- 001K-999K wszystkie Jaworzno
- 001N-900N wszystkie Mikołów (1998 r.) ##
- 901N-999N wszystkie tylko wszystkie przyczepy Mikołów (1999 r.)
- 001P-999P wszystkie Pszczyna
- 001R-999R wszystkie Gliwice (1998 r.) ##
- 001S-999S wszystkie Gliwice (1998 r.)
- 001U-999U wszystkie Gliwice (1998 r.)
- 001V-999V wszystkie Gliwice (1998 r.)
- 001X-999X państwowe Katowice (KAX 655X wydano w 1989 r.)
- 001Y-200Y wszystkie Nędza ##
- 201Y-700Y wszystkie Ogrodzieniec (XI. 1998 r. - kwiecień 2000 r.)
- 701Y-999Y wszystkie Świerklaniec (1998 r. - I lub II kwartał 1999 r., KAX 974Y wydano w 1999 r.)
- 001Z-800Z wszystkie Chrzanów (1998 r.). Ostania seria tablic z woj. katowickiego wydawana w Chrzanowie, od 1.01.1999 r. Chrzanów należy do woj. małopolskiego.


KAY
- 001B-999B wszystkie Jaworzno (KAY 170B wydano w lutym 1998 r.)
- 001C-999C wszystkie Tychy (KAY 498C, KAY 641C wydano w 1998 r.) ##
- 001D-999D wszystkie Knurów (KAY 793D wydano w 1998 r.) ##
- 001E-999E wszystkie Czechowice-Dziedzice (II.1998 r. - 1999 r.)
- 001F-300F wszystkie Klucze (III.1998 r. - XII.1998 r.)
- 001G-999G wszystkie Bytom ##
- 001H-950H wszystkie Bytom
- 951H-999H wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Bytom
- 001K-950K wszystkie Bytom
- 951K-999K wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Bytom
- 001P-535P wszystkie Wolbrom (III. 1998r. - 31.XII.1998 r.). Ostania seria tablic z woj. katowickiego wydawana w Wolbromiu. Najwyższy wydany numer: KAY 535P - czerwony Fiat 126 el. Wolbrom od 1.01.1999 r. należy do woj. małopolskiego.
- 536P-550P wszystkie Czechowice-Dziedzice (IV.1999 r.)
- 951P-988P wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Wolbrom (III.1998 r. - 31.XII.1998 r.). Ostania seria tablic katowickiego wydawana dla przyczep w Wolbromiu. Najwyższy wydany numer dla przyczepy: KAY 988P - przyczepa Sanok D47B. Wolbrom od 1.01.1999 r. należy do woj. małopolskiego.
- 989P-999P wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Czechowice-Dziedzice (IV.1999 r.; KAY 994P, 995P, 998P). ##
- 001R-950R wszystkie Olkusz (III.1998 r. - IX.1998 r.)
- 951R-985R wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Olkusz (III.1998 r. - XI.1998 r.)
- 986R-999R wszystkie - tylko dwurzędowe dla samochodów Olkusz (III.1998 r. - XI.1998 r.)
- 001S-999S wszystkie Racibórz (1998 r.)
- 001U-999U wszystkie Tychy (KAY 370U wydano w kwietniu 1998 r.) ##
- 001V-999V wszystkie Tychy (1998 r.)
- 001X-999X wszystkie Tychy (1998 r. lub 1999 r.)
- 001Y-999Y państwowe Katowice


KAZ ##
- 001B-999B wszystkie Zawiercie (III. 1998 r. - VIII. 1999 r.)
- 001C-999C państwowe Katowice - seria wydawana tylko dla pojazdów państwowych, ale tylko prawdopodobnie należących do określonych instytucji (być może ORBIS-u) w Katowicach.
Chociaż widziałem parę samochodów państwowych w latach 1993-1994 z roczników przełomu lat osiemdziesiatych i dziewięćdziesiątych z tego przedziału, wiec były to numery wydane powtórnie.
- 001D-999D wszystkie Zawiercie (VIII. 1998 r. - III.1999 r.)
- 001E-260E wszystkie Bukowno (III.1998 r. - 31.XII.1998 r.). Ostatnia seria tablic z woj. katowickiego wydawana w Bukownie. Najwyższe zauważone numery: KAZ 258E - przyczepa, KAZ 257E - Ford Escort, KAZ 255E - zielona Skoda Felicja. Bukowno od 1.01.1999 r. należy do woj. małopolskiego.
- 261E-300E wszystkie Włodowice (wiosna - lato 1999r.) - Gmina należąca do dnia 31.12.1998 r. do woj. częstochowskiego.
- 501E-999E wszystkie Bobrowniki (KAZ 798E wydano w lutym 1999 r.)
- 001F-500F wszystkie Psary
- 501F-999F wszystkie Lubomia
- 001G-200G wszystkie Godów
- 201G-999G wszystkie Łazy (IV. 1998 r. - II.2000 r.)
- 001H-999H wszystkie Będzin (1997/1998 r.)
- 001K-223K wszystkie Trzebinia (do 31.12.1998 r.)
- 224K-239K wszystkie Czechowice-Dziedzice (IV.1999 r.)
- 240K-241K wszystkie Trzebinia (do 31.12.1998 r.). Ostania seria tablic z woj. katowickiego wydawana w Trzebini, od 1.01.1999 r. Trzebinia należy do woj. małopolskiego.
- 242K-250K wszystkie Czechowice-Dziedzice (IV.1999 r.)
- 001N-800N wszystkie Miedźna
- 801N-999N wszystkie Wielowieś
- 001P-999P wszystkie Piekary Śląskie
- 001R-999R wszystkie Rybnik (1997 r. - 1998 r.)
- 001S-999S wszystkie Jastrzębie - Zdrój (1998 r.)
- 001U-999U wszystkie Zabrze
- 001V-999V wszystkie Zabrze
- 001Z-999Z wszystkie Zabrze #KT

KTG
- 051D-100D wszystkie Wolbrom (XI. 1996 r. - XII. 1996 r.)
- 101D-125D państwowe Wolbrom
- 126D-400D państwowe Trzebinia (1981 r. - 1983 r.)
- 501D-600D państwowe Katowice
- 601D-700D państwowe Sosnowiec
- 801D-999D państwowe Gliwice (1984 r.)
- 101E-200E państwowe Trzebinia
- 701E-900E państwowe Gliwice (1983 r.)
- 101F-200F, 501F-700F, 501H-700H państwowe Pszczyna
(przedział 501F-700F w latach 1988 r. - 1990 r., przedział 501H-700H w latach 1986 r. - 1988 r.)
- 101G-350G państwowe Ruda Śląska
- 401G-700G państwowe Ruda Śląska
- 701G-900G państwowe Gliwice
- 901G-999G państwowe Jastrzębie - Zdrój
- 101H-200H państwowe Wolbrom
- 501H-700H państwowe Pszczyna (1986 r. - 1988 r.)
- 901H-999H państwowe Gliwice (1984 r.)
- 801K-999K państwowe Gliwice (1985 r.)
- 801N-999N państwowe Gliwice (1985 r.)
- 701P-999P państwowe Gliwice (1987 r.)
- 051R-100R państwowe Pawłowice (KTG 083R - strażacki Żuk. Link do zdjęcia: [odsyłacz] id=3773)
301P-500P państwowe Zabrze (KTG 340P rok produkcji 1979r., ale numer wydano chyba później, KTG 452P wydano w 1984 r.)
- 101R-300R państwowe Bukowno
- 701R-999R państwowe Gliwice
- 001S-050S państwowe Ruda Śląska
- 051S-100S państwowe Zebrzydowice (KTG 095S - strażacki Star. Link do zdjęcia: - [odsyłacz]
- 201S-300S państwowe Ruda Śląska
- 301S-400S państwowe Wolbrom
- 451S-500S państwowe Pilica
- 501S-600S państwowe Ruda Śląska
- 651S-700S państwowe Ruda Śląska
- 701S-900S państwowe Gliwice (1985 r.)
- 001U-300U państwowe Jaworzno (1981 r. - 1982 r.)
- 301U-400U państwowe Wolbrom
- 401U-500U państwowe Dąbrowa Górnicza
- 901U-999U państwowe Gliwice
- 001V-150V państwowe Łazy
- 501V-800V państwowe Dąbrowa Górnicza
- 801V-900V państwowe Gliwice (1984 r.)
- 051X-100X państwowe Ruda Śląska
- 101X-150X państwowe Czechowice-Dziedzice (KTG 112X - link do zdjęcia; [odsyłacz]
- 151X-251X państwowe Ruda Śląska
- 252X-300X państwowe Czechowice-Dziedzice
- 301X-351X państwowe Ruda Śląska
- 451X-500X państwowe Ruda Śląska
- 601X-700X państwowe Jastrzębie-Zdrój
- 901X-999X państwowe Gliwice
- 051Y-151Y państwowe Ruda Śląska. Wydano tylko do numeru KTG 124Y (1981 r. - 1984 r.)
- 801Y-900Y państwowe Gliwice
- 901Y-999Y państwowe Ruda Śląska (1981 r. - 1984 r.)
- 101Z-200Z państwowe przyczepy Katowice
- 401Z-500Z państwowe Katowice
- 901Z-999Z państwowe Dąbrowa Górnicza


KTW
- 001C-999C państwowe Katowice

KTZ
- 001C-999C państwowe Katowice (1985 r. - 1987 r.)
KTZ 101C-200C (KTZ 153C) wydano w 1985r., KTZ 648C wydano w 1986 r. - link [odsyłacz] , a KTZ 801C-900C wydano w 1987r. (wg. Krzycha i rawianina)


KD - NIE WYDANO


KB

KBA
- 001A-999A wszystkie Ruda Śląska
- 001B-999B wszystkie Ruda Śląska
- 001C-999C wszystkie Ruda Śląska
- 001D-200D wszystkie Ruda Śląska
- 201D-249D wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Ruda Śląska
- 250D-999D wszystkie Ruda Śląska
- 001E-999E wszystkie Ruda Śląska
- 001F-999F wszystkie Ruda Śląska (Serie: KBA ***A, ***B, ***C, ***D, ***E, ***F wydawane w okresie: IX.1998 - VI.1999r.)
- 001G-999G wszystkie Czeladź (wiosna 1998 r. - lato 1999 r., KBA 960G wydano w 1999 r.)
- 001H-999H wszystkie Żory ##
- 001K-999K wszystkie Katowice (VI.1998 r. - VIII.1998 r.)
- 001N-999N wszystkie Katowice (VI.1998 r. - VIII.1998 r.)
- 001P-500P wszystkie Gorzyce (KBA 025P wydano w 1998 r.) ##
- 501P-999P wszystkie Świerklany ##
- 001R-999R wszystkie Rybnik (1998 r.) ##
- 001S-999S wszystkie Rybnik (1998 r.) ##
- 001T-999T wszystkie Rybnik (1998 r.)
- 001V-500V wszystkie Zbrosławice (1998 r. - 1999 r., KBA 030V - rok produkcji tablicy 1998, KBA 381V - rok produkcji tablicy 1999 r.). ^^
- 501V-700V wszystkie Wojkowice (1998 r.)
- 701V-850V wszystkie Miasteczko Śląskie (1.01.1999 r. - 30.04.2000 r.). Najwyższe zauważone numery: KBA 834V - zielony Fiat Palio, KBA 821V - fioletowa Mazda 121 ##
- 851V-999V wszystkie Pietrowice Wielkie ##
- 001X-999X wszystkie Czechowce-Dziedzice (początek 1999 r. - IV.1999 r.)
- 001Y-999Y wszystkie Będzin (1998 r.)
- 001Z-999Z wszystkie Jastrzębie - Zdrój (1998 r.)


KBB
- 001A-999A wszystkie Bytom
- 001B-999B wszystkie Bytom
- 001C-999C wszystkie Bytom (KBB 796C wydano w 1999 r.)
- 001D-999D wszystkie Bytom
- 001E-999E wszystkie Bytom
- 001F-999F wszystkie Bytom (KBB 796C wydano w 1999 r.)
- 001G-999G wszystkie Pszczyna
- 001H-010H wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Lędziny ##
- 010H-300H wszystkie Lędziny ##
- 301H-500H wszystkie Kuźnia Raciborska ##
- 501H-999H wszystkie Godów ##
- 001K-347K wszystkie Olkusz (IX.1998 r. - 31.XII.1998 r.). Najwyższy zauważony numer: KBB 347K - granatowy Polonez Truck. Ostania seria tablic katowickich wydawana w Olkuszu. Od 1.01.1999 r. Olkusz należy do woj. małopolskiego.
- 001N-300N wszystkie Brzeszcze (do 31.12.1998 r.). Ostania seria tablic katowickich wydawana w Brzeszczach. Brzeszcze od 1.01.1999 r. należą do woj. małopolskiego. ##
- 301N-500N wszystkie Poręba (XII. 1998 r. - VIII. 1999 r.)
- 501N-999N wszystkie Rydułtowy ##
- 001P-999P wszystkie Zabrze
- 001R-999R wszystkie Zabrze (KBB 638R wydano w 1999 r.)
- 001S-999S wszystkie Zabrze (KBB 782S wydano w 1999 r.)
- 001T-999T wszystkie Zabrze (Serie: KBB ***P, ***R, ***S, ***T wydawane w okresie: XI.1998 r.-VII.1999 r.; KBB 638R, KBB 782S wydano w 1999 r.)
- 001U-999U wszystkie Racibórz (1999 r.) ##
- 001X-999X wszystkie Bielsko-Biała (1999 r.)
- 001Y-999Y wszystkie Bielsko-Biała (1999 r.)
- 001Z-999Z wszystkie Bielsko-Biała (1999 r.)


KBC ##
- 001A-999A wszystkie Sosnowiec
- 001B-999B wszystkie Sosnowiec
- 001C-999C wszystkie Sosnowiec
- 001D-999D wszystkie Sosnowiec
- 001E-999E wszystkie Sosnowiec
- 001F-999F wszystkie Sosnowiec (Serie: KBC ***A, ***B, ***C, ***D, ***E, ***F wydawane w okresie: jesień 1998 r. - VI.1999 r.)
- 001G-999G wszystkie Tychy (1999 r.)
- 001H-999H wszystkie Tychy (1999 r.)
- 001K-999K wszystkie Tychy (1999 r.)
- 001N-999N wszystkie Tychy (1998 r.)
- 001P-999P wszystkie Tychy (1999 r.)
- 001R-500R wszystkie Łaziska Górne
- 501R-700R wszystkie Suszec
- 701R-900R wszystkie Kornowac
- 901R-999R wszystkie Krupski Młyn
- 001S-999S wszystkie Knurów (KBC 9**S wydano w grudniu 1999 r.)
- 001U-500U wszystkie Pszów
- 501U-999U wszystkie Bieruń Nowy
- 001V-263V wszystkie Pilica (IV.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KBC 263V - Fiat Punto
- 301V-700V wszystkie Lędziny
- 701V-999V wszystkie Miedźna
- 001X-500X wszystkie Łaziska Górne
- 801X-999X wszystkie Krzyżanowice
- 001Y-999Y wszystkie Zawiercie (VIII.1999 r. - II.2000 r.)
- 001Z-999Z wszystkie Zawiercie (III.1999 r. - VIII.1999 r.)


KBD
- 001A-999A wszystkie Piekary Śląskie
- 001B-999B wszystkie Piekary Śląskie (KBD 138B wydano VI. 1999 r.)
- 001C-999C wszystkie Piekary Śląskie
- 001D-400D wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 401D-450D wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Dąbrowa Górnicza
- 451D-999D wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 001E-999E wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 001F-100F wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 101F-150F wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Dąbrowa Górnicza
- 151F-999F wszystkie Dąbrowa Górnicza
- 001G-999G wszystkie Dąbrowa Górnicza (KBD 214G, 663G wydano w 1999 r.)
- 001H-999H wszystkie Dąbrowa Górnicza (Serie: KBD ***D, ***E, ***F, ***G, ***H wydawane w okresie: 1998r. - III.2000r.)
- 001K-999K wszystkie Gliwice
- 001L-999L wszystkie Gliwice (marzec 1998 r.)
- 001N-999N wszystkie Gliwice
-001P-999P wszystkie Gliwice
- 001R-999R wszystkie Gliwice
- 001S-999S wszystkie Gliwice (KBD 995S wydano we wrześniu 1999 r.)
- 001T-999T wszystkie Gliwice
- 001U-999U wszystkie Gliwice
- 001V-999V wszystkie Gliwice
- 001X-999X wszystkie Gliwice
- 001Y-999Y wszystkie Gliwice. Koniec wydawania czarnych tablic w Gliwicach, najwyższy wydany numer: KBD 877Y - czerwony Seat Ibiza
Uwaga: być może wydano w Gliwicach dla wszystkich pojazdów także nieliczne, wyrywkowe numery z serii KBD 001Z-999Z, ale brak potwierdzenia tej informacji. ##


KBE
- 001A-999A wszystkie Tarnowskie Góry (początek 1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Bytom
- 001C-999C wszystkie powiat cieszyński (z wyjątkiem gm. Zebrzydowice) - od 1999 r. ##
- 001D-999D wszystkie Żory
- 001E-999E wszystkie Żory (KBE 015E wydano w 1999 r.)
- 001G-999G wszystkie Mysłowice
- 001H-999H wszystkie Mysłowice
- 001K-999K wszystkie Mysłowice
- 001L-100L wszystkie tylko przyczepy Będzin (1999r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic dla przyczep w Będzinie. Ostatnia przyczepa mała dwukołówka do samochodu osobowego - KBE 035L
- 101L-999L wszystkie Będzin (1999 r.)
- 001M-900M wszystkie Będzin (1999 r. - 30.IV.2000 r., KBE 031M wydano w grudniu 1999 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Będzinie.
Uwaga: w okresie jesień 1999 r. - 30.04.2000 r. w Będzinie rejestrowano również pojazdy mieszkańców Wojkowic po likwidacji tamtejszego Wydziału Komunikacji.
- 001R-999R wszystkie Rybnik (1999 r.)
- 001S-999S wszystkie Rybnik (1999 r.)
- 001T-999T wszystkie Rybnik (1999 r.)
- 001U-999U wszystkie Rybnik (1999 r.)
- 001V-999V wszystkie Rybnik (1999 r.)
- 001Y-999Y wszystkie Rybnik (1999 r.)


KBF
- 001A-900A wszystkie Sosnowiec
- 901A-999A wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Sosnowiec
- 001B-999B wszystkie Sosnowiec
- 001C-999C wszystkie Sosnowiec
- 001D-999D wszystkie Sosnowiec
- 001E-999E wszystkie Sosnowiec
- 001F-999F wszystkie Sosnowiec
- 001G-997G wszystkie Sosnowiec (Serie: KBF ***A, ***B, ***C, ***D, ***E, ***F wydawane w okresie: VI.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Sosnowcu. Najwyższy zauważony numer: KBF 997G - Fiat Tempra kolor morski (błękitny). Jeszcze w 2001 r. jeździł jako TAXI, potem widziany w 2010 r. jako zwykły samochód.
- 901H-964H wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Sosnowiec (VI.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic dla przyczep w Sosnowcu. Najwyższy zauważony numer: KBF 964H - przyczepa


KBG
- 001A-999A wszystkie Będzin (1999 r.)
- 001B-700B wszystkie Radzionków (1.01.1999 r. - 30.04.2000 r., KBG 490B - tablica wyprodukowana w 1999 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Radzionkowie. Najwyższy zauważony numer: KBG 628B - granatowa Skoda Felicja
- 001C-999C wszystkie Jaworzno (KBG 766C wydano w 1999 r.)
- 001D-200D wszystkie Żarnowiec (1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Żarnowcu. Najwyższy zauważony numer: KBG 200D - Opel Vectra
- 201D-999D wszystkie Bieruń Nowy ##
- 301E-340E wszystkie tylko wszystkie przyczepy Pilica (1999 r. - 30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic dla przyczep w Pilicy
- 501E-999E wszystkie Imielin ##
- 001F-999F wszystkie Racibórz (1999 r. - 2000 r., KBG 244F wydano w 2000 r.)
- 001K-ok. 600K wszystkie Pawłowice ##
- 001L-950L wszystkie Mikołów ##
- 951L-999L wszystkie - tylko wszystkie przyczepy Mikołów ##
- 001M-999M wszystkie Mikołów
- 001N-999N wszystkie Czechowice-Dziedzice (V-XII.1999 r.)
- 001P-300P wszystkie Bobrowniki. Koniec wydawania czarnych tablic w Bobrownikach. Najwyższe zauważone numery: KBG 300P - Fiat Seicento; KBG 299P - bordowy Opel Corsa II pięciodrzwiowy.
- 501P-783P wszystkie Wojkowice (KBG 782P wydano w styczniu 1999 r.). Najwyższe zauważone numery: KBG 783P - czerwony Daewoo Tico; KBG 782P - Fiat Uno. Koniec wydawania czarnych tablic w Wojkowicach nastąpił jesienią 1999 r. Zlikwidowano wtedy Wydział Komunikacji w Wojkowicach i mieszkańcy musieli rejestrować pojazdy w Będzinie.
- 001R-900R wszystkie Czeladź (w tym 101R-102R, 104R-110R tylko dwurzędowe)-(lato 1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Czeladzi. Najwyższy zauważony numer: KBG 900R - Opel Astra II 2-wu drzwiowy.
- 001S-450S wszystkie Siewierz (lato 1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Siewierzu. Najwyższy zauważony numer: KBG 450S - Opel (osobowy)
- 501S-797S wszystkie Mierzęcice (lato 1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Mierzęcicach. Najwyższy zauważony numer: KBG 797S - pomarańczowy Daewoo Tico
- 001T-999T wszystkie Jaworzno (KBG 730T wydano w 1999 r.)
- 501U-807U wszystkie Świerklaniec (I lub II kwartał 1999 r. - 30.04.2000 r., KBG 661U wydano w 1999 r.) Koniec wydawania czarnych tablic w Świerklańcu. Najwyższy zauważony numer: KBG 807U - zielona Honda Civic.
- 001V-999V wszystkie Wodzisław Śląski ##
- 001X-999X wszystkie Jastrzębie - Zdrój
- 001Z-205Z wszystkie Poręba (VIII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Porębie.
- 206Z-215Z wszystkie Zawiercie (IV.2000 r.)
- 217Z-223Z wszystkie Ogrodzieniec (IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Ogrodzieńcu
- 226Z-250Z wszystkie Zawiercie (IV.2000 r.)
- 251Z-300Z wszystkie Łazy (III.2000 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Łazach. Najwyższe zauważone numery: KBG 299Z - Seat, KBG 298Z - czerwona Skoda Felicja.
- 501Z-999Z wszystkie Miasteczko Śląskie. Koniec wydawania czarnych tablic w Miasteczku Śląskim. Najwyższy zauważony numer: KBG 585Z - Fiat Seicento ##


KBH ##
- 001A-999A wszystkie powiat żywiecki (1999 - 2000 r.).
- 001B-999B wszystkie pow. cieszyński (z wyjątkiem gm. Zebrzydowice) (1999 r.)
- 001C-999C wszystkie pow. cieszyński (z wyjątkiem gm. Zebrzydowice) (1999 r.)
- 001D-999D wszystkie powiat bielski (za wyjątkiem gmin: Kozy, Czechowice-Dziedzice i Bestwina) (1999 - 2000 r.)
- 001E-500E wszystkie Kozy (1999-2000 r.)
- 501E-800E wszystkie Pietrowice Wielkie
- 801E-999E wszystkie Nędza
- 001F-500F wszystkie Kuźnia Raciborska (prawdopodobnie wydano do ok. KBH 200H)
- 501F-525F wszystkie tylko wszystkie przyczepy Ożarowice (do 31.12.1996 r. gmina ta nazywała się Tąpkowice). Koniec wydawania czarnych tablic w Ożarowicach. Najwyższy zauważony numer na przyczepie: KBH 510F - Horz SKM 10-40.
- 526F-700F wszystkie Ożarowice (do 31.12.1996 r. gmina ta nazywała się Tąpkowice). Koniec wydawania czarnych tablic w Ożarowicach. Najwyższy zauważony numer: KBH 555F - Skoda Felicja
- 701F-999F wszystkie Mszana
- 001G-999G wszystkie powiat żywiecki (1999 r. - 30.04.2000 r., KBH 470G wydano 15.09.1999 r.)
- 001H-500H wszystkie Gorzyce
- 501H-999H wszystkie Suszec (prawdopodobnie wydano do ok. KBH 700H)
- 001K-999K wszystkie powiat bielski (za wyjątkiem gmin: Kozy, Czechowice-Dzedzice i Bestwina) (1999-2000 r.)
- 001L-999L wszystkie powiat żywiecki (1999 - 2000 r.).
- 001N-999N wszystkie powiat bielski (za wyjątkiem gmin: Kozy, Czechowice-Dzedzice i Bestwina) (1999-2000 r.)
- 001P-999P wszystkie Kozy (1999-2000 r.)
- 001R-999R wszystkie powiat bielski (za wyjątkiem gmin: Kozy, Czechowice-Dziedzice i Bestwina) (1999 - 2000 r.)
- 001S-999S wszystkie powiat żywiecki (1999 - 2000 r.). Najwyższy zauważony numer: KBH 632S - Fiat 126p

KBI
- 001A-500A wszystkie Ornontowice
- 501A-999A wszystkie Bestwina
- 001B-999B wszystkie Świętochłowice
- 001C-999C wszystkie powiat cieszyński (z wyjątkiem gm. Zebrzydowice) - od 1999 r.
- 001E-500E wszystkie Radlin (1999 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Radlinie, brak danych o najwyższym wydanym numerze ##
- 001F-300F wszystkie Rydułtowy. Koniec wydawania czarnych tablic w Rydułtowach, brak danych o najwyższym wydanym numerze
- 001G-999G wszystkie Pszczyna
- 001H-ok. 250H wszystkie Pszczyna. Koniec wydawania czarnych tablic w Pszczynie.
- 001K-999K wszystkie Czerwiona - Leszczyny (2000 r.)
- 001L-999L wszystkie Zabrze (2000 r.)
- 001N-999N wszystkie Zabrze (2000 r.)
- 001P- 999P wszystkie Zabrze (2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Zabrzu, brak danych o najwyższym wydanym numerze
- 001U-999U wszystkie Siemianowice Śląskie (1999 r. - 30.04.2000 r.)
- 001V-372V wszystkie Siemianowice Śląskie (1999 r. - 30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Siemianowicach Śląskich. Najwyższy zauważony numer: niebieski Dźwig Liaz - KBI 372V

KBJ
- 001A-040A wszystkie Tarnowskie Góry (1999 r. ) - link do zdjęcia: [odsyłacz]
- 041A-100A wszystkie tylko wszystkie przyczepy Tarnowskie Góry (1999 r.)
- 101A-999A wszystkie Tarnowskie Góry (1999 r.)
- 001B-999B wszystkie Bytom
- 001C-800C wszystkie powiat cieszyński (z wyjątkiem gm. Zebrzydowice) - (1999 r. - 2000 r. - KBJ 771C wydano w marcu 2000 r.)
- 001D-999D wszystkie Jaworzno (KBJ 729D wydano w listopadzie 1999 r.)
- 001E-999E wszystkie Jaworzno
- 001F-999F wszystkie Jaworzno (KBJ 373F wydano w 2000 r.)
- 001G-999G wszystkie Tychy
- 001H-999H wszystkie Tychy
- 001K-999K wszystkie Tychy (KBJ 583K wydano w III. 2000 r.)
- 001L-999L wszystkie Tychy. Koniec wydawania czarnych tablic w Tychach. Najwyższy wydany numer: niebieska Skoda Felicja KBJ 291L
- 001P-999P wszystkie Jastrzębie - Zdrój (2000 r.)
- 001R-999R wszystkie Jastrzębie - Zdrój (2000 r.)
- 001S-999S wszystkie Chorzów
- 001T-294T wszystkie Chorzów. Koniec wydawania czarnych tablic w Chorzowie
- 001Y-600Y wszystkie powiat gliwicki - jeśli nadal pojazdy rejestrowano w urzędach gmin powiatu gliwickiego to brak danych odnośnie podziału na gminy ##


KBK
- 001A-999A wszystkie Katowice
- 001B-999B wszystkie Katowice
- 001C-999C wszystkie Katowice
- 001D-999D wszystkie Katowice
- 001E-999E wszystkie Katowice
- 001F-097F wszystkie Katowice (Serie: KBK ***A, ***B, ***C, ***D, ***E, ***F wydawane w okresie: I. 2000 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic Katowicach. Najwyższy zauważony numer: biały Fiat Cinquecento KBK 097F


KBL
- 001A-999A wszystkie Bielsko-Biała (2000 r.)
- 001B-999B wszystkie Bielsko-Biała (2000 r.)
- 001C-999C wszystkie Bielsko-Biała (2000 r.)
- 001D-999D wszystkie Bielsko-Biała (2000 r.)
- 001E-999E wszystkie Bielsko-Biała (2000 r.)
- 001F-999F wszystkie Bielsko-Biała (2000 r.)
- 001G-999G wszystkie Bielsko-Biała (2000 r.)
- 001H-999H wszystkie Bielsko-Biała (2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Bielsku-Białej. Najwyższy wydany numer: KBL 349H wiśniowy Daewoo Lanos hatchbaeck.

KBM
- 001A-999A wszystkie Wodzisław Śląski (być może 801A-900A wszystkie Gorzyce ?) ##
- 001B-999B wszystkie Bytom
- 001C-999C wszystkie Ruda Śląska (II.2000 - III.2000 r.)
- 001D-999D wszystkie Czechowice-Dziedzice (XIII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Czechowicach-Dziedzicach.
- 001E-500E wszystkie Zbrosławice. Ostania seria czarnych tablic dla Zbrosławic, wydano najwyżej do ok. KBM 100E ^^
- 501E-999E wszystkie gminy powiatu lublinieckiego (1999-30.04.2000 r.)
- 001K-600K wszystkie Ruda Śląska (III.2000-IV.2000 R.). Koniec wydawania czarnych tablic w Rudzie Śląskiej.
- 001N-200N wszystkie Zawiercie (II. 2000 r. - III. 2000 r.)
- 301R-400R wszystkie Lyski ##
- 401R-500R wszystkie Świerklany ##
- 501R-999R wszystkie Zebrzydowice ##
- 001S-999S wszystkie Tarnowskie Góry (późna jesień 1999 - początek kwietnia 2000 r.)
- 001T-100T wszystkie Tarnowskie Góry (początek kwietnia 2000 r. - 30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Tarnowskich Górach. Najwyższy zauważony numer KBM 008T - czerwony Fiat Seicento.
- 001U-999U wszystkie Świętochłowice. Koniec wydawania czarnych tablic w Świętochłowicach. ##
KBM 831E - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KBN
- 001B-443B wszystkie Bytom. (2000 r.) Koniec wydawania czarnych tablic w Bytomiu. Najwyższe zauwązone numery: żółty Daewoo Matiz KBN 446B, zielony Peugeot Partner KBN 443B.
- 001C-201C wszystkie powiat cieszyński (z wyjątkiem gm. Zebrzydowice) - (2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w pow. cieszyńskim (z wyjątkiem gm. Zbrosławice). Najwyższy zauważony numer: KBN 201C - granatowy Mercedes klasy S
- 001E-284E wszystkie Dąbrowa Górnicza (III.2000r. - 30.IV.2000r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Dąbrowie Górniczej. Najwyższy zauważony numer: bordowa Skoda Felicja combi KBN 284E


KBO, KBP, KBR, KBS - nie wydano

KBT
- 001N-999N wszystkie Zabrze (KBT 717N wydano w grudniu 1999 r.) ##


Od KBU do KBZnie wydano


KC

KCA
- 001B-100B państwowe traktory Będzin
- 001C-103C państwowe traktory Dąbrowa Górnicza. Ostatni traktor państwowy: KCA 103C - żółta koparka Białoruś
- 001D-100D państwowe traktory prawdopodobnie Chrzanów
- 001E-900E państwowe traktory Katowice (ok. 1979 r. - 30.04.2000 r.)
- 501G-700G państwowe traktory Pszczyna (KCA 539G, 604G - traktory) #
- 701G-831G państwowe traktory Ruda Śląska
- 201H-300H wszystkie motocykle Pszczyna
- 501H-600H państwowe traktory Siemianowice Śląskie
- 601H-800H państwowe traktory Sosnowiec
- 101K-105K wszystkie traktory Dąbrowa Górnicza. Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony traktor: żółty Ursus KCA 105K
- 301L-429L państwowe traktory Zawiercie. Koniec wydawania czarnych tablic w Zawierciu. Najwyższy zauważony traktor państwowy: pomarańczowy Ursus KCA 429L
- 701N-800N państwowe traktory Łazy
- 001P-100P państwowe traktory Olkusz
- 601P-700P Państwowe traktory Siewierz
- 101R-200R państwowe traktory Wolbrom (KCA 136R - traktor)
- 201R-273R wszystkie traktory i motocykle Wolbrom. (jesień 1997 r. - 31.12.1998 r.). Koniec wydawania tablic z woj. katowickiego. Wolbrom należy od 1.01.1999 r. do woj. małopolskiego.
- 401R-500R państwowe traktory Mierzęcice
- 601R-700R państwowe traktory Pilica
- 701R-721R wszystkie traktory Pilica (1999 r. - 30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic w Pilicy
- 001S-093S państwowe traktory Klucze
- 094S-106S wszystkie traktory i motocykle Klucze. (1998 r.) (KCA 094S, 106S - motocykle). Koniec wydawania tablic katowickich w Kluczach. Klucze od 1.01.1999 r. należą do woj. małopolskiego.
- 340S wszystkie lub państwowe (?) - tablica motocyklowa wystawiana na allegro
- 301Z-400Z państwowe traktory Zebrzydowice (KCA 342Z - państwowy traktor)
- 401Z-500Z państwowe traktory Żarnowiec


KCB - nie wydano

KCC
- 211D-221D państwowe motocykle Zawiercie
- 501D-600D państwowe traktory Pszczyna (KCC 558D, 560D - traktory)
- 101E-102E państwowe motocykle Łazy

KCD
- 431D-434D państwowe motocykle Ruda Śląska


Pozostałych od KCE do KCZ nie wydano


KX

KXA
- 001A-999A wszystkie - powiat kłobucki (1999 - 30.04.2000 r.)
- 001B-100B wszystkie - tylko wszystkie przyczepy - powiat kłobucki (1999 r. - 30.04.2000 r.)
- 101B-999B wszystkie - powiat kłobucki (1999 - 30.04.2000 r.) w tym:
>- 646B wszystkie - Krzepice (wydano 25.04.2000 r.)
- 001C-999C wszystkie - powiat kłobucki (1999 - 30.04.2000 r.) w tym:
>- 750C wszystkie - Krzepice (wydano 19.11.1999 r.)

KXB
- 001A-999A wszystkie - gminy z pow. częstochowskiego (1999-30.04.2000 r.)

KXC
- 001A-294A wszystkie - Kalety (gmina należąca do 31.12.1998 r. do woj. częstochowskiego) (1.01.1999-30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KXD 294A - srebrny Daewoo Matiz


KXD
- 001A-200A wszystkie Kroczyce (IV.1999-30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższe zauważone numery: KXD 200A - Fiat Seicento 0,9; KXD 199A - pomarańczowe Daewoo Tico.
- 251A-268A wszystkie przyczepy Kroczyce (IV.1999-30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer dla przyczepy: KXD 268A - przyczepa do ciężarówki marki KASSBOHER
- 301A-394A wszystkie Włodowice (lato 1999-30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższe zauważone numery: KXD 394A - niebieski stary Liaz; KXD 391A - Ford Escort
- 601A-682A wszystkie Irządze (jesień 1999-30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KXD 682A - Kamaz wywrotka
- 001C-100C wszystkie Zawiercie (III. 2000 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KXD 100C - Volkswagen Golf III


KXE
- 001A-805A wszystkie Myszków (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższe zauważone numery: KXE 805A - Citroen Berlingo; KXE 802A - Fiat Seicento
- 001B-500B wszystkie Koziegłowy (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KXE 500B - Honda Accord
- 501B-685B wszystkie Żarki (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KXE 685B - Volkswagen Golf
- 001C-443C wszystkie Poraj (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KXE 443C - Polonez Truck
- 501C-615C wszystkie Niegowa (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KXE 615C - pomarańczowy Fiat Seicento.
- 001E-035E wszystkie przyczepy Myszków (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic
- 051E-085E wszystkie przyczepy Koziegłowy (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic
- 201E-208E wszystkie przyczepy Niegowa (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: KXE 208E - naczepa do TIR-a.


KXF
- 001A-094A wszystkie przyczepy Lubliniec (1999 r. - 30.04.2000 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Ostania przyczepa: naczepa do TIR-a KXF 094A.

Pozostałych od KXG do KXZ nie wydano


Lista gmin należących do poszczególnych powiatów, tam gdzie pojazdy rejestrowane były w Starostawach Powiatowych od 1.01.1999 r. (tereny należace do b. woj. bielskiego):

- powiat bielski: gminy: Bestwina, Buszkowice, Czecowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Łodygowice, Porąbka, Rybarzowice, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice.
Wyjątki: dla mieszkańców gmin: Bestwina i Czechowice-Dziedzice pojazdy były rejestrowane w tych gminach.

- powiat cieszyński: gminy: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Haźlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Usroń, Wisła, Zebrzydowice.
Wyjątek: dla mieszkańców gminy Zebrzydowice pojazdy były rejestrowane w tej gminie.

- powiat żywiecki: gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Milówka, Pietrykowice, Rajcza, Radzechowy-Wieprz, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec.


ROZDZIAŁ II: TABLICE DWURZĘDOWE:

IIa. TABLICE 3 LITERY + 4 CYFRY:

W tablicach z wyróznikami KA, KT wydawanych do końca lat 80-tych dwurzędówki stanowiły znaczny procent praktycznie w każdej serii, być może występowały znaczne przedziały dla dwurzędówek - trudno to już dzisiaj stwierdzić. Natomiast na tablicach z wyrózników KD, KB dwurzędówki również występowały prawie w każdej serii jednakże rzadziej niż na tablicach z KA oraz KT, częstokroć jako tablice wyrywkowe. Na pocz. lat 90-tych pojawiły się wydzielone przedziały dla tablic dwurzędowych (głownie w serii KBM) lecz tylko w niektórych gminach. W gminach gdzie nie było odrębnych przedziałów dla dwurzędówek to trafiały się one sporadycznie i wyrywkowo w seriach (przedziałach serii) tablic jednorzędowych. Dotyczy to wydawanych w latach 90-tych tablic z KC, KX oraz nielicznych z KD, KB.

Oto zauważone przeze mnie przedziały dla tablic dwurzędowych:

W nawiasach podano zauważone konkretne tablice dwurzędowe. W niektórych przypadkach przedziały podałem pamiętając je z lat 90-tych (tylko szkoda, że wtedy nie notowałem konkretnych zauważonych numerów) lub na podstawie nielicznych informacji z Wydz. Komunikacji.

- Samochody:

KA

KAA 7551-7600 (7561, 7580)
KAB 2201-2250 (2214, 2248)
KAD 5551-5560 (5568, 5571)
KAF 0001-0300 (0047, 0142, 0147, 0173, 0235, 0261)
KAP 5151-5200 (5186, 5196)

KT
KTB 8101-8250 (8170, 8210, 8229)
KTD 2501-2700 (2571, 2603, 2609)
KTE 0101-0200 (0132, 0139, 0179, 0190, 0195)
KTS 5101-5250 (5112, 5119, 5148, 5163, 5222 - traktor)
KTS 5501-5550 (5518, 5525, 5526)

KD
KDD 2001-2100 (2004, 2055, 2057)
KDI 5651-5850 (5684, 5691, 5726, 5730, 5750, 5751, 5821)
KDI 8301-8400 (8303, 8325, 8357)
KDN 4601-4700 (4624, 4694)

KB
KBE 2251-2300 (2284, 2295)
KBM 5001-5225 (5016, 5017, 5027, 5054, 5182, 5215*)
KBM 5401-8500 (5408*, 5445*, 5929, 6303, 6544, 7475, 7777, 7783, 8042, 8326, 8379, 8424)
KBM 8776-8800 (8783*, 8788, 8796*)
KBM 9001-9999 (9027, 9053 - przyczepa, 9055, 9060, 9066, 9069, 9073, 9078, 9350)
KBY 9001-9200 (9001 - przecięta na jednorzędową, 9004, 9116, 9138, 9180)

KC
KCO 0001-0400 (0009, 0099, 0162, 0190, 0222, 0241, 0268, 0351, 0373, 0395) - aczkolwiek w tym przedziale zdarzały się wyrywkowe numery jednorzędowe
KCO 0601-0700
KCU 4001-5000 (4339, 4803, 4844)

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KDI 5691, 5726 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KBM 7475 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KBM 8042 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KBM 8326 - link do zdjęcia: [odsyłacz] id=55991
KCO 0162 - link do zdjecia: [odsyłacz]
KCO 0222 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

Jeśli wiem z jakiego konkretnie miasta były to jest to wyszczególnione powyżej w zasadach przy konkretej serii.

Ponadto w przedziałach:
KBY 9001-9999
KCO 0501-0600
dwurzędówki stanowiły znaczny procent tablic.

- Wyjątki w w/w przedziałach dla tablic dwurzędowych:
KBM 5076, KBM 9058, KBM 9097 - tablice jednorzędowe na przyczepach
KBM 5035, KBM 5416, KBM 9053, KBM 9625, KBM 9686, KBM 9888 - tablice dwurzędowe na przyczepach
KBM 5046, KBM 5445 - najprawdopodobniej dorabiana w okresie późniejszym, KBM 5978 - tablice jednorzędowe na samochodach


Oto lista zauważonych tablic dwurzędowych w tych seriach co nie było wydzielonych dla nich przedziałów i występowały wyrywkowo lub występujących w seriach przeznaczonych dla przyczep:

- Samochody:

KA

KAA 0816, 3223, 3707, 4100, 4432, 7812, 7916, 8139, 8611
KAB 0006, 0320, 0683, 2475, 2918, 3216, 6884, 9940
KAC 1984, 2215, 2785, 2964, 5417, 8100, 9454
KAD 1182, 2974, 4112, 5568, 8686
KAE 0602, 1998, 2042, 3147, 5030, 5538, 6151, 7035, 8805, 9228
KAF 2021, 2705, 9168, 9206, 9208
KAG 0823, 5238, 8031, 8067, 8098, 8284, 9715, 9987
KAG 8473 - dwurzędówka. Prototyp tablicy 76 wykonany w poŁowie 1975 roku, kiedy miały one nosić jeszcze herby stolic województw. Zdjęcie jej posiada najprawdopodobniej Rawianin
KAH 4038, 5183, 5188, 6226, 6730
KAI 5194
KAK 0224, 3383
KAL 2727, 4722, 4728, 4868, 5250, 5558, 5608, 9646
KAM 3955
KAN 4088, 4214, 7004
KAP 0028, 0110, 2358, 6126
KAR 5183, 7189
KAS 0203, 1073, 3066, 3705, 6273, 7217, 7501
KAS 6112 - dwurzędowa przecięta na jednorzędową na ciemnogranatowym Fiacie 126p
KAT 3209, 3144, 7116, 8767, 8900
KAT 1957 (tablica samoróbka)
KAU 0232, 7120
KAU 7120 - zdjęcie w "Motorze" z VI.1979 r.
KAV 4553, 5710, 6537, 7571, 8945, 9543, 9933, 9951
KAW 0830, 2556, 5658, 6243, 5769, 7793, 9441
KAW 5471 - dwurzędowa przecięta na jednorzędową na niebieskim Fiacie 126p
KAX 0493, 1417, 1866, 4379, 4475, 4545, 6454, 7305
KAY 1340, 1920, 7861, 7911
KAZ 1183, 1300, 2994, 3294, 3460, 7122, 7427, 8528, 9340
KAZ 7427 - tablica dwurzędowa na traktorze

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KAA 3707 - Polski Fiat 125p - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAD 5568 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAE 2042 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAE 5030 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAH 5188 - Polski Fiat 125p - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAL 5558 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAW 7793 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAX 6454 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAX 7305 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KT
KTA 4483, 5584, 5624, 7149, 8101, 8508, 9791
KTB 0163, 0318, 0937, 1054, 1063, 1711, 2418, 4521, 8834, 9083, 9106, 9259, 9632, 9803, 9810
KTC 0304, 0669, 0981, 4017, 4103, 4246, 4726, 4823, 5590, 7536, 7898, 8669, 9169, 9557, 9627, 9971
KTC 9557 - tablica dwurzędowa z przodu na białym Fiacie Uno (!) - numer wydany powtórnie
KTD 0531, 0861, 1000, 6083, 6337, 9001
KTE 0483, 1093, 1439, 3174, 4248, 5734, 6118
KTF 4702, 4935, 5972, 6927, 9313, 9407
KTF 6104 - tablica dwurzędowa na traktorze
KTG 0032, 3908, 9545
KTH 5141, 5320, 5627, 6726, 6888, 7134, 7418, 8204, 8316, 9315
KTI 0958
KTK 0170, 2487, 2985, 3698, 3849, 5800, 5985, 6952, 7616, 9502
KTL 2588, 6773, 9001
KTM 0007, 3351-wydana w 1985 r., 3829, 4398, 6330, 6436, 7093, 7603
KTN 1122, 2524, 4594, 4992, 5082, 5230, 7251, 7921, 9159, 9909
KTO 4158
KTP 2985, 5434, 5506, 7724, 9898
KTP 5434 - tablica plastikowa tłoczona
KTR 0667, 6948, 5150, 9972
KTS 5609, 6327, 7386, 7888, 8721
KTT 1644, 2355, 3096, 9745
KTU 0221, 6231, 6242, 6268, 6269, 6393, 6438, 6449, 6762, 6783, 6824
KTV 0864, 4656, 5441, 5591
KTW 2908, 5919, 6727, 6882, 7093, 7099, 7121, 8079
KTY 7699 - wydana w 1983 r., 0560, 2273, 6343
KTZ 4294, 4537, 4609, 4698, 5717, 6580

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KTA 4483 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTA 8101 - Fiat 131p - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTC 0304 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTD 9001 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTE 0139 - Fiat 125p - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTK 5800 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTK 2487 - Volkswagen Garbus - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTM 4398 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTN 5230 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTU 6438 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KD
KDA 2828, 3081, 3154, 7000, 7071, 8266
KDB 2471, 2648, 5358, 8008
KDC 9074
KDD 0116, 0684, 0697, 2004, 2052, 2055, 2057, 3223, 4199, 4400
KDE 2465, 2915, 3049, 4023, 4340, 4612
KDF 6711
KDG 3028, 3029, 4808, 8338
KDH 6975
KDI 4642, 5027, 5331, 5481, 7550
KDJ 8173, 8260
KDK 3635
KDL 1924, 7719, 8689
KDM 4404, 9573
KDN 1952, 1954, 3476, 7636
KDO 6395, 8170, 9355
KDP 4402, 5813
KDR 8554, 9625
KDS 2491, 4796, 5080, 5165, 7220, 7443, 7611, 7774, 7987, 8293, 8460
KDS 8089 - dwie (!) tablice dwurzędowe z przodu i z tyłu srebrne Deawoo Tico starego typu widziane w Sosnowcu
KDU 0502
KDV 3201, 7978
KDV 9132 - tablica jednorzędowa przecięta na dwurzędową #
KDW 3435, 3515, 3927
KDX 2798, 5294, 6579, 6999, 7139, 7434, 7438, 7495, 7498
KDY 0829, 5714, 8509
KDZ 9342

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KDU 0502 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KB
KBA 5376, 5951, 6751, 9223
KBB 1653, 2156, 6157
KBC 3256, 3501, 8811
KBE 1853, 2284, 2295, 2848, 2894, 3315, 5395, 6073, 6078
KBF 0524, 0774, 2352
KBH 0745, 3482, 6517, 8762
KBI 3466, 7526, 9873
KBI 3466 - numer wydany powtórnie widziany na dostawczym Lublinie
KBK 0828, 1931, 6976, 7025, 9796
KBL 3154
KBL 0363 - tablica samochodowa dwurzędowa na traktorze z tyłu
KBL 7683 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z tyłu traktora. Widziana w Bytomiu. Ponieważ Bytom miał przedział KBL 7501-7900, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, to wielce możliwe, że wtórnik wydano w rozmiarze tablicy samochodowej.
KBM 0002*, 5285, 8560*, 8899*
KBN 2647
KBN 6252, 6936, 8933 - wtórniki
KBP 1843, 5901
KBR 1861, 8108, 9433
KBS 4760, 5014, 7945, 8160
KBT 4503
KBU 1155
KBV 4715
KBW 4360
KBX 1546, 1812, 6908
KBY 1799, 4654, 7515, 9004, 9116, 9138, 9180, 9397, 9455, 9508, 9725, 9794, 9987
KBY 9001 - dwurzędowa przecięta na jednorzedową
KBZ 0268, 9016, 9434

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KBX 6908 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KC
KCA 0041 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z przodu traktora. Widziana w Wojkowicach koło Będzina. Ponieważ Będzin miał przedział KCA 0001-0100, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, to wielce możliwe, że wtórnik wydano w rozmiarze tablicy samochodowej
KCA 0041, 0158 - tablice motocyklowe na przyczepach od traktora, które ciagnęły traktory bez żadnych tablic. Tablice zostały przeniesione z traktora na przyczepę - patrz powyżej. Widziałem takie dwa osobne przypadki.
KCA 1633 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z tyłu traktora. Widziana w Piekarach Śląskich. Ponieważ Piekary Śląskie miały przedział KCA 1601-1650, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, więc wtórnik tej tablicy wydano w rozmiarze tablicy samochodowej.
KCA 1959 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z tyłu traktora. Widziana w Świerklańcu. Ponieważ Świerklaniec miały przedział KCA 1901-2000, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, więc wtórnik tej tablicy wydano w rozmiarze tablicy samochodowej.
KCB 0149, 0243, 0512, 2248, 3385, 3464, 4393, 6634
KCB 3553 - tablica dwurzędowa z tyłu na traktorze. Z przodu tablicy brak.
KCB 4293 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z przodu traktora. Widziana w gminie Tworóg koło Tarnowskich Gór. Ponieważ Tworóg miał przedział KCB 4201-4300, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, to wielce możliwe, że wtórnik wydano w rozmiarze tablicy samochodowej - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KCE 8320
KCE 1209, 1219 - tablice dwurzędowe na traktorach
KCF 0032, 0223, 0803, 2649
KCG 1667, 3637
KCH 1498
KCI 8385
KCJ 1362, 8025, 8444, 9641
KCK 5848, 5918
KCL 7642
KCM 3750, 8461
KCN 0266, 0358, 0359, 1013, 1205, 1960, 2275, 3362, 3616, 4346, 4385, 4613, 4742, 4790, 5652, 5690, 7583, 6708, 6869, 8217, 8492, 8956, 8965, 9294
KCN 7174 - tablica jednorzędowa przecięta na dwurzędową
KCP 1026
KCR 2827, 4094, 4387, 6829
KCT 7793
KCU 1690, 2676, 2958, 6757
KCW 2582, 7173, 8675
KCX 9328
KCZ 4544

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KCN 2275 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KX
KXA 9741
KXC 9027 - jednorzędowa przecięta na dwurzędową
KXD 1296
KXE 6027
KXF 3863, 4220, 7643
KXG 7735
KXH 0467, 5425, 5937, 6250
KXI 4535, 6343
KXI 6713 - tablica dwurzędowa z przodu na Avii
KXK 3393, 5305
KXL 6777 - tablica dwurzędowa z przodu na amerykańskim VAN-ie
KXM 5730
KXM 7103 - dwie tablice dwurzędowe z przodu i z tyłu na amerykańskiej limuzynie
KXO 1181, 1520, 5743, 6299
KXO 3336 - nietypowy rozmiat tablicy
KXR 9666
KXS 0664, 0795, 2323, 2685, 2862, 2947, 3432, 5123, 7136, 7709, 8548, 9581
KXS 8387, 9315 - nietypowy rozmiar tablic
KXT 2476, 5838, 7751
KXT 6705 - przecięta tablica jednorzędowa na Ikarusie
KXU 2213
KXV 5638, 6427, 7969, 8965, 8982, 9452
KXV 6512, 7855 - nietypowe rozmiary tablic
KXX 0120, 1026, 7715, 9808
KXY 4656
KXZ 7104

- przyczepy:

KA

KAF 7273
KAK 7728
KAO 4919
KAR 7403
KAR 8757 - wydana powtórnie w 1995 r.
KAS 3726
KAV 0939
KAW 5416, 5755 #
KAY 4576

KT
KTB 1403
KTF 3399
KTG 4644
KTH 7586
KTK 9821
KTM 1672
KTN 5691
KTO 4874, 4954, 6973
KTP 1493
KTT 8472 - tablica jednorzędowa przecięta na dwurzędową #
KTV 5910

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KTK 9821 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTO 4874 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KD
KDB 0200, 4051, 5104, 8023
KDC 3205
KDD 4063
KDE 1254, 7146
KDF 4844
KDG 2220, 7760
KDI 1413
KDL 4686, 6821
KDS 3530, 5802, 6115, 6711, 6889
KDT 0765, 2658
KDV 2839
KDW 0194, 0195, 8877, 9758 #
KDX 7290, 7296, 7365, 7391, 7442
KDX 6860 - tablica dwurzędowa samoróbka
KDY 3066, 4654, 5066

KDX 7290 - dwie przyczepy jednoosiowe do samochodu osobowego w z tym samym numerem KDX 7290 - jedna miała tablice jednorzedową, a druga tablice dwurzędową (obie tablice oryginalne) - dziwna sprawa prawda?...

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KDW 0194 - [odsyłacz] rgEI/AAAAAAAAA2U/k8SK1gKapuU/s640/kdw0194.jpg|KDW 0194

KDW 0195 - [odsyłacz] 0195

KB
KBC 3726, 8384
KBE 3894, 3909, 7715
KBG 1971 - tablica motocyklowa na przyczepce Niewiadów 250 - przełożona na nią z traktora lub motocykla
KBH 8900
KBM 1146, 3218, 4196, 4575, 5035, 5305, 5416, 9053, 9625, 9686, 9888
KBM 4028 - tablica motocyklowa na małej przyczepce, być może była to przyczepka motocyklowa.
KBP 4763
KBR 4949
KBU 0360 - tablica dwurzędowa samoróbka
KBV 6513, 7852, 7894
KBY 0247
KBZ 1824, 2639, 2790, 2791

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KBP 4763 - linki do zdjęć: [odsyłacz]
[odsyłacz]

KC
KCA 2441
KCA 0041, 0158 - tablice motocyklowe na przyczepach od traktora, które ciagnęły traktory bez żadnych tablic. Tablice zostały przeniesione z traktora na przyczepę - patrz powyżej - tablice dwurzędowe dla samochodów zasób KC. Widziałem takie dwa osobne przypadki.
KCA 1957 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z tyłu przyczepy od traktora. Widziana w Świerklańcu. Ponieważ Świerklaniec miał przedział KCA 1901-2000, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, więc wtórnik tej tablicy wydano w rozmiarze tablicy samochodowej i zapewne nielegalnie przykręcono do przyczepy.
KCO 7168, 7293
KCS 9653
KCT 5240, 5632, 9289, 9743
KCU 0661

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KCA 2441 - linki do zdjęć: [odsyłacz]
[odsyłacz]

KX
KXE 2538, 5962
KXJ 9823 #
KXU 3628

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KXH 9823 - [odsyłacz] 9823
[odsyłacz] 9823 - stempel


IIb. TABLICE 3 LITERY + 3 CYFRY + 1 LITERA:

POJAZDY PAŃSTWOWE:

W okresie kiedy tablice te były wydawane dla pojazdów państwowych to tablice dwurzędowe mogły mieć wydzielone przedziały, mogły też występowały wyrywkowo - trudno to dzisiaj stwierdzić. Jednakże dwurzędówki stanowiły dość znaczny procent praktycznie w każdej serii.

Z tego okresu zaobserwowałem jedynie wydzielone dla dwurzędówek przedziały:
W nawiasach podano zauważone konkretne tablice dwurzędowe. W niektórych przypadkach przedziały podałem pamiętając je z lat 90-tych (tylko szkoda, że wtedy nie notowałem konkretnych zauważonych numerów) lub na podstawie nielicznych informacji z Wydz. Komunikacji.

- Samochody:

KA

KAE 501R-600R (506R)
KAE 801N-999N (802N, 879N, 889N, 998N)
KAG 121S-130S (121S, 127S, 128S)
KAK 501X-600X (544X, 546X, 577X)

Być może dla tablic dwurzędowych były też przeznaczone przedziały (wymaga to dalszych obserwacji):

- Samochody:

KA

KAF 501N-600N (517N, 585N)
KAL 401D-500D (411D, 448D)


WSZYSTKIE POJAZDY:
W okresie od października 1996 r. - 30 kwietnia 2000 r. kiedy te tablice były wydawane dla wszystkich pojazdów również w znacznej większości gmin nie było dla nich wydzielonych serii (przedziałów seri). W tych gminach występowały one wyrywkowo i raczej rzadko.

Zaobserwowane przedziały dla dwurzędówek z tego okresu:
W nawiasach podano zauważone konkretne tablice dwurzędowe. W niektórych przypadkach przedziały podałem pamiętając je z lat 90-tych (tylko szkoda, że wtedy nie notowałem konkretnych zauważonych numerów) lub na podstawie nielicznych informacji z Wydz. Komunikacji.

- Samochody:

KA

KAE 601R-650R (606R, 607R, 613R, 632R, 649R) - wyjatek KAE 605R - tablice jednorzędowe, tylna tablica aluminiowy wtórnik
KAK 501D-663D (524D, 542D, 595D, 663D) - wyjątki: KAK 511D, KAK 563D - tablice jednorzędowe
KAN 380V-400V (388V, 395V)
KAR 751E-800E
KAY 951K-999K (958K, 976K, 986K)
KAY 986R-999R (986R, 990R, 992R, 995R, 997R, 998R)

KB
KBG 101R-102R (101R, 102R),
KBG 104R-110R (104R, 106R, 110R)
KBI 101U-110U (108U, 110U)

Jeśli wiem z jakiego konkretnie miasta były to jest to wyszczególnione powyżej w zasach przy konkrentej serii.

Oto lista zauważonych tablic dwurzędowych w tych seriach co nie było wydzielonych dla nich przedziałów i występowały wyrywkowo:

POJAZDY PAŃSTWOWE:

- samochody państwowe:

KA

KAA 407B, 267D, 370E, 493E, 911S, 772Y, 989Z
KAB 619B, 039H, 787K, 955U
KAC 114P, 248K, 063U
KAC 248K - tablica dwurzędowa z przodu na dźwigu
KAD 756F, 729K, 543N, 116S, 852R, 998R, 999R, 062S, 999S, 017V, 723V, 306X
KAD 281B - tablica dwurzędowa z przodu na państwowym traktorze
KAD 756F - tablica dwurzędowa z tyłu na państwowym traktorze (z przodu tablica jednorzędowa)
KAD 432D (?)
KAE 785B, 725E, 832F, 767H, 808H, 879N, 658R, 468Z
KAF 752C, 223H, 870H, 517N, 585N
KAG 919N, 993N, 665R, 539R, 573R, 616R, 829R, 994R, 186S, 247S, 251S, 393S, 440S, 170Z, 223Z
KAH 290E, 725H, 737H
KAI 495B
KAK 001D, 007D, 467H, 850H, 901H, 387K, 113R, 255R, 997R, 027S, 028S, 221S, 242S, 256S, 077U, 568U, 569U, 663U, 689U, 845U, 274X, 800X
KAK 077U - jednorzędowa przecięta na dwurzędową
KAL 278D, 411D, 448D, 256G, 007H
KAU 171U - tablica dwurzędowa z tyłu na państwowej koparce Białoruś (z przodu tablica jednorzędowa)
KAX 655X
KAY 835Y, 958Y

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KAG 919N - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAH 725H - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAH 737H - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAK 028S - Jelcz PR110 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KT
KTG 123D, 127H
KTG 338S - przecięta tablica jednorzędowa na Multicarze z GS Wolbrom

KC
KCA 141E - tablica dwurzędowa samochodowa z tyłu traktora, z przodu tablicy brak. Jest aluminiowy wtórnik, ale dlaczego o rozmiarze tablicy samochodowej jak seria KCA ***E to były tablice motocyklowe dla państwowych traktorów w Katowicach.


- przyczepy państwowe:
KA
KAA 816S
KAD 506D, 593U, 423X
KAE 181U
KAG 032N, 718P, 101R, 656R
KAH 268Z
KAL 015B

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KAG 032N - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAG 718P - link do zdjęcia: [odsyłacz]


WSZYSTKIE POJAZDY - OD PAŹDZIERNIKA 1996 R. DO 30 KWIETNIA 2000 R.

- wszystkie samochody:

KA

KAC 472A
KAF 271A
KAH 951C
KAI 221U, 344X
KAL 113S, 115S, 429S, 568S
KAM 002C (obecnie przecięta i zrobiona na jednorzędową)
KAM 847C, 622H, 207R, 236S
KAN 715K
KAP 017A, 275A, 983H, 511N, 704P, 089U, 450U
KAP 701C - tablica samoróbka podobna do tablicy rozmiaru amerykańskiego
KAR 708G
KAS 226C, 784D, 976E, 147F, 807G, 409R, 715R, 106V
KAT 260E, 783P, 179Z
KAU 771P
KAV 225B, 992E, 036H, 748H
KAW 177C, 186C, 769C
KAX 221B, 674D, 747D, 521Y, 090Z, 523Z, 574Z
KAY 260E, 992R
KAZ 027B, 408F

KB
KBA 160E, 201F, 392G, 217N, 461X, 051Y
KBB 738P, 093X
KBC 124A, 753B, 834C, 634D, 691D, 888F, 323H, 679Z
KBD 273K, 992N, 925R
KBF 255B, 601B, 976D, 547E, 623E
KBG 615S, 651S
KBG 029R - jednorzędowa przecieta na dwurzędową
KBH 536A, 522B, 099E
KBI 030C, 506U, 108U, 110U
KBK 396B

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KBD 992N - link do filmu: [odsyłacz]

KX
KXD 087A - tablica jednorzędowa przecięta na dwurzędową
KXE 588C - tablica jednorzędowa przecięta na dwurzędową


- wszystkie przyczepy:

KA

KAP 214R
KAR 801G
KAU 681K

KB
KBG 404K


ROZDZIAŁ III: TABLICE DLA PRZYCZEP:

IIIa. TABLICE 3 LITERY + 4 CYFRY:

Do połowy lat osiemdziesiątych raczej na pewno nie było wydzielonych serii (przedziałów serii) dla przyczep. Po prostu w każdej gminie wyrywkowo w wydawanych tam tablicach występowała pojedyńcza tablica dla przyczepy, lub też występowały krótkie np. po 10, 20 sztuk przedziały dla przyczep. Trudno to już dzisiaj stwierdzić. Od połowy lat 80-tych zaczęły się pojawiać odrębne przedziały serii dla przyczep z czasem występowały one w coraz większej ilości gmin, jednakże nie we wszystkich. Tam gdzie ich nie było to tak jak dawniej wyrywkowo występowały pojedyńcze tablice dla przyczep.

Oto zauważone przedziały dla przyczep:
W nawiasach podano zauważone konkretne tablice dla przyczep. W niektórych przypadkach przedziały podałem pamiętając je z lat 90-tych (tylko szkoda, że wtedy nie notowałem konkretnych zauważonych numerów) lub na podstawie nielicznych informacji z Wydz. Komunikacji.

UWAGA: Znakiem * oznaczono numer przyczepy ustalony na podstawie ogłoszeń o przetargach, zajęciach komorniczych w starej i współczesnej prasie, portalu www.ufg.pl. Ponieważ w takiej sytuacji nie wiadomo czy tablica na danej przyczepie była jednorzędowa czy dwurzędowa to wpisałem je do przyczep jednorzędowych i oznaczyłem gwiazdką.

KA
KAI 3301-4000 (3552, 3965) #

KT
KTM 2151-2300 (2160*, 2165*, 2170*, 2175*, 2176, 2201*, 2202*, 2206*, 2252*, 2290*)
KTO 3101-3500 (3193, 3248, 3250, 3365)
KTO 4801-5000 (4801*, 4803*, 4852*, 4864 - dwurzędowa, 4874 - dwurzędowa, 4902*, 4954 - dwurzędowa) ^^
KTO 6001-6300 (6002, 6005*, 6141, 6161, 6272)
KTT 8001-9100 (8002*, 8106*, 8109*, 8110*, 8203*, 8279, 8292, 8306*, 8403*, 8501*, 8570, 8601*, 8701*, 8834*, 8855*, 8857*, 8893, 8901*, 8902, 8999*, 9010*, 9011*, 9061*) ^^

KD
KDA 7601-7900 (7684, 7694, 7801, 7818)
KDB 2901-3000 (2931, 2958)
KDE 1001-1500 (1058, 1098, 1099, 1111, 1161, 1216, 1219, 1254 - dwurzędowa, 1305, 1401, 1421, 1449, 1479)
KDE 3251-3600 (3258, 3372, 3375, 3412, 3433, 3437, 3527) ^^
KDG 7001-7800 (7031, 7424, 7529, 7531, 7669, 7760 - dwurzędowa)
KDH 9001-9100 (9109, 9190 oraz 9130 lub 9190)
KDR 8201-8300
KDR 8601-8700 (8631)
KDR 9101-9200
KDR 9801-9900
KDS 3101-4000 (3120, 3193, 3241, 3307, 3360, 3530-dwurzędowa, 3574, 3611, 3660, 3748, 3807, 3849, 3875, 3851, 3922), ale KDS 3414, 3914 samochody
KDS 5201-7000 (5233, 5246, 5256, 5291, 5360, 5361, 5379, 5386, 5406, 5407, 5409, 5429, 5461, 5482, 5493, 5509, 5511, 5522, 5564, 5587, 5630, 5668, 5887, 5994, 6023, 6035, 6045, 6066, 6097, 6212, 6279, 6332, 6358, 6387, 6395, 6519, 6551, 6572, 6577, 6599, 6607, 6615, 6620, 6641, 6703, 6730, 6757, 6774, 685?, 6892, 6927, 6928, 6940, 6965, 6973)
KDT 5801-5900 - tylko dwurzędowe
KDU 7501-7669 (7603, 7631, 7666, 7669)
KDW 0101-0200 (0194, 0195 - obie dwurzędowe) #
KDW 1701-1900
KDW 9001-9500 (9006, 9127, 9199, 9257, 9394)
KDX 5951-6000 (5956, 5985)
KDX 7248-7430 (7248*, 7252*, 7253*, 7259*, 7264, 7277, 7290 - jedno i dwurzędowa !!!, 7296 - dwurzędowa, 7308, 7313, 7323, 7330, 7365 - dwurzędowa, 7368, 7374, 7387, 7391 - dwurzędowa, 7415, 7420, 7425, 7426)
KDX 7441-7494 (7442 - dwurzędowa, 7445*, 7464*, 7472, 7473*, 7475, 7478*, 7484*, 7492)
KDY 4501-4700 (4597, 4638, 4639, 4642, 4654 - dwurzędowa)

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KDS 5482 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KB
KBC 3701-3900 (3738, 3744, 3832, 3868)
KBC 8251-8500 (8270, 8271, 8324, 8384 - dwurzędowa, 8390, 8411, 8427, 8435, 8476, 8482, 8488)
KBE 3351-4000 (3377, 3400, 3484, 3627, 3730, 3755, 3744, 3799, 3866, 3868, 3894 - dwurzędowa, 3909 - dwurzędowa, 3938)
KBE 5601-5800 (5632, 5638, 5756, 5797) #
KBE 6451-6500 (6458, 6484)
KBE 7701-7750 (7715 - dwurzędowa, 7744)
KBM 0001-5000 (0009*, 0102*, 0201, 0242, 0301*, 0399*, 0403*, 0521*, 0527, 0534*, 0603*, 0613, 0703*, 0803*, 0804*, 0903*, 1003*, 1097*, 1101*, 1104*, 1107*, 1111*, 1146 - dwurzędowa, 1193*, 1194*, 1195*, 1204*, 1205*, 1252*, 1253, 1298*, 1299*, 1301*, 1302*, 1323, 1333, 1348*, 1374*, 1376*, 1401*, 1403*, 1477*, 1501*, 1505*, 1508*, 1522*, 1534*, 1551*, 1560*, 1673, 1678, 1682, 1703*, 1749*, 1755*, 1760, 1761*, 1793*, 1796*, 1798*, 1801*, 1802*, 1810*, 1815*, 1835*, 1899*, 1901*, 1902*, 1951*, 1965*, 1977*, 1999*, 2017, 2101*, 2121, 2202*, 2303*, 2423*, 25118, 2512*, 2534*, 2535*, 2598*, 2604*, 2680, 2699*, 2702*, 2747*, 2752*, 2799*, 2802*, 2803*, 2849*, 2853*, 2899*, 2902*, 2907*, 2922*, 2923*, 2925*, 2935*, 2952*, 2998*, 2999*, 3004*, 3046*, 3052*, 3062*, 3064*, 3065*, 3095*, 3105*, 3135*, 3146*, 3172*, 3177*, 3202*, 3218 - dwurzędowa, 3243, 3303*, 3304*, 3333, 3353*, 3355*, 3389*, 3402*, 3411*, 3434*, 3438*, 3445, 3481*, 3511*, 3512*, 3513*, 3514*, 3530*, 3534*, 3541*, 3557*, 3577*, 3601*, 3634*, 3647, 3682*, 3701*, 3722*, 3723*, 3732*, 3749*, 3799*, 3801*, 3898*, 3901*, 3917*, 3922*, 3941*, 3975*, 3977*, 3996*, 4002*, 4004*, 4005*, 4051*, 4063*, 4087*, 4099*, 4116, 4167, 4196 - dwurzędowa, 4201*, 4202*, 4204*, 4210*, 4211*, 4214*, 4215*, 4225*, 4235*, 4236*, 4266*, 4277, 4301*, 4410*, 4430, 4433, 4503*, 4534*, 4575 - dwurzędowa, 4597*, 4602*, 4631*, 4675*, 4694*, 4701*, 4753*, 4774*, 4775*, 4794*, 4801*, 4802*, 4814*, 4835*, 4855*, 4857*, 4903*, 4920*, 4954*, 4955*, 4959*, 4990*, 4992*, 4999*) - wyjątek: KBM 0002 - samochód Toyota Land Cruiser - tylna tablica dwurzędowa #
KBM 5226-5400 (5220*, 5240*, 5290*, 5305 - dwurzędowa, 5377*) - wyjątek: KBM 8285 - samochód Citroen C-15 - tylna tablica dwurzędowa
KBM 8501-8775 (8509*, 8519*, 8527*, 8534*, 8546*, 8551*, 8561*, 8566*, 8576*, 8587*, 8599*, 8601*, 8650*, 8651*, 8699*, 8704*, 8746*, 8772*, 8774* ) - wyjątek: KBM 8560 - samochód Toyota Camry - tylna tablica dwurzędowa
KBM 8801-9000 (8802*, 8849*, 8851*, 8854, 8882*, 8889*, 8891*, 8892*, 8894*, 8897*, 8907*, 8939, 8997*) - wyjątek: KBM 8899 - samochód Pontiac - tylna tablica dwurzędowa
KBP 2101-2200
KBP 4501-5000 (4576*, 4625, 4673, 4747, 4836, 4889, 4901*)
KBR 4701-5000
KBR 6801-6900 (6822, 6891)
KBT 8751-8760 (8751, 8754)
KBV 6001-8000 (6040*, 6055*, 6101*, 6135*, 6205*, 6215*, 6233*, 6260*, 6301*, 6377*, 6401*, 6404*, 6471, 6503*, 6513 - dwurzędowa, 6536, 6602*, 6609*, 6615*, 6656, 6707*, 6710, 6787, 6803*, 6901*, 6943, 6988, 7003*, 7134, 7281, 7284, 7303*, 7311*, 7314*, 7315*, 7402*, 7508*, 7539, 7602*, 7656, 7702*, 7716, 7718, 7744, 7804, 7852 - dwurzędowa, 7875, 7888, 7894 - dwurzędowa) ##
KBY 0001-2000 (0005, 0105, 0247 - dwurzędowa, 0310, 0412, 0460*, 0499*, 0506*, 0601*, 0602*, 0604*, 0666, 0697, 0701*, 0711, 0773, 0802, 0809, 0816, 0822, 0823, 0890, 0901*, 0902*, 0904*, 0907*, 0910*, 0980*, 1035*, 1141, 1202*, 1245, 1268, 1310*, 1498, 1510*, 1515*, 1530*, 1610*, 1671, 1735*, 1801*, 1820, 1827, 1880, 1902*, 1998) - aczkolwiek w tym przedziale widziany również Ford Escort KBY 08?? - nie zapamiętałem całego numeru.
KBZ 1801-3100 (1824, 1853, 1901*, 1902*, 1904*, 1907*, 1909*, 1999*, 2002*, 2018, 2028, 2102*, 2202*, 2203*, 2374, 2403*, 2502*, 2503*, 2639 - dwurzędowa, 2647 - dwurzędowa, 2733, 2758, 2790 - dwurzędowa, 2791 - dwurzędowa, 2813, 2915*, 3002*)
KBZ 3301-3700 (3336, 3355*, 3365, 3377*, 3397*, 3399*, 3402*, 3499*, 3502*, 3522, 3601*)

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KBM 4277 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KC
KCC 5901-6000 (5934, 5946)
KCO 5001-8000 (5042, 5050, 5135, 5150, 5401*, 5402*, 5501*, 5597*, 5601*, 5603*, 5606*, 5702*, 5806*, 5809*, 5905*, 5908*, 5909*, 6002*, 6004*, 6319, 6344, 6351*, 6381*, 6399*, 6401*, 6403*, 6451*, 6491*, 6499*, 6598, 6601*, 6702*, 6703*, 6799*, 6753*, 6801*, 6804*, 6902*, 6998*, 7003*, 7004*, 7005*, 7053*, 7099*, 7102*, 7168 - dwurzędowa, 7195*, 7201*, 7293 - dwurzędowa, 7302*, 7306*, 7355*, 7360*, 7404*, 7501*, 7502*, 7541*, 7552*, 7599*, 7605*, 7642, 7653*, 7691*, 7704*, 7755*, 7791*, 7798*, 7801*, 7851*, 7891*, 7902*, 7907*, 7962*, 7903*, 7904*, 7955*, 7993) ##
KCP 6501-6800
KCT 5001-6500 (5009, 5049, 5140, 5275, 5324, 5355, 5483, 5493, 5537, 5685, 5701, 5709, 5752, 5821, 5868, 5899, 5926, 6008, 6021, 6131, 6134, 6136, 6172, 6208, 6225, 6269, 6363, 6441, 6462, 6500)
KCT 8501-9999 (9289-dwurzędowa, 9743 - dwurzędowa, 9838)
KCU 0301-1000 (0310, 0312, 0334, 0344, 0371, 0388, 0476, 0499, 0527, 0591, 0622, 0668 - dwurzędowa, 0686, 0702, 0703, 0729, 0776, 0794, 0822)

KX
KXB 3451-3500 (3469, 3470, 3478, 3486)
KXD 0901-1000 (0905, 0948)
KXD 2901-3000 (2934, 2940, 2963, 2967)
KXD 4901-5000 (4910, 4926, 4931, 4940, 4957, 4986)
KXD 7951-8000 (7970, 7974, 7981)
KXD 8951-9000 (8992)
KXE 0400-0450
KXE 2526-2550 (2527, 2528, 2533, 2538 - dwurzędowa, 2540, 2548)
KXF 3101-3200 (3139, 3190)
KXI 4901-5000 (4901*, 4945*, 4997*)
KXI 6601-6650 (6601*, 6635*)
KXJ 9801-9825 (9807*, 9809*, 9822*, 9823-dwurzędowa) #
KXM 9901-9999 (9902, 9951, 9998)
KXP 5981-6000 (5884, 5999, 6000)
KXP 7901-7950
KXR 1001-1100 (1032)
KXR 1251-1300
KXT 1601-1700 (1635, 1659)
KXT 6751-7000 (6756, 6757, 6760, 6765, 6960, 6971, 6986)
KXT 8981-9000 (8983, 8986)
KXU 4651-4700 (4664, 4669, 4677)
KXU 6001-6250 (6013, 6015, 6028, 6045, 6150, 6157, 6172, 6196, 6212, 6235) #
KXY 5981-6000 (5982, 5984)
KXZ 3801-4000 (3802, 3992, 3996)

Wyjątki w w/w przedziałach dla przyczep:
KBM 5285 - tablica dwurzędowa na samochodzie z przedziału przeznaczonego dla przyczep - numer wydany powtórnie w 1997 r.

Być może dla przyczep były też przeznaczone n/w przedziały, ale wymaga to jeszcze dalszych obserwacji:

KT

KTE 1151-1180 (1160, 1180)
KTH 7551-7600 (7573, 7586 - dwurzędowa)

KD
KDP 6001-7000 (6233, 6359, 6616, 6856)
KDZ 9001-9999 (9017, 9050, 9171, 9733, 9826)

KC
KCH 0501-1000 (0557, 0559, 0717, 0855, 0931)

Jeśli wiem z jakiego konkretnie miasta były to jest to wyszczególnione powyżej w zasadach przy konkrentej serii.

Tablice dwurzędowe na przyczepach występowały wyrywkowo zarówno w w/w przedziałacxh serii jak i w seriach, gdzie tablice dla przyczep występowały wyrywkowo. Dwurzędowe tablice dla przyczep wyszczególnione są poniżej.

Oto lista zauważonych tablic dla przyczep w tych seriach co nie było wydzielonych dla nich przedziałów i występowały wyrywkowo:

UWAGA: Znakiem * oznaczono numer przyczepy ustalony na podstawie ogłoszeń o przetargach, zajęciach komorniczych w starej i współczesnej prasie, portalu www.ufg.pl. Ponieważ w takiej sytuacji nie wiadomo czy tablica na danej przyczepie była jednorzędowa czy dwurzędowa to wpisałem je do przyczep jednorzędowych i oznaczyłem gwiazdką.

- tablice jednorzędowe:

KA

KAB 2500, 3465, 7504
KAE 0403
KAF 0637
KAI 7951, 8138
KAJ 1287, 3606
KAL 4324, 7256, 7831
KAM 2951, 3241, 3405, 3900
KAN 9713
KAO 9113
KAP 6561, 8639
KAR 0456
KAS 2135, 2762, 3967
KAT 3159, 5741
KAU 0029
KAV 0808, 1029, 2008, 2977, 5147, 5843
KAW 5043, 5094
KAX 2399, 9044
KAY 2204, 6176
KAZ 5404

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KAN 9713 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KT
KTA 4999, 7203
KTC 4320
KTD 6113, 6623, 6755
KTE 0979, 1160, 1180, 3876
KTF 0906, 9647
KTG 0255, 1763, 3514, 3937
KTH 0062, 1770, 2765, 6358, 7573, 7588
KTI 0070, 5002, 6959, 7693
KTJ 3086, 3477, 7904, 7953, 9028, 9052, 9089, 9196, 9343, 9398, 9506, 9680, 9771 #
KTK 8987
KTL 0092
KTM 0023, 0391, 1703, 2315, 3077, 3402, 3973, 4183, 4210, 4759
KTN 4807, 7018
KTO 5720, 9266
KTP 1309*, 1343, 1883
KTR 3461, 3504, 6272
KTS 2824
KTT 1649, 7674, 9191*, 9374
KTU 0551, 3127, 3250, 3520, 6146, 6156, 6227, 6250, 6392, 6395, 6428, 6430, 6489, 6591, 6596, 6598, 6617, 6635, 6662, 6664, 6680, 6768, 6998
KTV 0467, 0790, 5073, 5107, 7734, 9101
KTW 2940
KTX 3820, 8460
KTY 8848
KTZ 1885, 4599

KD
KDA 0283, 0708, 9431, 9446, 9690 ##
KDB 3316, 4182, 4981, 5017, 7742, 7827, 8814
KDC 3167, 3218, 3529, 4079, 4272, 5370, 9844
KDD 3241, 3291, 3371, 3484, 3557, 3622, 3970
KDE 1658, 1813, 1944, 2025, 3258, 9608
KDF 2899, 3105, 3935, 4069, 8932
KDG 2143, 2275, 2530, 2955, 8325
KDH 0734, 1098, 2967, 4067, 4825, 7330, 7565, 7583, 76??, 8555, 9109, 9190
KDH 76?? (7645 ?)
KDH 9130 lub 9180
KDI 0789, 5144
KDJ 7999, 8597
KDK 2939, 3204
KDL 0179, 5444, 7320, 7536, 7539, 8671
KDH 7583
KDM 2498, 2699, 3317, 3540, 3611, 6784, 8814, 9942
KDN 0765, 0992, 1351, 1452, 2883, 2964, 3311, 3617, 4533, 8829
KDN 8829 - tablica samoróbka, białe znaki na czarnym tle z unijnym eurobandem (!)
KDO 2217, 3183, 6074, 7920, 8183, 8615, 9539
KDP 3779, 6233, 6359, 6613, 6856, 7276, 7834, 9048
KDR 3023, 3155, 3779, 6869, 9985
KDS 1941, 2039, 4186, 4223, 4349, 4392, 4449, 4468, 4571, 4591, 4642, 4768
KDT 2601, 5478, 6778, 9202, 9910
KDU 9829
KDV 2773, 7285, 7539, 7955, 8428, 9463
KDW 2940, 3944, 4001, 6009, 6891
KDX 1001, 1613, 1789, 1808, 2183, 2577, 2650, 2850, 3599, 4444, 4455, 4658, 5172, 5956, 5985, 6457, 6534, 6538, 6581, 6792, 6885, 7194, 7218, 8383, 8426, 8470, 8507, 8510, 8795, 8915, 8916, 8967, 9022 #
KDY 4387, 5711, 5928
KDZ 9017, 9050, 9171, 9733, 9826, 9983

KDX 7290 - dwie przyczepy jednoosiowe do samochodu osobowego w z tym samym numerem KDX 7290 - jedna miała tablice jednorzędową, a druga tablice dwurzędową (obie tablice oryginalne) - dziwna sprawa prawda?...

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KDZ 9983 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


KB
KBA 6636, 6771, 9076, 9968
KBB 9307
KBC 0642, 0737, 2754, 4779, 4811, 7596
KBD 4243
KBD 331? - urwana ostania cyfra
KBE 5756, 7744, 8763
KBF 4457, 4546, 7042, 9733
KBG 1523, 5205*, 7165, 7320
KBH 1500, 1613, 8200
KBI 1395, 3146, 3318, 3459
KBI 1176 (?)
KBJ 2013, 2562
KBL 1313, 2419, 3836, 4831, 6544, 7035, 7241, 7368, 7387, 7510, 7539, 7605, 7639, 7759, 7762, 7858, 8711, 9308 #
KBM 5076, 8650, 8796, 8854, 8939, 9058, 9097
KBN 8060, 8736
KBO 1107, 2532, 3270, 5166, 8391
KBR 0957, 5822, 6217, 6407, 6408, 6822, 6891
KBS 2036, 2453, 2652
KBS 6862 (? - lub KDS 6862 ??? - w ufg nie ma żadnego z tych dwóch numerów)
KBT 0829, 4157, 4428
KBU 0439, 2684
KBV 0149, 0312, 2319, 5770
KBW 5793, 8541, 9758
KBW 9758 #
KBX 2232
KBY 5104, 5711
KBZ 0060, 0968, 7176, 8506

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KBI 3459 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KBR 0957 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KBU 0439 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KC
KCA 0041, 0158 - tablice motocyklowe na przyczepach od traktora, które ciągnęły traktory bez żadnych tablic. Tablice te zostały przeniesiona z traktora na przyczepę - patrz powyżej tablice dwurzędowa dla samochodów zasób KC. Widziałem takie dwa osobne przypadki.
KCA 1411, 9821
KCB 4784 - wyszukiwarka ufg nie potwierdza tego numeru, być może nielegalna "przekładka" tablicy z innego samochodu
KCC 8938, 8957 ##
KCD 2115
KCE 5005, 5022, 5242, 5732, 7538
KCF 0836, 1376, 6217
KCH 0557, 0559, 0717, 0855, 0931, 2813, 6063, 7112, 9194
KCI 8527
KCK 9072, 9375
KCM 0540, 4852, 5246
KCO 2073, 2150, 2493
KCP 3080
KCR 1398
KCS 4583, 7259, 7879, 9548
KCT 1153
KCU 3380, 5750
KCW 3036
KCY 5025, 7098
KCZ 6658*

KCO 2493 - dwie duże naczepy z tym samym numerem (tablice oryginalne) (!!!)
KCU 0312 - dwie przyczepki jednoosiowe do samochodu osobowego z tym samym numerem - jedna tablica oryginalna, druga tablica samoróbka

KX
KXB 4847, 9956
KXC 0965, 2279, 2546
KXE 2243, 2386
KXF 5318, 9750
KXH 1909, 2803, 5205, 5217, 6047
KXI 3972, 9916
KXJ 7958, 9203
KXM 4702, 7618, 7779
KXN 1034, 2926, 3916, 6237, 6908
KXP 1379, 1725
KXT 1020, 1045, 1981, 3467, 3470, 4936, 5459, 5462, 5831, 6275, 6355, 9301
KXU 3639
KXV 0060
KXX 7054, 8417
KXY 8302, 8853
KXZ 4452, 7132

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KXT 1045 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KXT 5459 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

- tablice dwurzędowe:
W tym miejscu wymieniono także dwurzędowe tablice dla przyczep występujące wyrywkowo w przedziałach dla przyczep.

KA
KAF 7273
KAK 7728
KAO 4919
KAR 7403
KAR 8757 - wydana powtórnie w 1995 r.
KAS 3726
KAV 0939
KAW 5416, 5755 #
KAY 4576

KT
KTB 1403
KTF 3399
KTG 4644
KTH 7586
KTK 9821
KTM 1672
KTN 5691
KTO 4874, 4954, 6973
KTP 1493
KTT 8472 - tablica jednorzędowa przecięta na dwurzędową #
KTV 5910

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KTK 9821 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KTO 4874 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KD
KDB 0200, 4051, 5104, 8023
KDC 3205
KDD 4063
KDE 1254, 7146
KDF 4844
KDG 2220, 7760
KDI 1413
KDL 4686, 6821
KDS 3530, 5802, 6115, 6711, 6889
KDT 0765, 2658
KDV 2839
KDW 0194, 0195, 8877, 9758 #
KDX 7290, 7296, 7365, 7391, 7442
KDX 6860 - tablica dwurzędowa samoróbka
KDY 3066, 4654, 5066

KDX 7290 - dwie przyczepy jednoosiowe do samochodu osobowego w z tym samym numerem KDX 7290 - jedna miała tablice jednorzedową, a druga tablice dwurzędową (obie tablice oryginalne) - dziwna sprawa prawda?...

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KDW 0194 - [odsyłacz] rgEI/AAAAAAAAA2U/k8SK1gKapuU/s640/kdw0194.jpg|KDW 0194

KDW 0195 - [odsyłacz] 0195


KB
KBC 3726, 8384
KBE 3894, 3909, 7715
KBG 1971 - tablica motocyklowa na przyczepce Niewiadów 250 - przełożona na nią z traktora lub motocykla
KBH 8900
KBM 1146, 3218, 4196, 4575, 5035, 5305, 5416, 9053, 9625, 9686, 9888
KBM 4028 - tablica motocyklowa na małej przyczepce, być może była to przyczepka motocyklowa.
KBP 4763
KBR 4949
KBU 0360 - tablica dwurzędowa samoróbka
KBV 6513, 7852, 7894
KBY 0247
KBZ 1824, 2639, 2790, 2791

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KBP 4763 - linki do zdjęć: [odsyłacz]
[odsyłacz]

KC
KCA 2441
KCA 0041, 0158 - tablice motocyklowe na przyczepach od traktora, które ciągnęły traktory bez żadnych tablic. Tablice te zostały przeniesiona z traktora na przyczepę - patrz powyżej tablice dwurzedowa dla samochodów zasób KC. Widziałem takie dwa osobne przypadki.
KCA 1957 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z tyłu przyczepy od traktora. Widziana w Świerklańcu. Ponieważ Świerklaniec miał przedział KCA 1901-2000, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, więc wtórnik tej tablicy wydano w rozmiarze tablicy samochodowej i zapewne nielegalnie przykręcono do przyczepy.
KCO 7168, 7293
KCT 5240, 5632, 9289, 9743
KCS 9653
KCU 0661

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KCA 2441 - linki do zdjęć: [odsyłacz]
[odsyłacz]

KX
KXE 2538, 5962
KXJ 9823 #
KXU 3628

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KXH 9823 - [odsyłacz] 9823
[odsyłacz] 9823 - stempelIIIb. TABLICE 3 LITERY + 3 CYFRY + 1 LITERA:

PRZYCZEPY PAŃSTWOWE:

W okresie kiedy tablice te były wydawane dla pojazdów państwowych to tablice dla przyczep w ogromnej większości przypadków występowały wyrywkowo.

Z tego okresu zaobserwowałem jedynie nieliczne przedziały dla przyczep:

W nawiasach podano zauważone konkretne tablice dla przyczep. W niektórych przypadkach przedziały podałem pamiętając je z lat 90-tych (tylko szkoda, że wtedy nie notowałem konkretnych zauważonych numerów) lub na podstawie nielicznych informacji z Wydz. Komunikacji.

KA
KAF 001E-999E
KAG 501E-999E
KAK 528B-534B (528B, 532B, 534B)
KAK 001L-449L (021L, 123L, 126L, 140L, 251L, 279L, 359L, 401L, 404L, 406-408L, 410L-413L, 420L, 422L, 448L)

KT
KTG 101Z-200Z (193Z)

Być może dla państwowych przyczep były też przeznaczone przedziały (wymaga to dalszej obserwacji):

KA

KAG 601Z-700Z

Jeśli wiem z jakiego konkretnie miasta były to jest to wyszczególnione powyżej w zasadach przy konkrentej serii.

Oto lista zauważonych tablic dla przyczep w tych seriach co nie było wydzielonych dla nich przedziałów i występowały wyrywkowo:

Uwaga: znak * oznacza, że numer uzyskałem z ogłoszenia w starej i teraźniejszej prasie, ogłoszeniach internetowych o przetargach na ubezpieczenia pojazdów stąd nie ma pewności czy jest on jednorzędowy czy dwurzędowy. Numery te podane są przy tablicach jednorzędowych.

- tablice jednorzędowe:

KA

KAA 908B, 484E, 478D, 881S, 936S, 366U*, 367U*
KAB 114V
KAC 375G, 645G, 402K, 804K*, 644X, 311Y*
KAD 276D, 302D, 447D*, 368F, 503K, 592N*, 594N*, 595N*
KAE 958C, 737F, 283S, 203Y
KAF 184D*, 882D*, 889D*, 667H, 725N, 876N, 951N, 367R*, 960R*, 806S, 807S, 896S, 155V
KAG 901C, 936C*, 504H*, 074N*, 341N*, 575N*, 669N*, 960N*, 362S*, 025R, 185R, 975R, 110U, 667Z*, 668Z* ^^
KAH 292D, 977D, 060E*, 701F, 839H*, 043P, 065P, 132P, 173S
KAK 386B, 143C, 768H, 149R, 490R, 308S*, 195U*
KAL 077D, 362D
KAZ 299C

KT
KTG 760K, 340P, 910U, 193Z

- tablice dwurzędowe:

KA

KAA 816S
KAD 506D, 593U, 423X
KAE 181U
KAG 032N, 718P, 101R, 656R
KAH 268Z
KAL 015B

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KAG 032N - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KAG 718P - link do zdjęcia: [odsyłacz]


WSZYSTKIE PRZYCZEPY W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA 1996 R. DO 30 KWIETNIA 2000 R.:
W okresie od października 1996 - 30 kwietnia 2000 r. kiedy te tablice były wydawane dla wszystkich pojazdów również w znacznej większości gmin nie było dla nich wydzielonych serii (przedziałów seri). W tych gminach występowały one wyrywkowo.

Zaobserwowane przedziały tablic dla przyczep z tego okresu:

W nawiasach podano zauważone konkretne tablice dla przyczep. W niektórych przypadkach przedziały podałem pamiętając je z lat 90-tych (tylko szkoda, że wtedy nie notowałem konkretnych zauważonych numerów) lub na podstawie nielicznych informacji z Wydz. Komunikacji.

KA
KAB 651A-660A (652A-654A, 656A)
KAD 901A-999A (964A)
KAG 801A-900A (806A, 809A, 854A)
KAI 501S-550S (503S*, 511S*, 539S*, 543S*)
KAI 951U-999U (970U, 971U, 983U)
KAK 450L-999L (450L, 509L, 562L, 597L, 602L, 613L, 700L, 888L, 966L)
KAL 451V-470V
KAM 901E-999E (969E)
KAM 786K-800K (786K, 787K, 788K, 795K)
KAM 401R-450R (416R, 447R, 440R)
KAN 551F-600F (556F, 567F)
KAO 901P-999P (904P, 905P, 935P)
KAO 001Z-200Z (013Z, 064Z, 070Z, 143Z, 145Z)
KAP 901S-999S (909S, 916P, 933S)
KAP 951Z-999Z (951Z, 964Z)
KAR 301B-350B
KAR 401C-450C
KAR 401E-450E
KAS 356V-360V (356V, 357V, 360V)
KAS 701V-710V (702V, 709V)
KAW 601C-650C (604C, 619C, 626C, 636C, 643C, 647C, 648C, 649C, 650C)
KAU 901C-999C (945C, 958C)
KAU 201D-300D (210D, 216D, 291D, 300D)
KAU 981H-999H (982H*, 989H*, 996H*, 998H*)
KAU 951R-999R (975R)
KAV 901D-999D (927D, 930D, 933D)
KAX 401D-425D (403D, 415D)
KAX 951N-999N (953N, 973N, 989N)
KAX 801U-999U (801U, 872U, 904U, 932U, 999U)
KAY 951H-999H (951H*, 965H, 967H, 976H, 996H*, 998H)
KAY 951K-999K (956K*, 995K*)
KAY 951P-999P (959P, 986P, 992P, 994P, 995P, 998P)
KAY 951R-985R (971R, 980R, 985R)

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KAK 509L - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KB
KBA 201D-249D
KBB 001H-010H (002H*, 003H*, 007H, 010H*)
KBD 401D-450D (409D, 414D, 419D, 421D, 443D, 444D 445D, 450D)
KBD 101F-150F (102F, 117F, 124F, 133F)
KBE 001L-100L (001L, 002L, 004L, 009L, 015L, 035L)
KBF 901A-999A (901A, 916A, 918A)
KBF 901H-964H (933H, 935H, 939H, 953H*, 954H, 955H*, 956H*, 957H*, 960H*, 963H*, 964H*)
KBG 301E-340E
KBG 951L-999L (955L*, 978L, 998L) ##
KBH 501F-525F (501F*, 509F*, 510F) ##
KBJ 041A-100A (045A, 062A)
KBJ 001E-100E (038E, 069E)
KBJ 551H-600H (571H, 577H, 581H)

KX
KXA 001B-100B (034B, 050B, 078B)
KXD 251A-268A (254A, 268A)
KXE 001E-208E (035E, 075E, 085E, 103E, 204E, 208E)
KXF 001A-094A (094A)

- Oto lista zauważonych tablic dla przyczep w tych seriach co nie było wydzielonych dla nich przedziałów i występowały wyrywkowo:

- tablice jednorzędowe:

KA

KAB 544A
KAF 758V
KAH 403B, 404B, 955F, 989F, 998F
KAI 030U, 026X, 641X, 250Z
KAK 943C, 827F
KAL 413F, 153P, 159P, 553U, 983U, 992U, 033Y, 997Z
KAM 657C, 769C, 799C, 982C, 944H, 786K, 795K, 493U, 385V
KAN 556F, 471H, 497H, 202P, 479P
KAO 176N, 998N
KAP 795B, 238C, 257C, 341C, 650C, 740N, 951P, 954P, 982P, 977U #
KAR 580F, 904G
KAS 501X, 502X, 952Y
KAT 922Z
KAU 143A, 145A, 285C, 525F, 540F, 402V, 501V, 603V, 704V, 707V
KAV 713B, 957K, 661N, 829S, 710Z
KAW 732B, 134C, 360C, 367C, 370C, 355D, 427D, 491K
KAX 705A, 205B, 867F, 903F*, 505H, 814P, 040U, 740Y
KAY 821B, 025P, 918S, 181X
KAZ 204B, 326B, 841B, 873B, 877B, 178D, 219E, 258E, 468G, 574G

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KAP 982P - link do zdjęcia: [odsyłacz]

KB
KBA 017U, 995V
KBB 989A, 427C, 986E, 987E
KBC 241N, 576U, 587U
KBD 053C, 375C
KBE 352A, 865H
KBG 202B, 204G, 672C, 678C, 103K*, 302K*, 304K*, 305K*, 401K*, 192M, 291M, 920M, 056P, 103R, 801R, 802R, 803R, 318S, 411S, 526S, 630S, 746S
KBH 873A, 402K*, 403K*, 763P ##
KBI 292A, 987L, 960N, 968N, 409U, 105V
KBJ 977B, 803P*
KBM 104C
KBN 007E

KX
KXB 105A

- tablice dwurzędowe:

KA

KAP 214R
KAR 801G
KAU 681K

KB
KBG 404K

KC
KCA 597L - tablica motocyklowa na przyczepie campingowej Niewiadów N126 przeniesiona na nią z traktora - bez pokrycia w dokumentach


ROZDZIAŁ IV: POWTARZANIE SERII - NUMERY WYDANE POWTÓRNIE:

IVa. TABLICE 3 LITERY + 4 CYFRY:

W woj. katowickim nie zauważyłem jakiegoś specjalnego powtarzania serii (przedziałów) wydawanych wcześniej. Owszem zwłaszcza w dużych miastach wydywało się sporo takich "numerów z odzysku" ale działo się to chaotycznie. W mniejszych gminach zjawisko to występowało sporadcvznie. Najwięcej takich powtórzonych numerów wystąpiło w Katowicach, gdzie w drugiej połowie lat 90-tych równolegle z wydawanymi tablicami w układzie 3 litery + 3 cyfry + 1 litera wydawno sporo numerów z serii w układzie 3 litery + 4 cyfry, które były w Katowicach wydawane wcześniej tj: KAA 0001-1000, KAA 2001-5000, KAK 0001-9999, KTK 0001-9999, KDK 0001-9999, KBO 0001-9999, KAO 0001-9999, KAT 0001-9999, KBH 0001-5000, KCB 0001-9999, KBK 0001-9999, KBX 7001-9999, KXA 0001-9999, KXK 0001-9999, KXO 0001-9999, KTI 0001-0500, KBA 0001-2000, KBW 3001-6000. Najwięcej numerów powtórzono z serii KDK (być może nawet powtórzono całą serię - lata 1998-1999 r.), sporo numerów wydano też ponownie w latach 1998-1999 z serii: KAO, KXA, KXK.
W pozostałych miastach to zauważyłem, że w Zawierciu na początku lat dziewięćdziesiątych (w 1990 r.) powtórzono sporo numerów z serii KAW 5001-5600, która była tam wydawana jako pierwsza, a w końcu lat dziewięćdziesiątych na przyczepach widywałem KCE 5001-5200 wydawne powtórnie po zwolnionych nr z przedziału KCE 5001-9999, który był wydawny w Zawierciu w latach 1992-94.

Uwaga: Nie zawsze biorąć pod uwagę markę i typ samochodu oraz rok wyprodukowania tablicy, materał z jakiego jest wyprodukowana można jednoznacznie orzec, że jest to numer wydany powtórnie.
Znak (?) oznacza brak 100% pewności, że jest to numer wydany powtórnie. Równie dobrze może to być numer wydany pierwotnie, a tablica jest "wtórnikiem" z uwagi na zniszczenie, zgubienie itp. oryginalnej tablicy.

Oto zauważone powtórnie wydane numery:
Znakiem * oznaczono numer ustalony na podstawie ogłoszeń o przetargach i zajeciach komorniczych pojazdów w starej prasie oraz w wykazach autobusów PKS.

- samochody:

KA

KAA 3004, 8889
KAA 3004 - Polonez 1,5 - tablica wydana powtórnie w 1993 r. !
KAA 8889 - Peugeot 205
KAC 0007, 1273, 2074
KAE 0984
KAF 0548, 0679, 0880, 1793, 2091, 2595
KAF 01?? (prawdopodobnie KAF 0173, ale nie jestem pewien na 100% dwóch ostanich cyfr numeru)
KAF 0668 (?)
KAG 1180, 5459, 8691
KAI 9015 (?)
KAK 0099, 1488, 2000, 9124
KAK 1488 - Daewoo Tico
KAL 2044 (?), 3951 (?)
KAM 0426
KAM 3100 (?), 6961 (?)
KAN 4865
KAO 0001, 0002, 0368, 0420, 0465, 0466, 0543, 0764, 0919, 1340, 2000
KAO 2000 - Polonez Caro
KAP 8012
KAR 7272, 9465
KAR 7272 - Mazda 626
KAT 0011, 0022, 0173, 0216, 1001, 6666
KAT 0011 - powtórnie wydany w 1994 r.
KAT 0218 (?), 2622 (?)
KAT 0218 - Volkswagen Golf II - tablica wyprodukowana w 1998 r.
KAU 9328
KAV 4594, 9289
KAW 1631, 5089, 5399, 5443, 5832, 5978, 7117
KAZ 1915, 8144, 9999
KAZ 9340 (?) - tablica dwurzędowa wyprodukowana przez firmę "TABLO" w 1993 r.
KAZ 9999 - Honda Civic

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KAV 9289 - Ford Fiesta II - link do zdjęcia: KAV 9269 [odsyłacz]

KT
KTA 8392
KTC 3137
KTC 0111 (?)
KTC 1880, 3138, 9557
KTC 9557 - tablica dwurzędowa z przodu na białym Fiacie Uno (!) - numer wydany powtórnie
KTD 0005
KTE 1617 - srebrne Daewoo Tico
KTF 4826
KTG 2000 - Opel Corsa B - nr wydany powtórnie w 1998 r.
KTH 0005, 0155, 0291, 0999
KTI 7691, 9605
KTJ 9669
KTK 1100, 1111, 3138, 8217
KTL 5356 - numer wydany powtórnie w 1996 r. na Fiacie Cinquecento
KTL 9925 - numer wydany powtórnie w 1996 r. na Fiacie 126p
KTM 6151, 6572
KTM 0007 - tablica dwurzędowa
KTN 1036, 1447, 2991
KTO 2866
KTS 0430, 1135
KTU 6561
KTU 6824 - tablica dwurzędowa (?)
KTV 1848 - numer powtórnie wydany w 1996 r.
KTV 1899 - numer powtórnie wydany w 1996 r. (?)
KTY 2856, 7732
KTZ 8557 (?)

KD
KDA 3141, 3871
KDD 1146, 1441, 3306, 6869
KDE 5525
KDF 0700, 5177
KDF 0700 - Opel Omega A - tablica z 1993 r.
KDF 5177 - Honda Acord V
KDH 1471, 1512
KDI 5724
KDK 0007, 0059, 0099, 0235, 0404, 0416, 0630, 0706, 0779, 1170, 1264, 1410, 1551, 1878, 2031, 2046, 2049, 2057, 2134, 2147, 2229, 2368, 2837, 2857, 3024, 3052, 3234, 3444, 3556, 3931, 4014, 4085, 4105, 6363, 6620, 6724, 6779, 7224, 7242, 7369, 7448, 7452, 7539, 7543, 7600, 7639, 9404, 9414
KDK 9335 (?)
KDL 7719
KDO 6249, 6766, 8575, 8756, 9493
KDP 0577, 1112, 2567
KDP 0577 - Seat Ibiza
KDS 4504 (?), 9767 (?)
KDT 2472, 3052, 4747
KDT 1679 (?)
KDV 9077
KDX 1660, 3772, 3777, 3855, 4118, 4126, 4131, 4194, 4370
KDX 3751 (?)
KDY 5959, 7507, 7715, 8111
KDY 5714 - tablica dwurzędowa

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KDK 0630 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KDT 1679 (?) - $ link do zdjęcia: [odsyłacz]

KB
KBA 1197, 2085, 6079
KBA 1197 - Daewoo Leganza - produkowana od 1997 r., w sprzedaży w Polsce od 1998 r., ale przedział KBA 0001-2000 wydano w Katowicach wg moich obserwacji w okresie X-XI.1996, więc numer wydany powtórnie.
KBA 3755 (?), 4129 (?), 6499 (?)
KBC 5956 (?), 9739 (?)
KBE 1079, 3445, 4266, 4315, 4587, 4658, 4684, 4800
KBE 4105 (?)
KBG 2556, 6263
KBH 0313, 0624
KBH 1093 (?)
KBI 3466 - z tylu tablica dwurzędowa na Lublinie
KBI 9300
KBI 0362 (?), 9925 (?)
KBK 2093
KBK 8585 (?)
KBK 0828 - z tyłu tablica dwurzędowa na jeepie
KBL 1833 (?)
KBM 5285 - tablica dwurzędowa na samochodzie z przedziału przeznaczonego dla przyczep - numer wydany powtórnie w 1997 r.
KBN 4921, 5961, 7033, 8481, 9771
KBN 1505 (?), 8700 (?), 9212 (?), 9262 (?)
KBO 0008, 0028, 0046, 0160, 0163, 0256, 0292
KBP 0330
KBP 0947 (?)
KBR 8631
KBS 6387
KBT 0930, 4446
KBT 2956 (?)
KBU 1200
KBV 8012
KBW 0909
KBX 7889 (?)
KBY 4425, 4543
KBY 8719 (?)
KBZ 0782

KC
KCB 0026, 0046, 0082, 0098, 0207, 0275, 0293, 0353, 0363, 0517, 0618, 0998, 1106
KCB 0046 - srebrne Daewoo Nubira (zdjęcie w tablicach "gierkowych")
KCB 0998 - Ford Focus
KCB 1106 - Fiat Seicento - numer powtórnie wydany w 1998 r. - data produkcji tablicy 1998 r.
KCB 0038 (?)
KCC 2000
KCC 2053 (?)
KCI 2723*
KCL 7777
KCL 7777 - Volkswagen Passat B5
KCU 7603
KCW 0123
KCY 0669, 0756, 1802, 1917
KCY 2917 (?)

KX
KXA 0304, 0583, 0634, 0726, 0775, 1412, 1604, 1750
KXK 0045, 0214, 0248, 0617, 0675, 0908, 0983, 1425, 1546, 1794, 1804, 1827, 2147, 2246, 2254, 2324, 2743
KXK 0675 - Daewoo Matiz - numer powtórnie wydany w 1998 r.
KXK 1794 - Opel Astra II - numer powtórnie wydany w 1998 r.
KXK 1005 (?)
KXO 6666
KXP 2249
KXP 2230 (?)
KXV 8302 (?)

- przyczepy:

KA

KAR 8757 - dwurzędowa, wydana powtórnie w 1995 r.
KAS 2762
KAV 5843

KT
KTH 0062
KTZ 1885

KD
KDG 7531
KDS 6045
KDS 6923 (?)

KB
KBD 4243
KBL 1313 (?)
KBV 7718 (?)

KC
KCE 5005, 5022
KCT 9838 (?)
KCY 7098 (?)

- traktory:

KB

KBF 4591


IVb. TABLICE 3 LITERY + 3 CYFRY + 1 LITERA:

POJAZDY PAŃSTWOWE:

W okresie kiedy były one używane dla pojazdów państwowych tj. nawet do ok. połowy lat 90-tych numery wydane powtórnie dla pojazdów państwowych spotykane były rzadko, najczęściej to zjawisko była widywane w Katowicach w seriach: KAH 001D-999D, KAH 001K-999K. Również w Zawierciu w latach 1984-1990 oraz sporadycznie w okresie 1990r. - luty 1996 r. wydano powtórnie sporo wolnych numerów pozostałych po pojazdach wyrejestrowanych, sprzedanych dla osób prywatnych itp. z niektórych wydanych w Zawierciu serii tj. KAA 501Z-999Z, KAF 001B-500B, KAD 001R-999R.

Oto zauważone numery wydane powtórnie z tego okresu:
Znakiem * oznaczono numer ustalony na podstawie ogłoszeń o przetargach i zajeciach komorniczych pojazdów w starej prasie oraz w wykazach autobusów PKS i komunikacji miejskiej częstokroć ilustrowanych zdjęciem

- samochody:

KA

KAA 125B*, 133B*, 135B*, 554D*, 275N*, 276N*, 034U*, 733V*, 851V*, 644Z*, 678Z*, 688Z*, 694Z, 705Z*, 716Z*, 744Z*, 764Z*, 788Z*, 799Z*, 843Z*, 987Z*, 988Z*, 998Z*, 999Z*
KAA 554D - wydano powtórnie w 1991 r.
KAA 034U - wydano powtórnie w 1988 r.
KAA 046C (?)*
KAB 884B*, 931B*
KAB 885E* (?) - wydano w 1990 r. być może jest to nr wydany powtórnie
KAC 030Y, 425P*
KAC 350P (?)*, 174Z (?)
KAD 578D*, 058R*, 082R*, 111R*, 150R*, 164R*, 170R*, 459R*, 552R*, 588R, 621R*, 643R*, 787R*, 790R*, 800R, 802R*, 878R*, 725X
KAF 002B, 012B*, 024B*, 031B*, 051B*, 060B*, 062B*, 064B*, 069B*, 080B*, 082B*, 083B*, 115B*, 158B*, 159B*, 241B*, 342B*, 656N*, 658N*, 790P*, 319R*, 397S*
KAF 656N - autobus Jelcz - wydano powtórnie w 1998 r.
KAF 658N - autobus Jelcz - wydano powtórnie w 1998 r.
KAF 790P - wydano powtórnie w 1990 r.
KAH 666C, 088D, 237D, 293H*, 229K
KAH 060K (?)
KAK 691R (?)
KAV 961V (?)*
KAZ 043C - Ford Sierra widziany w 1993 r. - wcześniej przedział KAZ 001C-300C był wydawany tylko dla pojazdów państwowych, ale prawdopodobnie tylko należących do określonych instytucji (być może ORBIS-u) w Katowicach.

- Linki do zdjęć niektórych tablic:
KAF 656N - wydano powtórnie w 1998 r. - link do zdjęcia:
[odsyłacz]
KAF 658N - wydano powtórnie w 1998 r. - link do zdjęcia:
[odsyłacz]


KT
KTG 393D*, 208U*

- traktory:

KC

KCA 046E - na koparce Catapiler należącej do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego z Katowic


WSZYSTKIE POJAZDY:
W okresie od października 1996 kiedy te tablice tj. w układzie 3 litery + 3 cyfry + 1 litera wydawno dla wszystkich pojazdów numery wydane powtórnie dla wszystkich pojazdów z serii przeznczonych uprzednio tylko dla pojazdów państwowych występowały sporadycznie.
Zauważyłem, że w Sosnowcu późną jesienią 1996 r. wydano trochę numerów wydanych powtórnie z serii KAH 501H-800H, którą to wydawano dla państwowych pojazdów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Oto zauważone numery wydane powtórnie dla wszystkich pojazdów z tego okresu z serii przeznaczonych uprzednio dla pojazdów państwowych:

- samochody:

KA

KAA 111H
KAG 416S
KAH 528H, 559H, 585H, 017N
KAK 555K, 976K

- przyczepy:

KA

KAF 758V
KAK 359L

Oto zauważone numery wydane powtórnie dla wszystkich pojazdów z tego okresu z serii przeznaczonych dla wszystkich pojazdów:

- samochody:

KA

KAO 158C (?)


Ponadto od października 1996 r. gdy pojazd z firmy państwowej przechodził w ręce osoby lub firmy prywatnej nie zmieniano tablic. Oczywiście jeśli działo się to w obrębie woj. katowickiego.

Oto zauważone takie numery:

- samochody:

KA

KAA 370E, 102F
KAF 018C, 870H
KAG 450S
KAG 223Z - Zielony Star 28 z tyłu tablica dwurzędowa
KAH 054B, 237D, 075P
KAK 780H, 870H, 064K
KAK 113R - Ikarus z tyłu tablica dwurzędowa
KAL 448D - Multicar z tyłu tablica dwurzędowa

KT
KTG 662F

- przyczepy:

KA

KAC 375G, 645G
KAE 238S
KAE 181U - tablica dwurzędowa
KAE 737F (?)
KAF 667H, 951N
KAG 975R, 110U
KAH 173S
KAK 140L, 149R, 490R

- Link do zdjęć niektórych tablic:
KAG 032N - tablica dwurzędowa. Link do zdjęcia: [odsyłacz]

KT
KTG 910U

- traktory:
KC
KCA 136R


ROZDZIAŁ V: TABLICE SAMOCHODOWE NA TRAKTORACH I KOPARKACH:
Uwaga: znakiem * oznaczono numer zaczerpnięty z ogłoszeń o przetargach, portalu www.ufg.pl stąd brak danych czy była z tyłu traktora tablica jednorzędowa czy dwurzędowa.

- traktory prywatne:

KA

KAZ 7427 - z tyłu tablica dwurzędowa

KT
KTF 6104 - z tyłu tablica dwurzędowa
KTG 2601
KTP 1313*, 1323*, 1340*
KTS 5222 - z tyłu tablica dwurzędowa

KB
KBK 3374, 8903
KBL 0363 - z tyłu tablica dwurzędowa
KBL 7683 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z tyłu traktora. Widziana w Bytomiu. Ponieważ Bytom miał przedział KBL 7501-7900, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, to wielce możliwe, że wtórnik wydano w rozmiarze tablicy samochodowej.

KC
KCA 0041 - tablica dwurzędowa z przodu traktora, aluminiowa. Widziana w Wojkowicach koło Będzina. Wielce prawdopodobne, że jest to wtórnik, ale o rozmiarze tablicy samochodowej, ponieważ Będzin miał przedział KCA 0001-0100 na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów
KCA 1633 - tablica dwurzędowa aluminiowa (wtórnik) z tyłu traktora. Widziana w Piekarach Śląskich. Ponieważ Piekary Śląskie miały przedział KCA 1601-1650, ale na tablicach motocyklowych, ale wydawanych tylko dla traktorów, więc wtórnik tej tablicy wydano w rozmiarze tablicy samochodowej
KCB 3553 - z tyłu tablica dwurzędowa, z przodu brak tablicy
KCE 1209, 1219 - z tyłu tablice dwurzędowe (traktor z tablicą KCE 1219 nie posiada tablicy z przodu)

- traktory państwowe:

KA

KAC 542G
KAD 309B*, 310B*, 311B*, 312B*, 361B*, 376B*, 377B*, 403B*, 420B*, 442B*, 605N*, 499V*
KAD 754F* - na koparce Ostrówek
KAD 590N* - na koparce Ostrówek
KAD 281B - tablica dwurzędowa z przodu na państwowym traktorze
KAD 756F - tablica dwurzędowa z tyłu na państwowym traktorze (z przodu tablica jednorzędowa)
KAD 003V
KAF 526R*
KAF 602X* - na koparce Ostrówek
KAG 199N
KAG 850R - na koparce Ostrówek
KAG 850N - na koparce Ostrówek
KAG 649R - na koparce Białoruś
KAU 171U - tablica dwurzędowa z tyłu na państwowej koparce Białoruś (z przodu tablica jednorzędowa)

KT
KTG 049V* - na koparce Ostrówek

KC
KCA 141E - tablica dwurzędowa samochodowa z tyłu traktora, z przodu tablicy brak. Jest to aluminiowy wtórnik, ale dlaczego o rozmiarze tablicy samochodowej jak seria KCA ***E to były tablice motocyklowe dla państwowych traktorów w Katowicach?


ROZDZIAŁ VI: CIEKAWOSTKI:

KAA 0001 czerwony Fiat 126 p - widział kolega Łukiego - najniższy numer.
KAA 0448 zielona Skoda 100 - najniższy numer udokumentowany zdjęciem - patrz "tablice gierkowe"
KAA 0677 zielony Żuk skrzyniowy - najniższy widziany przez mnie numer skojarzony z konkretnym samochodem
KAA 001A czerwony Ford Escort widziany w 1999r. w Katowicach.
KTK 7000 żółty Fiat 125p widziany w Katowicach.
KXF 094A naczepa do TIR-a - najwyższy widziany numer.
KAA 908B przyczepa do samochodu ciężarowego - najniższy numer skojarzony z konkretnym pojazdem państwowym

NAJWYŻSZE I NAJNIŻSZE WIDZIANE NUMERY:

- Pojazdy prywatne:
KA
KAA 0001 czerwony Fiat 126p - widział kolega Łukiego
KAA 0448 zielona Skoda 100 - najniższy numer udokumentowany zdjęciem - patrz "tablice gierkowe"
KAF 9999 czerwony Wartburg
KAO 0001 biały Ford Transit - Straż Miejska Katowice - numer wydany powtórnie
KAO 0008 szara Honda Civic
KAZ 9999 złota Honda Civic - numer wydany powtórnie

KT
KTI 0001 BMW serii 3
KTI 0003 srebrna Honda Accord

KD
KDJ 0004 pomarańczowy Polonez
KDO 9999 czerwony Fiat 126p

KB
KBA 0001 czarna Toyota Corolla
KBH 0007 szarawy Mercedes TAXI

KC
KCE 9999 stalowy Polonez Caro
KCJ 9999 białe Audi
KCL 9999 granatowy Volkswagen Passat II

KX
KXF 0001 biały Fiat Cinquecento
KXG 9999 czerwony Ford Escort
KXK 0007 stary szary Peugeot
KXK 9999 ciemny Fiat Siena
KXR 0001 Fiat Punto
KXR 0004 Fiat Uno
KXU 0001 granatowy Fiat 126p parkujący codziennie przed domem na ul. Mikołowskiej w Żorach.
KXX 9998 Daewoo Espero
KXX 9999 srebrne Daewoo Nexia
KXY 0001 Mercedes Ponton
KXY 9999 łososiowy Daewoo Nexia sedan

KA z literą na końcu
KAA 001A czerwony Ford Escort widziany w Katowicach
KAB 999A bordowe Daewoo Lanos
KAC 001A czerwone Renault Megane
KAI 999S Fiat Cinquecento 170 *
KAL 001A łososiowy Peugeot 206
KAL 001S biały Polonez Cargo karetka pogotowia
KAN 999Z Honda Civic *
KAO 999S czerwono-bordowa Totota Corolla
KAO 999Z srebrny Fiat Cinquecento
KAP 999P Renault Clio
KAR 001D ciemnozielone Daewoo Tico
KAR 999S Fiat Seicento *
KAR 001X Fiat Cinquecento 170 *
KAR 001Z Audi 100 *
KAS 999B biały Fiat Cinquecento
KAS 001D czerwony Fiat Cinquecento
KAT 999A srebrna Honda Civic
KAT 999B białe Suzuki Maruti
KAT 999D ciemnozielony Daewoo Lanos
KAT 999P kremowe Renault Megane
KAU 001A zielony Opel Astra
KAU 001V Citroen AX
KAV 001C Daewoo Lanos
KAV 001R bordowy Polonez Truck
KAW 999B Fiat 126p* ##
KAW 001C zielona Skoda Felicja
KAW 999C ciemny (czarny) Opel Astra II
KAW 001N srebrny Polonez Caro
KAW 999N niebieski Fiat 126p
KAW 001R czarny Volkswagen Polo
KAW 001Y ciemnozielone Daewoo Lanos
KAX 001F Skoda Felicja *
KAX 001G niebieski Fiat Siena
KAX 999U biała przyczepa campingowa Munsterland
KAY 999C czerwony Volkswagen Passat
KAY 001K Daewoo Lanos *
KAZ 999B czerwony Opel Astra II
KAZ 001D czerwony Volkswagen Caddy
KAZ 999D fioletowy Volkswagen Golf III
KAZ 999E srebrny Fiat Uno 5-cio drzwiowy
KAZ 999G czerwona Skoda Felicja

KB z literą na końcu
KBA 001A niebieski Fiat 126p
KBA 001C niebieski Fiat Seicento
KBA 001G bordowe Daewoo Tico
KBB 001E zielony Peugeot 406
KBB 001F czarny Fiat Punto
KBB 001K żółty Renault Clio
KBB 001S biały Polonez karetka pogotowia
KBC 001A bordowy Deawoo Lanos
KBC 001H czarny Volkswagen Golf
KBD 999B beżowo-grafitowy Fiat Siena
KBD 001H pomarańczowy Fiat Seicento
KBD 001X Ikarus 160P z PKS Gliwice *
KBE 001L srebrna przyczepka dwukołówka do samochodu osobowego
KBF 001B srebrny Opel Astra sedan I
KBF 001D bordowy Ford Escort II
KBF 999D czerwone Renault Clio
KBG 999X Daewoo Lanos *
KBH 001F Daewoo Tico
KBH 001H Opel Astra
KBH 001K Seat Cordoba
KBH 001N Peugeot 206 *
KBH 001P Fiat Seicento *
KBH 001R Hymer Nova 340 *
KBH 001S Daewoo Matiz *
KBI 999B kremowy Opel Astra
KBJ 001S czerwony Ford Escort
KBJ 001Y zielony Polski Fiat 126p
KBK 001A ciemny Daewoo Lanos
KBK 001D zielony Peugeot 306
KBK 001F bordowy Fiat Seicento
KBM 001U Skoda Felicja* ##

KX z literą na końcu
KXB 001A bordowy Mercedes TAXI z Sosnowca
KXD 001A granatowe Daewoo Nubira
KXD 001C biały Fiat Punto

- Pojazdy państwowe:
KA
KAA 999Z Autosan H9-21* z PKS Zawiercie - numer wydany powtórnie w 1988 r.
KAD 999R Autosan H9-21 z PKS Zawiercie - z tyłu tablica dwurzędowa
KAD 999S Żuk A-06B z Kluczewskich Zakładów Papierniczych - z tyłu tablica dwurzędowa
KAF 999R Polonez 1500 *
KAH 999B Jelcz M11 z PKS Racibórz *
KAK 001D szary Żuk skrzyniowy
KAH 001P Autosan H9-35 z PKS Zawiercie w kolorze kości słoniowej

Uwaga: znakiem * oznaczono numer ustalony na podstawie ogłoszeń o przetargach w starej prasie, spisu taboru PKS-ów i przedsiębiorstw komunikacji miejskiej oraz bazy danych ufg.

INNE CIEKAWE NUMERY:

- Pojazdy prywatne:

KA
KAI 7777 czerwony Polski Fiat 125p
KAT 6666 szary Mercedes CLK - numer wydany powtórnie - zdjęcie w tablicach gierkowych

KT
KTH 2222 czarny Ford Fiesta pierwszej generacji
KTK 1111 zielony Opel Corsa - numer wydany powtórnie
KTL 8888 Polski Fiat 126p

KD
KDE 1111 biała przyczepa campingowa Niewiadów N126
KDO 6666 groszkowy Polski Fiat 126 p (jak dobrze pamiętam)
KDT 8888 BMW 5
KDX 4444 biała przyczepa campingowa Niewiadów N126
KDV 4444 czerwony Rover Mini
KDV 8888 beżowy Mercedes E190 beczka

KB
KBA 1111 bordowa Skoda Felicja
KBD 7777 brązowy Volkswagen Passat kombi starego typu
KBH 2222 czarna Alfa Romeo
KBH 3333 niebieski Polski Fiat 126p
KBI 6666 biała Skoda 105/120
KBM 3333 przyczepa laweta do samochodu osobowego lub dostawczego
KBM 7777 jasna Mazda Protega - z tyłu tablica dwurzędowa
KBN 2222 kremowy Polski Fiat 125p
KBV 8888 Kamaz wywrotka, chyba czerwony
KBY 6666 czerwony Mercedes E 190
KBY 8888 zielony Polonez Caro

KC
KCE 5555 żółto-paskowy Polski Fiat 126p
KCE 8888 granatowy Ford Mondeo
KCL 7777 Volkswagen Passat B5 - numer powtórnie wydany
KCN 1111 czerwone Audi 80
KCN 6666 beżowy Polonez Caro
KCU 7000 czerwona Skoda Favorit
KCT 8888 mała lekka przyczepa
KCW 5555 czarne Audi 200 C3 - zdjęcie w "tablicach gierkowych"
KCX 3333 bordowy Jaguar - zdjęcie w "tablicach gierkowych"
KCY 2222 czerwony Fiat Uno 45D trzydrzwiowy starego typu - zdjęcie w "tablicach gierkowych"

KX
KXC 2222 czerwona Łada 2107
KXD 1111 grafitowy Volkswagen Passat
KXD 6666 beżowy Fiat Marea
KXG 5555 fioletowe Renault Rapid
KXH 7777 Fiat Cinquecento
KXJ 7777 Renault Laguna I
KXM 4444 biały Volkswagen Golf III
KXO 6666 srebrna Toyota Yaris - numer wydany powtórnie - zdjęcie w "tablicach gierkowych"
KXP 2222 wiśniowy Ford Ka
KXR 3333 czerwony Daewoo Tico
KXR 7777 brązowa Toyota
KXT 7777 pomarańczowe lub czerwone Renault Clio
KXU 7777 żółte Renault Twingo
KXX 8888 zielony Polonez Caro
KXY 8888 jasny Ford Escort
KXZ 7777 jasny Opel Corsa

KA z literą na końcu
KAA 222A czarne BMW serii 5 lub serii 7
KAA 111H bordowy lub czerwony Ford Escort - numer wydany powtórnie dla prywatnego samochodu, z serii przeznaczonej uprzednio dla pojazdów państwowych.
KAD 888A Renault Clio
KAH 666A czerwona Skoda Felicja
KAH 888A piaskowe Renault Laguna
KAH 888P bordowe Daewoo Lanos
KAI 888A morska Kia 270 furgonetka
KAI 777X jasno niebieski Opel Corsa
KAK 222A beżowe Renault Clio
KAK 555K szary Volkswagen Transporter - numer wydany powtórnie dla prywatnego samochodu, z serii przeznaczonej uprzednio dla pojazdów państwowych.
KAK 888L lekka dwukołowa przyczepa
KAL 111K niebieskie Renault Clio
KAL 666S czerwony Ford Escort
KAL 111U fioletowy Volkswagen Polo Classic
KAL 222U srebrny Fiat Brava
KAL 333U różowy Fiat Cinquecento
KAL 444U srebrny Fiat Cinquecento
KAL 888U brązowy Polonez Caro
KAL 555X Seat Cordoba
KAM 888D seledynowy Polonez Caro Plus
KAM 777F niebieski Ford Sierra
KAM 777K Daewoo Nexia*
KAN 444A granatowe Daewoo Lanos
KAN 666A srebrny Ford Escort
KAN 333G Fiat Cinquecento
KAN 444K biała Mazda 323
KAN 111N grafitowa Toyota Corolla
KAN 888P biały Ford Fiesta
KAN 222X ciemnogranatowy Ford Fiesta
KAO 777C srebrne Daewoo Tico
KAO 888C srebrne Renault Laguna
KAO 777F bordowe Renault Laguna
KAO 222S granatowy Peugeot 605
KAP 555C biały Lublin chłodnia
KAP 888C czerwony Fiat Seicento
KAP 555P wiśniowy Ford Mondeo
KAP 555N bordowy Volkswagen Passat
KAP 888V Renault Megane
KAR 555B szare Daewoo Tico
KAR 222C niebieski Fiat Punto
KAR 222K ciemnozielone Daewoo Lanos
KAS 888B granatowa Daewoo Nexia
KAS 555C czerwony Ford Escort
KAS 555E czerwony Volkswagen Polo 5-cio drzwiowy
KAS 888F srebrno-stalowy Fiat Siena
KAS 111G biały Fiat Cinquecento
KAS 333G srebrna Skoda Felicja
KAS 666H pomarańczowy Fiat Uno
KAS 555K srebrny Daewoo Lanos hatchbaeck
KAS 111N granatowy Daewoo Espero
KAS 888N czerwony Fiat Seicento
KAS 888P szary mikrobus Kia
KAS 222R zielony Seat Toledo
KAS 444X zielony Daewoo Lanos
KAT 333P biały Volkswagen Polo III
KAU 222F zielony Peugeot 406
KAU 222R czerwone Renault Megane - zdjęcie w "tablicach gierkowych"
KAU 666S czarny Ford Fiesta II
KAV 888Z bordowy Polonez Caro
KAW 333C niebieski Renault Megane
KAW 777C srebrny sportowy Ford
KAW 444D żółty Mercedes dostawczy
KAW 222E czarny Mercedes karawan
KAW 888H wiśniowa Skoda Octavia
KAW 777K biały Fiat Ducato
KAW 222X ciemnozielony Volkswagen Polo III
KAW 666Z biały Fiat Siena
KAX 666A granatowa Toyota Corolla
KAX 222X zielone Suzuki Swift
KAX 111H łososiowy Opel Vectra
KAX 333P zielony Mercedes Vito
KAX 222S zielone Suzuki Swift
KAX 222Y bordowa Honda
KAY 222D zielony Daewoo Lanos
KAY 111P biały dostawczy Ford Courier
KAY 888V czerwone Suzuki Swift
KAZ 888B bordowe Daewoo Nubira
KAZ 888D ciemnoniebieska Toyota Corolla
KAZ 333F srebrny Daewoo Matiz
KAZ 444F czerwone Renault Clio II
KAZ 555G bordowy Nissan Micra
KAZ 666G bordowy Fiat Palio Weekend
KAZ 444H bordowe Daewoo Nubira
KAZ 333K bordowy Opel Corsa
KAZ 444P ciemnozielony Opel Astra II

KB z literą na końcu
KBA 777D czerwony Daewoo Lanos
KBA 888N brązowy Fiat Marea
KBA 333V zielone Daewoo Tico
KBA 111Y zielone Renault Clio
KBA 444Y łososiwy Fiat Seicento
KBB 666A bordowa Alfa Romeo
KBB 888B czerwony Fiat Uno
KBB 777E grafitowe Renault Megane
KBB 333N niebieski (błękitny) Daewoo Matiz
KBC 222A biały Peuget 206
KBC 888B czerwona Toyota Corolla
KBC 555C srebrny Fiat Seicento
KBC 888C srebrny Opel Astra I
KBC 333E wiśniowy Peugeot 309 kombi
KBC 888F złoty Chrysler Ciurius z tyłu tablica dwurzędowa
KBC 666U wiśniowe Daewoo Tico
KBC 888Y granatowe Renault Megane
KBC 222Y niebieski Ford Transit
KBC 777Z brązowy Fiat Brava
KBD 444D naczepa do TIR-a
KBE 998H bordowy Daewoo Lanos hatchbaeck Państwowej Straży Pożarnej z Mysłowic - zbieżność nr KBE 998H z nr alarmowym Strazy Pożarnej 998
KBE 222L srebrny metalic Peugeot Partner
KBE 333L ciemnogranatowy Mercedes "beczka"
KBE 666L srebrny Ford Focus
KBE 777L błękitny Seat Toledo
KBE 555M niebieski Volkswagen Bora
KBF 222A żółty Seat Ibiza
KBF 777A srebrna Honda Civic
KBF 222C ciemnozielony Daewoo Lanos hatchbaeck
KBF 555C czarny Ford Mondeo combi
KBF 555D czerwony Ford Focus
KBF 555E ciemnozielony Fiat Palio Weekend
KBF 777E czarne (ciemne) BMW, ale tablica z białym tłem i czarnymi znakami (!!!)
KBF 555F zielony Daewoo Lanos
KBF 111G srebrny Volkswagen Passat
KBG 666R pomarańczowa sportowa Honda
KBG 777R niebieski Ford Transit
KBG 666S granatowy Fiat Seicento
KBG 555Z Toyota Camry* ##
KBH 555F żółta Skoda Fabia
KBI 222U czerwony Polonez Caro ##
KBI 444U niebieski Fiat Uno
KBI 666U granatowy Daewoo Matiz
KBI 111V czerwony Fiat Seicento
KBJ 888C białe Mitsubishi Lancer EVO
KBJ 444D czerwone Audi A3
KBJ 555Y Citroen Xara Break
KBK 333B szary Kamaz wywrotka
KBK 666E czerwona Skoda Felicja kombi
KBL 111A brązowo-beżowa Łada 110
KBM 222A Fiat Seicento
KBM 111C fioletowy Opel Astra I
KBM 666C szara Skoda Fabia
KBM 444K niebieski Nissan Primera
KBN 222E bordowy Opel Astra II

- Pojazdy państwowe:

KA
KAA 777Z Fiat 125p* rocznik 1976 - w latach 1976-1982 służbowy samochód Urzędu Miasta w Zawierciu - ogłoszenie o przetargu na jego sprzedaż w "Wiadomościach Zagłębia" z 1982 r.
KAC 333Y Jelcz 080 *
KAD 666F UAZ 469B *
KAD 777F Jelcz Hydros - dźwig*
KAD 888F Nysa*
KAD 111R Autosan H9-21 z PKS Zawiercie - numer wydany powtórnie w 1990 r. *
KAF 333B Jelcz PR 110 z PKS Zawiercie
KAF 555N autobus Jelcz L11 z Przedsiębiorstwa "Transgór" z Rybnika (dawniej WPK Katowice, oddział Rybnik) ^
KAF 444S Polonez 1500 *
KAG 111Y niebieski Ikarus 260 z PKS Wodzisław Śląski
KAH 666C brązowy Polonez Caro - numer wydany powtórnie
KAH 777H biały Polonez 1,5 - samochód operacyjny Straży Pożarnej - link do filmiku: [odsyłacz]
KAK 444K żółty Polonez Truck ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej
KAK 555K Ford Transit
KAL 333G Żuk A06 furgon*

Uwaga: znakiem * oznaczono numer ustalony na podstawie ogłoszeń o przetargach w starej prasie, spisu taboru PKS-ów i przedsiębiorstw komunikacji miejskiej oraz bazy danych www.ufg.pl


ROZDZIAŁ VII: TABLICE TYMCZASOWE (1981 - 30.04.2000 r.):
Przewidziane wyróżniki: G 500000-G 999999

Zauważone w praktyce:
- samochody i przyczepy: G 50****, G 51****, G 52****
w tym:
G 500202 - strażackie Iveco - Katowice (1985 r.) - link do zdjęcia: [odsyłacz]
G 504007 - Fiat 126 Bis - Tychy (?) (1990 r). - link do zdjęcia: [odsyłacz]
G 504712 - Audi 80
G 515823 - przyczepa - Tychy
G 52**** - pow. żywiecki (1.01.1999 r. - 30.04.2000 r.)
Być może w okresie 1.01.1999 r. - 30.04.2000 r. w pow. cieszyńskim także wydawano katowickie tablice tymczasowe.

- traktory i motocykle: G 52****

- motorowery: brak danych
G 52**** występowało na samochodach i przyczepach oraz na traktorach i motocyklach.ROZDZIAŁ VIII: TABLICE PRÓBNE (1976 - 31.12.1998 r.):
Przewidziane wyróżniki: XKA, XKT, XKD, XKB, XKC, XKX

Zauważone w praktyce:
- samochody: XKA ****

Przykłady:
-- FSM/Fiat Auto Poland - Zakład nr 2 w Tychach:
XKA 0011 - Fiat 126p
XKA 0046 - Fiat Cinquecento - zdjęcie w tablicach gierkowych
XKA 0162 - Fiat Cinquecento
XKA 0164 - Polski Fiat 126p
XKA 0200 - ?

-- Inne:
XKA 0801 - Ikarus 435 (wydano w 1988 r.)
XKA 1036 - Dźwig Bumar-Łabędy - DUT 0502S - Gliwice

- przyczepy: brak danych
- traktory i motocykle: brak danych
- motorowery: brak danychROZDZIAŁ IX. TABLICE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE (1976 - 31.12.1995 r.):
Przewidziane wyrózniki: IKA, IKT, IKD, IKB, IKC, IKX

Zauważone w praktyce:
- samochody: IKA ****
- przyczepy: brak danych
- traktory i motocykle: brak danych
- motorowery: nie przewidzianeROZDZIAŁ X. TABLICE DLA MOTOROWERÓW:

WYDANE SERIE:


Lata rozpoczęcia wydawania serii z poszczególnych wyróżników na tablicach motorowerowych:
KA-1978r., KT - druga połowa lat 80-tych
Prawdopodobnie tablice motorowerowe emisji`1976 rozpoczeto wydawać dopiero w 1978r., (być może w niektórych gminach jeszcze później) ale nie jest to informacja potwierdzona na 100 procent. W takim wypadku do roku 1978 r. na motorowery wydawano tablice emisji 1964 r.
Numery na tablicach motorowerowych dublowały się z numerami na tablicach samochodowych i motocyklowych. Widziałem następujace serie na zielonych tablicach motorowerów:
KAA, KAB, KAC, KAD, KAE, KAF, KAG, KAH, KAI, KAJ, KAK, KAL, KAM, KAN, KAO, KAP, KAR, KAS, KAU, KAV, KAX, KAY, KAZ,
KTA, KTB, KTC, KTD, KTE, KTF, KTG, KTH, KTI, KTK, KTL,KTR.
Pozostałych serii nie widziałem.

PODZIAŁ WYDANYCH SERII ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYDANIA:
Podaje jakie zakresy były w niektórych miastach. Dane są raczej ze wschodniej części ówczesnego województwa oraz częściowo z Katowic i Sosnowca.

KA

KAA
0001-9999 Katowice

KAB
9301-9400 Tarnowskie Góry (KAB 9342 wydano w styczniu 1995 r.)
9401-9999 Klucze (KAB 9523 wydano w 1986 r.)
Być może 9601-9999 Sławków

KAC
1001-2000 Będzin (powyżej 2001 być może także Będzin lub Czeladź bo KAC 2105 widziałem w Czeladzi)
4401-4500 Żory (KAC 4475 wydano 06.01.1986 r. - link do zdjęcia: [odsyłacz]
5001-9000 Chorzów
Ponadto część serii w Żorach i w Dąbrowie Górniczej

KAD
0001-1000 Czeladź (najwyższy zauważony: KAD 0702 - Komar)
4501-4600 prawdopodobnie Jaworzno (KAD 4533 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
6301-6400 Gliwice (KAD 6336 wydano 7.03.1978 r.)

KAE
Część serii z Żor

KAF
2801-2900 najprawdopodobniej Mikołów (1987 r.)
9801-9900 najprawdopodobniej Mikołów (1987 r.)

KAG
4501-4600 Piekary Śląskie (1990 r.)

KAH
0001-9999 Ruda Śląska

KAI
5001-6000 Olkusz
7001-7153 Pilica. Koniec wydawania zielonych tablic motorowerów.

KAJ
9001-9100 Poręba

KAK
0001-9999 prawdopodobnie Katowice

KAN
1501-3000 Siemianowice Śląskie
5701-7700 Sosnowiec (być może dłuższy przedział w Sosnowcu)


KAO
5301-5400 Wodzisław Śląski (KAO 5325 wydano 26.03.2980 r.)

KAP
8501-8600 być może Pszczyna (KAP 8539)
9401-9500 Chełm Śląski

KAR
2801-2900 być może Dąbrowa Górnicza
4801-4900 Knurów
8901-9000 Zabrze (KAR 8909 - link do zdjęcia: [odsyłacz] 2 )

KAS
0001-3363 Zawiercie. Koniec wydawania zielonych tablic motorowerów.
6001-8413 Chrzanów (1980 r. - 1987 r.)
9301-9400 być może Jaworzno

KAU
8001-8100 prawdopodobnie Jaworzno (KAU 8001 - link do zdjęcia: [odsyłacz] 0691.JPG)
9296-9644 Libiąż (1983 r. - 1985 r.)

KAV
0001-0800 Łazy
1001-2000 Ogrodzieniec (max KAV 1990, KAV 1779 wydano w 1989 r. - link do zdjęcia: [odsyłacz] 200/Galeria/76229,554602%27%29
2001-3000 Olkusz
6001-7000 Siewierz
7001-7600 Zawiercie
8001-9350 Wolbrom. Koniec wydawania w Wolbromiu tablic z katowickiego. Wolbrom należy od 1.01.1999r. do Małopolski


KAX
1301-1400 być może Chrzanów
3301-3400 Trzebinia (1992 r.)
5601-6400 Będzin lub od 1992 r. Wojkowice


KAY
2001-3000 Klucze
5901-6000 Lubomia (KAY 5932 wydano w 1987 r.)
7001-8000 Mierzęcice
8901-9000 Zebrzydowice

KAZ
1501-2000 Pilica


KT

KTA
3301-3400 Zebrzydowice
4283-4306 Pilica
7001-7100 być może Psary
7501-7600 być może Katowice (?) (KTA 7580)
7901-8000 Będzin


KTB
0701-0900 Bobrowniki (KTB 0803 wydano 13.03.1985 r.)

KTC
1001-1100 Zebrzydowice (1985 r.)
5601-5700 być może Libiąż
5701-5800 Poręba
6301-6400 być może Goczałkowice
6501-7000 Siewierz


KTD
0001-0100 być może Gorzyce
4901-5000 być może Orzesze
5901-6000 Pszczyna (KTD 5932 wydano 12. VII. 1988 r.)
6601-6700 Czerwionka-Leszczyny
8601-8700 Mysłowice (KTD 8695 wydano w maju 1987 r.)
8801-9999 Pilica
Ponadto część serii z Czechowic-Dziedzic, a część z Jastrzębia - Zdroju


KTE
0801-0900 być może Racibórz (1998 r.)
1601-1700 być może Pszczyna

KTF
0001-0100 Łazy

KTG
0801-0815 Ogrodzieniec
1001-1100 Jastrzębie-Zdrój
1501-1600 Łazy
3401-3500 Ogrodzieniec (KTG 3477 wydany w 1989 r.)
3701-3800 być może Zabrze
7001-8000 Świerklaniec
8401-8800 Tychy
9101-9200 Gliwice (KTG 9168 wydano w 1987 r.)
9701-9800 Rybnik (1989 r.)
9901-9950 Poręba

KTH
1501-1600 Sierakowice
4101-4600 Ruda Śląska
4801-4900 Knurów
9920-9948 Pilica

KTI
0001-0500 Bytom
1751-1800 Chorzów
3401-3500 Radlin
4301-4400 być może Zabrze (1989 r.)
8901-9000 być może Piekary Śląskie

KTK
0601-0700 Katowice (najprawdopodobnie większy przedział KTK wydano w Katowicach)
2501-2507 Poręba
2601-2700 Bestwina (1989 r.)
6101-6200 Sosnowiec
9901-9999 Żory (1990 r.) - być może większy przedział w Żorach

KTL
1001-1100 Sosnowiec (być może większy przedział KTL był wydawany w Sosnowcu)
2501-2600 Będzin
2901-3000 Żory
4801-5115 Łazy. Koniec wydawania zielonych tablic motorowerów. Najwyższy zauważony KTL 5115
(KTL 4826 wydany prawdopodobnie w 1986 r.)
Ponadto część serii w Orzeszu


ROZDZIAŁ XI. PODZIAŁ TABLIC Z UWAGI NA MATERIAŁ ICH WYKONANIA:

W dawnym woj. katowickim materiały z jakich wykonywano tablice były różnorodne. I tak możemy wyróżnić:

1. tablice stalowe tłoczone - wydawane od 1976 r. do w niektórych gminach nawet po lata dziewięćdziesiąte (np. w gminie Żarnowiec aż do lutego 1997 r.), w innych do drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Na początku były wykonywane z cienkiej blachy i szybko korodowały, potem blacha była nieco grubsza, tablice cięższe. Na różnych seriach bywała różna grubość czcionek, zapewne było kilku producentów tablic. Tablice z zasobu KA i pierwszych serii KT (do KTC włącznie dla samochodów i przyczep prywatnych, natomiast KAA, KAB, KAC dla samochodów i przyczep państwowych) miały płaskie obrzeże (patrz zdjęcia tablic KAE, KAG, KAW, KAZ), potem obrzeże tablic było tłoczone co widać na zdjęciu tablic KTD i KTG. Co ciekawe serie dla samochodów i przyczep prywatnych od KAV do KAZ (patrz zdjęcia KAV, KAZ) oraz część serii KAA dla samochodów i przyczep państwowych miały 1 z dłuższym ogonkiem - takie same dłuższe "ogonki" przy 1 miały tablice na samochodach Milicji Obywatelskiej w b. woj. katowickim.
W drugiej połowie lat 80-tych cześć tych tablic miała grubą czcionkę i grubsze przetłoczenia, zwłaszcza z zasobu KB (np. serie KAL, KBD, KBL, KBN, część KBI, KBT). Natomiast tablice serii KTV oraz KDW 0001-3000 tłoczone były w końcu lat 80-tych nieco inną czcionką i bez stempla IZNS. Również metalowa tłoczona była część tablic wydawana powtórnie w latach 80-tych.
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:
W tej formie występowały tablice motocyklowe z wyróżnikiem KA oraz większość z wyróżnikiem KB z tym, że większość tablic motocyklowych serii KBI, KBK posiadało stempel wytwórcy "ZWM Zamość" i rok produkcji 1991.
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:


Również stalowe tłoczone były tablice motorowerowe z wyróżnikiem KT
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:


2. tablice stalowe malowane - niewielka ilość, wydawane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych (np. serie KBA 2001-9999, KBG 0001-9999, KCT 0001-5000).
Oto przykładowe zdjęcie takiej tablicy:


3. tablice stalowe "lakier piecowy" - niewielka ilość, wydawane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych (np. serie KBO 0001-9999, KBW 0001-1000). Tablice te były nietłoczone, ale pod znakami dało się wyczuć lekką wypukłośc. Co ciekawe tą techniką były też produkowane tablice z numerami wydawanymi powtórnie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
Oto przykładowe zdjęcie takiej tablicy:
<

4. tablice samoróbki/plastikowe tłoczone - w niektórych gminach w drugiej połowie lat osiemdziesiątych nie wydawano tablic, tylko Wydziały Komunikacji nadawały numer i właściciel pojazdu musiał sobie tablice zrobić samemu. Często zlecał wykonanie tablic zakładom rzemieślniczym, które wykonywały tablice plastikowe tłoczone z cienkiego plastiku, bardzo łamliwe (np. w czasie byle kolizji taka tablica rozpadała się w drobny mak). Często też takie plastikowe tablice zakładano jako nakładki na tablice metalowe tłoczone, które szybko korodowały (patrz pkt. 1). Ciekawostką jest fakt wydawania dowodów rej. bez oryginalnych tablic, które trzeba było sobie zrobić samemu. W dowodzie rej. był stosowny wpis "oryginalnych tablic nie wydano" (informacja podana przez Krzyśka - jego wujek w 1991 rejestrował Poloneza KBU 6997).
Oto przykładowe zdjęcie takiej tablicy:


5. tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS - wydawane od drugiej połowy lat osiemdziesiątych po lata 1991-1993 (różnie w różnych gminach), wprowadzane sukcesywnie w gminach po wyczerpaniu się zapasób tablic z pkt. 1-4. Tablice te miały już ujednoliconą czcionke, a pomiędzy literami i cyframi okragły stempel "Ministerstwo Komunikacji IZNS" lub tylko w kółku IZNS, co oznaczało nazwę producenta Iławskie Zakłady Napraw Samochodowych.
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:


6. tablice aluminiowe tłoczone - wydawane od 1991-1993 r. wprowadzane sukcesywnie w gminach po wyczerpaniu się zapasób tablic z pkt. 1-5. Tablice te miały już ujednoliconą czcionke, a pomiędzy literami i cyframi znak producenta a poźniej rónież znak bezpieczeństwa literę B. Tablice te były wykonywane w woj. katowickim przez minimum 4 firmy: AWAN z Cieszyna, Kawalec z Siemianowic Śląskich, Mini-Maxi, TABLO.
Oto przykładowe zdjęcia stempla producenta tablic:
Zdjęcie stempla z tablicy KCI 4490


Tablice jednorzedowe z firmy Kawalec miały bardzo zacieścione odstępy pomiedzy cyframi zwłaszcza te wyprodukowane w latach 1991-1994 (były bardzo nieczytelne) patrz zdjęcie tablicy KCN 4422, potem w latach 1994-1997 odstepy trochę były większe-patrz zdjęcie tablicy KCN 6638, ale dopiero od 1997 były prawidłowe. Z kolej tablice produkowane przez Firmę AWAN miały raz prawidłową grobość czcionek (np. partia 50 tablic, a potem nastepne 500 lub 1000) miały pogrubioną wielkość czcionek. Tablice alumioniowe tłoczone były również te, które w latach 90-tych wydawano powtórnie po pojazdach wyrejestrowanych (wycofanych z ruchu).
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:Również aluminiowe tłoczone było część (mniejszość) tablic motocyklowych z wyróżnikami: KA, KB. Pierwsza ich grupa to część tablic motocyklowych z przełomu lat 70-tych i 80-tych, mniej łamliwe niż współczesne aluminiowe tablice, a druga ich grupa to serie wydawane w ostatnim okresie tablic`76 (końcówka lat 90-tych i oczywiście okres do 30.04.2000 r.)
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:


Również aluminiowe tłoczone były tablice motorowerowe z wyróżnikiem KA
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:


Dodam tu bardzo ważną uwagę, że od początku lat dziewięćdziesiątych stację diagnostyczne zaczęły wymagać by pojazdy miały tablice tłoczone (metalowe lub alumioniowe), stąd tablice opisane w w/w pkt. 2,3,4, a także tablice opisane w w/w pkt 1 i sporadycznie z w/w pkt 5, gdy były skorodowane były wymieniane na tablice aluminiowe tłoczone z zachowaniem tego samego numeru rejestracyjnego. Nieliczne wtórniki tablic wyprodukowane na samym początku lat 90-tych były stalowe tłoczone miały nieco inną czcionkę, jakby grubszą, miały też grubsze przetłoczenia od tablic wtedy wydawanych i taki mały inny niż na seryjnych tablicach stempel IZNS (takie małe kółeczko) - patrz zdjęcie tablicy KDX 7223)
Np gdy ktoś miał skorodowaną tablicę metalową tłoczoną KAC 1512 to otrzymywał po zamówieniu w Wydz. Komunikacji i uiszczeniu stosownej opłaty tablice aluminiowe tłoczone też z nr KAC 1512. Dotyczyło to zarówno tablic dla pojazdów prywatnych jak i państwowych.
Powyższe zjawisko, jak równiez to, że wiele numerów wydano powtórnie w latach 90-tych w postaci tablic aluminiowych tłoczonych sprawia, że dziś już bardzo trudno spotkac pojazd w ruchu, który miałby tablice opisane w pkt 1-4
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:


Numery powtórnie wydane w drugiej połowie lat 80-tych wydawano z materiałów opisanych w pkt 3, na przełomie lat 80-tych i 90-tych w formie opisanej w pkt 5 (nieliczne takie tablice, ale miały nieco inną czcionkę, jakby grubszą, miały też grubsze przetłoczenia od tablic wtedy wydawanych i taki mały inny niż na seryjnych tablicach stempel IZNS (takie małe kółeczko), a od lat 1991-1992 jako aluminiowe tłoczone-patrz zdjęcie tablic KAZ 9999, KCB 1106 (patrz pkt 6).
Oto przykładowe zdjęcia tych tablic:


Wyszczególnienie poszczególnych serii z uwagi na sposób ich wykonania:

XIa. TABLICE ZWYKŁE:

XIaa. TABLICE 3 LITERY + 4 CYFRY:


Tablice samochodowe:

KA
KAA, KAB, KAC, KAD, KAE, KAF, KAG, KAH, KAI - tablice stalowe tłoczone
KAJ - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KAK, KAL, KAM, KAN - tablice stalowe tłoczone
KAO - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS (numery powtórnie wydane jako aluminiowe tłoczone)
KAP, KAR, KAS - tablice stalowe tłoczone
KAT - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS (numery powtórnie wydane jako aluminiowe tłoczone)
KAU, KAV, KAW, KAX, KAY, KAZ - tablice stalowe tłoczone

KT
KTA, KTB, KTC, KTD, KTE, KTF, KTG, KTH - tablice stalowe tłoczone
KTI
0001-0500 - tablice aluminiowe tłoczone
0501-9999 - część tablice aluminiowe tłoczone, część tablice samoróbki/tablice plastikowe tłoczone (w trakcie obserwacji, KTI 2079 - tablice piecowe)
KTJ - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KTK, KTL - tablice stalowe tłoczone
KTM
0001-0503 - tablice stalowe "lakier piecowy", niektóre tablice stalowe tłoczone (np. KTM 0503)
0504-1600 - tablice aluminiowe tłoczone
1601-1759 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
1760-2200 - tablice aluminiowe tłoczone
2201-9999 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone (KTM 7978 - wtórnik, producent TIM rok 1992)
KTN - tablice stalowe tłoczone
KTO - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KTP, KTR, KTS - tablice stalowe tłoczone
KTT
0001-9500 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
9501-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KTU, KTV, KTW, KTX, KTY, KTZ - tablice stalowe tłoczone, być może końcówka serii KTV tablice aluminiowe tłoczone

KD
KDA - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
KDB
0001-8000 - tablice stalowe tłoczone
8001-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KDC, KDD - tablice stalowe tłoczone
KDE
0001-9400 - tablice stalowe tłoczone
9401-9999 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KDF, KDG - tablice stalowe tłoczone
KDH
0001-5000 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
5001-9999 - część serii tablice stalowe tłoczone, część serii tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KDI
0001-5000 - tablice stalowe tłoczone
5001-6000 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
6001-7000 - tablice stalowe tłoczone
7001-9999 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KDJ - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS (możliwe, że końcówka serii to tablice aluminiowe tłoczone np. KDJ 7457 - rok produkcji 1992 r. TABLO) ^^
KDK - tablice stalowe tłoczone (KDK - numery powtórnie wydane jako tablice aluminiowe tłoczone)
KDL
0001-5000 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
5001-9999 - tablice stalowe tłoczone
KDM - część serii tablice stalowe tłoczone, część serii tablice aluminiowe tłoczone
KDN - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KDO
0001-6000 - tablice stalowe tłoczone
6001-6700 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
6701-9999 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KDP
0001-8000 - tablice stalowe tłoczone
8001-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KDR - tablice aluminiowe tłoczone
KDS
0001-5000 - tablice stalowe tłoczone
5001-7000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
7001-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KDT
0001-8500 - tablice stalowe tłoczone
8501-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KDU
0001-3000 - tablice stalowe tłoczone
3001-5000 - tablice aluminiowe tłoczone
5001-5500 - tablice stalowe tłoczone
5501-6000 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
6001-7000 - nie wydano
7001-7500 - tablice stalowe tłoczone
7501-7600 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
7601-7666 - tablice alumioniowe tłoczone
7667-7700 - nie wydano
7701-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KDV
0001-0500 - tablice stalowe tłoczone
0501-2000 - nie wydano
2001-4000 - tablice stalowe tłoczone
4001-5000 - tablice aluminiowe tłoczone
5001-7500 - tablice stalowe tłoczone
7501-8000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
8001-9000 - część tablice samoróbki/plastikowe tłoczone, część tablice stalowe "lakier piecowy"
9001-9999 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KDW
0001-3000 - tablice stalowe tłoczone
3001-9999 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KDX
0001-4450 - tablice stalowe tłoczone
4451-6000 - tablice aluminiowe tłoczone
6001-7000 - tablice stalowe tłoczone
7001-8200 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
8201-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KDX 7223 - Skoda Favorit - tylna tablica - przykład wtórnik wydany w poczatku lat 90-tych - linki do zdjęć: [odsyłacz] [odsyłacz]
KDY
0001-3000 - tablice stalowe tłoczone
3001-4000 - tablice stalowe "lakier piecowy"
4001-7500 - tablice stalowe tłoczone
7501-9500 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
9501-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KDZ - tablice stalowe tłoczone

KB
KBA
0001-2000 - tablice aluminiowe tłoczone
2001-9999 - tablice stalowe malowane
KBB - tablice aluminiowe tłoczone
KBC
0501-0900 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
1801-5000 - tablice aluminiowe tłoczone
8301-9000 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
9001-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
Pozostałe przedziały brak danych
KBD - tablice stalowe tłoczone
KBE
7001-8000 - tablice stalowe "lakier piecowy"
Pozostała część serii tablice samoróbki/platkikowe tłoczone
KBF
0001-4000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
4001-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KBG - tablice stalowe malowane
KBH - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KBI - tablice stalowe tłoczone
KBJ - część serii tablice stalowe tłoczone, część serii tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KBK - tablice aluminiowe tłoczone
KBL - tablice stalowe tłoczone
KBM - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KBN - tablice stalowe tłoczone
KBO - tablice stalowe "lakier piecowy"
KBP
0001-5134 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
5135-5800 - tablice aluminiowe tłoczone
5801-9999 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KBR - tablice aluminiowe tłoczone, ale KBR 1261- tablice stalowe "lakier piecowy"
KBS - tablice samoróbki/platkikowe tłoczone
KBT
0001-3000 - tablice stalowe tłoczone
3001-4000 - tablice aluminiowe tłoczone
4001-9999 - tablice stalowe tłoczone
KBU
0001-5000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
5001-6000 - tablice stalowe tłoczone
6001-9999 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
KBV
0001-7000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
7001-8000 - tablice stalowe tłoczone oraz tablice samoróbki/plastikowe tłoczone (wymieszane tablice)
8001-8500 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
8501-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KBW
0001-1000 - tablice stalowe "lakier piecowy"
1001-3000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
3001-6000 - tablice aluminiowe tłoczone
6001-9999 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
KBX
0001-ok. 0500 - tablice stalowe tłoczone
ok. 0501-5000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone (?)
5001-7000 - tablice stalowe tłoczone
7001-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KBY
0001-0800 - tablice aluminiowe tłoczone oraz tablice metalowe "lakier piecowy" (wymieszane tablice)
0801-0900 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
0901-6000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
6001-7000 - tablice aluminiowe tłoczone
7001-8000 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
8001-9999 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KBZ
5601-6000 - tablice aluminiowe tłoczone
Pozostała część serii tablice samoróbki/plastikowe tłoczone

KC
KCA, KCB, KCC,KCD, KCE, KCF, KCG, KCH, KCI, KCJ - tablice aluminiowe tłoczone (KCI 4331 - producent Mini-Maxi 1992 r.)
KCK - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KCL, KCM, KCN - tablice aluminiowe tłoczone
KCO
0001-3000 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
3001-5000 - tablice aluminiowe tłoczone
5001-8000 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
8001- ok. 8500 - tablice aluminiowe tłoczone
ok. 8501-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KCP
0001-2000 - tablice aluminiowe tłoczone
2001-3000 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
4001-6000 - tablice aluminiowe tłoczone
6001-???? - tablice stalowe tłoczone (KCP 6398 produkcji WZW Zamość 1991 r.)
KCR - tablice aluminiowe tłoczone
KCS - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KCT
0001-5000 - tablice stalowe malowane
5001-5800 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
5801-8000 - tablice aluminiowe tłoczone
8001-8100 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
8101-9999 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
KCU
0001-0150 - tablice stalowe "lakier piecowy"
0151-0200 - tablice aluminiowe tłoczone
0201-9999 - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KCV, KCW, KCX, KCY, KCZ - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS

KX
KXA-KXZ - tablice aluminiowe tłoczone (KXB 2815 - producent Mini-Maxi 1993 r.)


Tablice motocyklowe:

KA
KAB, KAC - brak danych #
KAD - część serii tablice aluminiowe tłoczone (np. KAD 5039) #
KAE, KAF - brak danych #
KAG - tablice stalowe tłoczone
KAH - część serii tablice stalowe tłoczone, część serii tablice aluminiowe tłoczone
KAS - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
Pozostałych motocyklowych z zasobu KA nie wydano

KT
KTE - tablice samoróbki/platkikowe tłoczone - jeśli w ogóle były wydane
Pozostałych motocyklowych z zasobu KT nie wydano

Tablic motocyklowych z zasobu KD nie wydano

KB
KBA - tablice stalowe tłoczone
KBB - tablice aluminiowe tłoczone z przełomu lat 70-tych i 80-tych
KBC, KBD - tablice stalowe tłoczone
KBE - część serii tablice samoróbki/plastikowe tłoczone, część serii tablice stalowe tłoczone
KBF - tablice stalowe tłoczone
KBG - część serii tablice aluminiowe tłoczone, część serii tablice stalowe tłoczone
KBH - tablice stalowe tłoczone
KBI
0501-0800 - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
0801-9900 - tablice stalowe tłoczone
9901-9999 - tablice aluminiowe tłoczone
KBK
0001-5000 - tablice stalowe tłoczone
5001-9999 - większość przedziału tablice aluminiowe tłoczone, ale niektóre setki tablice stalowe tłoczone np. KBK 7375
KBL - część serii tablice samoróbki/plastikowe tłoczone, część serii tablice stalowe tłoczone
KBM - tablice stalowe tłoczone
KBN - tablice aluminiowe tłoczone
Pozostałych motocyklowych z zasobu KB nie wydano

KC
KCA, KCB, KCC - tablice stalowe tłoczone
KCD, KCE, KCW - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone, nieliczne stalowe tłoczone
KCD 1550 - tablica samoróbka
KCE 1111 - tablica stalowa tłoczona
KCW 4902 - tablica samoróbka-jedyna widziana motocyklowa z serii KCW, może jakiś fałszywy numer
Pozostałych motocyklowych z zasobu KC nie wydano

Tablic motocyklowych z zasobu KX nie wydano


Tablice motorowerowe:
Występowały tylko dwa rodzaje tablic: metalowe tłoczone i aluminiowe tłoczone i w serii KAJ tablice samoróbki oraz nieliczne plastikowe tłoczone.

KA
KAA, KAB, KAC - tablice aluminiowe tłoczone
KAD - prawdopodobnie tablice aluminiowe tłoczone
KAE - brak danych
KAF - tablice aluminiowe tłoczone. Uwaga tablice motorowerowe KAF miały rogi ścięte tylko w minimalnym zakresie, zupełnie inaczej niż powinno to być zgodnie z rozporządzeniem
KAG - brak danych
KAH - tablice aluminiowe tłoczone
KAI - tablice aluminiowe tłoczone, ale występowały też bodajże tablice samoróbki i nieliczne tablice motorowerowe plastikowe tłoczone
KAJ - tablice samoróbki. Występowały w tej serii także nieliczne tablice motorowerowe plastikowe tłoczone
KAK, KAL, KAM - brak danych
KAN, KAO, KAP, KAR, KAS, KAU - tablice aluminiowe tłoczone
KAV - brak danych
KAX - tablice aluminiowe tłoczone
KAY - brak danych
KAZ - tablice aluminiowe tłoczone

KT
KTA - tablice aluminiowe tłoczone
KTB - brak danych
KTC, KTD - tablice stalowe tłoczone
KTE, KTF, KTG, KTH - brak danych
KTI, KTK, KTL - tablice stalowe tłoczone
KTR - brak danych


XIab. TABLICE 3 LITERY + 3 CYFRY + 1 LITERA:

Tablice samochodowe:

KA

KAA
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice stalowe tłoczone
KAB
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B,C,D,E,F,G,H,K,N,S,U,V,X - tablice stalowe tłoczone
KAC
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***E,F,G,H,K,N,P,R,U,V,X,Y,Z - tablice stalowe tłoczone
KAD
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B,D,F - tablice stalowe tłoczone
***G - tablice aluminiowe tłoczone
***H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y - tablice stalowe tłoczone
KAE
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice stalowe tłoczone
KAF
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B,C,D,E,F,G,H,K - tablice stalowe tłoczone
***N,P,R - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
001S-800S - tablice samoróbki plastikowe tłoczone
801S-900S - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
901S-999S - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***U,V - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
001X-300X - tablice samoróbki/platkikowe tłoczone
301X-400X - tablice stalowe tłoczne ze znakiem IZNS
401X-999X - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***Y,Z - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
KAG
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B,C,D,E - tablice stalowe tłoczone
***F - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
***G,H - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***N - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
060P-100P - tablice aluminiowe tłoczone
101P-999P - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
***R - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***S - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
***U,V,X - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***Y, Z - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
KAH
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B,C - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
***D, 001E-300E - tablice stalowe tłoczone
301E-500E - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
***F,G - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
001H-348H, 501H-999H - tablice stalowe tłoczone
349H-400H - tablice aluminiowe tłoczone
***K,N - tablice stalowe tłoczone
***P,S - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
***V,Z - część serii tablice stalowe tłoczone, część serii tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
KAI
***A - tablice aluminiowe tłoczone
część serii ***B - tablice samoróbki/platkikowe tłoczone, część serii ***B (przedział 201B-300B) tablice stalowe tłoczone
001C-400C - tablice stalowe "lakier piecowy"
501C-999C - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAJ - nie wydano
KAK
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B - część serii tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***C,D,E,F,G,H,K,L,N,P - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
***R - część serii tablice aluminiowe tłoczone, część serii tablice stalowe malowane
001S-500S - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
501S-999S - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***U - tablice samoróbki/plastkikowe tłoczone
***X - część serii tablice aluminiowe tłoczone, część serii tablice stalowe malowane
***Y - tablice aluminiowe tłoczone
***Z - tablice samoróbki/plastkikowe tłoczone
KAL
***A - tablice aluminiowe tłoczone
***B,C,D,E,F - tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
***G - tablice stalowe malowane
***H - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAM
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAN
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAO
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAP
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAR
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAS
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAT
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KAU
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,P,R,S,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
***U - tablice stalowe tłoczone
KAV
***A,B,C,D,E,G,H,K,N,P,R,S,U,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
***V - tablice stalowe tłoczone
KAW
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,U,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
***S - tablice stalowe malowane
KAX
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
***X - tablice stalowe tłoczone
KAY
***B,C,D,E,F,G,H,K,P,R,S,U,V,X - tablice aluminiowe tłoczone
***Y - część serii tablice metalowe tłoczone, część serii tablice stalowe malowane
KAZ
***B,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,Z - tablice aluminiowe tłoczone
***C - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone, nieliczne tablice aluminiowe tłoczone.

KT
KTA-KTF - nie wydano
KTG
***D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice stalowe tłoczone
KTH-KTM - nie wydano
KTN
***K - tablice aluminiowe tłoczone
KTO-KTV - nie wydano
KTW
***C - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
KTX, KTY - nie wydano
KTZ
***C - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone

KD z literą na końcu nie wydano

KB
KBA
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KBB
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone (KBA 001V-500V - producent MINI-MAXI) ##
KBC
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,P,R,S,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KBD
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KBE
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,R,S,T,U,V,Y -tablice aluminiowe tłoczone
KBF
***A,B,C,D,E,F,G,H - tablice aluminiowe tłoczone
KBG
***A,B,C,D,E,F,G,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Z - tablice aluminiowe tłoczone
KBH
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,N,P,R,S - tablice aluminiowe tłoczone
KBI
***A,B,C,E,F,G,H,K,L,N,P,U,V - tablice aluminiowe tłoczone
KBJ
***A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,P,R,S,T,Y - tablice aluminiowe tłoczone. KBJ 373F - Link do zdjęcia: [odsyłacz]
KBK
***A,B,C,D,E,F - tablice aluminiowe tłoczone
KBL
***A,B,C,D,E,F,G,H - tablice aluminiowe tłoczone
KBM
***A,B,C,D,E,K,N,R,S,T,U,V - tablice aluminiowe tłoczone
KBN
***B,C,E - tablice aluminiowe tłoczone
KBO, KBP, KBR, KBS - nie wydano
KBT
***N - tablice aluminiowe tłoczone (KBT 109N - producent MINI-MAXI 1999 r.)
KBU-KBZ - nie wydano

Tablic samochodowych KC z literą na końcu nie wydano

KX
KXA
***A,B,C - tablice aluminiowe tłoczone
KXB
***A - tablice aluminiowe tłoczone
KXC
***A - tablice aluminiowe tłoczone
KXD
***A,C - tablice aluminiowe tłoczone
KXE
***A,B,C,E - tablice aluminiowe tłoczone
KXF
***A - tablice aluminiowe tłoczone
KXG-KXZ - nie wydano


Tablice motocyklowe:

KC

KCA
***B,C,D,E,G,H,K,L,N,P,R,S,Z - tablice stalowe tłoczone
Wyjątki:
KCA 374B - tablica aluminiowa tłoczona
KCA 340S - tablica aluminiowa tłoczona (może przedział 301S-400S - tablice aluminiowe tłoczone)
KCA 342Z - tablica stalowa malowana od szablonu (być może cały przedział KCA 301Z-400Z był tak wykonany)
KCB - nie wydano
KCC
***D - tablice samoróbki/plastikowe tłoczone
***E - tablice stalowe tłoczone
KCD-KCZ - nie wydano

Tablic motocyklowych w układzie 3 litery + 3 cyfry + 1 litera z zasobów KA, KT, KD, KB, KX nie wydano


XIb. TABLICE TYMCZASOWE:
Tablice samochodowe: tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS, a w drugiej połowie lat 90-ych tablice aluminiowe tłoczone
Tablice motocyklowe: tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS, a w drugiej połowie lat 90-ych tablice aluminiowe tłoczone
Tablice motorowerowe: brak danych


XIc. TABLICE PRÓBNE:
Tablice samochodowe: tablice stalowe tłoczone
Tablice motocyklowe: brak danych
Tablice motorowerowe: brak danych


XId. TABLICE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE:
Tablice samochodowe: tablice stalowe tłoczone
Tablice motocyklowe: brak danych
Tablice motorowerowe: brak danych


ROZDZIAŁ XII. INNE CIEKAWOSTKI:

1. Numery rejestracyjne autobusów PKS i kominikacj miejskiej podawane przez Krzycha wraz z linkami do zdjęć:

a) Autobusy PKS Rybnik:
KAF 005N - Sanos S415 - Rybnik: [odsyłacz]
KAF 147K - Sanos S314 - PKS Rybnik 30028 - 1983
KAF 157K - Sanos S314 - PKS Rybnik 30071 - 1983
[odsyłacz]

KAB 705S - Autosan H9-20 - PKS Rybnik 70667 - 1987
KAB 737S - Autosan H9-20 - PKS Rybnik 80555 - 1988
KAB 738S - Autosan H9-20 - PKS Rybnik 80556 - 1988
KAB 739S - Autosan H9-20 - PKS Rybnik 80557 - 1988

KAF 149N - Autosan H9-20 - 1988
KAF 532N, KAF 576N, KAF 585N, KAF 985N
KAF 545N - Autosan H9-20 - 1988
KAF 585N - dwurzędowa - Autosan H9-21 z PKS Rybnik - widział Krzychu w lipcu 2009 r. w TVP Kultura w filmie "Oda do radości".

KAF 126P
KAF 137P - Autosan H9-21 - PKS Rybnik 70608 - 1987
KAF 790P - Autosan H9-21 - 1990
KAF 975P - Autosan H9-21 - PKS Rybnik 80609 - 1988
za: [odsyłacz]

b) Autobusy PKS Pszczyna: - podał Krzychu 17.01.2007 r.
KAE 879N - dwurzędowa - Autosan H9-21 - PKS Pszczyna: [odsyłacz]
Pewnie cała seria KAE 801N-999N, to dwurzędówki, bo kilka Autosanów H9-21 z PKS Pszczyna ma/miało numery:
KAE 988N, KAE 940N, KAE 944N, KAE 879N, KAE 987N, KAE 953N, KAE 910N (1987-), KAE 889N, KAE 954N (1989-), KAE 955N (1989-), a one "lubiły" dwurzędowe. :)
Te KAE są tu: [odsyłacz]

KTG 571F - Autosan H9-21 - PKS Pszczyna: [odsyłacz]
KTG 572F - Autosan H9-21 - PKS Pszczyna: [odsyłacz] [odsyłacz]

c) Autobus PKS Olkusz:
KAH 327H - 1993 - Autosan H9-21 - PKS Olkusz nr 30002: [odsyłacz] .

2. Numery rejestracyjne autobusów komunikacji miejskiej wraz z linkami do zdjęć podawane przez Krzycha:
a) Autobusy PKM Świerklaniec:
KAG 761P, 771P, 772P - 1989 - Jelcze M11 -
KAG 785P-792P - 1990 - Jelcze M11
KAN 400P, 411P - 1998 - Jelcze M11

b) Autobusy PKM Bytom:
KAG 457U - 1986 - Jelcz M11
KAG 471U - 1986 - Jelcz M11
KAG 148Z - Jelcz M11
KAI 241V, 242V - 1997 - Jelcze M11
KXB 0694 - Ikarus 415 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
KXB 6413 - Ikarus 280.70E - #7203 - 1995: [odsyłacz]

c) Autobusy PKM Katowice:
KAK 849K - Jelcz 120M - PKM Katowice #052 - 1994: [odsyłacz]

d) Autobusy V-bus Żory: dodał: Krzychu dnia 6.12.2006 r.
KAR 738Y, KAR 739Y - autobusy Ikarus 260
[odsyłacz]

KBE 175D, KBE 349D, KBE 583D - 2000 - Mercedesy 305
[odsyłacz]
[odsyłacz]
[odsyłacz]
KBE 642D - Mercedes 310 - V-bus Żory: [odsyłacz]
KCR 8649 - Żory - 1993 - Mercedes O305 - #3: [odsyłacz]

e) Autobus P.S.T. "Transgór" Rybnik dodane 15.12.2006 r.
KAZ 225R - Rybnik - 1997 - Jelcz M121M zdjęcie: [odsyłacz]

f) Autobusy PKM Jastrzębie-Zdrój: - podał Krzychu 31.08.2005 r.
KAF 277S - 1983
KAE 312G - 1984
KTZ 241C - 1985

Od Kronikarza do Krzycha: Seria KTZ 001C-999C była wydawana w Katowicach. Być może gdy było WPK Katowce i jego terenowe oddziały autobus ten (tj. KTZ 241C) zarejestrowany był w Katowicach. Różnie z tym bywało, jedne autobusy rejestrowano w Katowicach, a inne w miastach będących siedzibami terenowych oddziałów.

g) Trolejbusy WPK Katowice - oddział Tychy - podał Krzychu 28.02.2009 r.
Linki do zdjęć:
KAE 320F - [odsyłacz]
KAE 324F - [odsyłacz]

h) inne:
KAG 651D - początkowo oddział WPK Tychy: [odsyłacz] 260 04 KAG 651D.html

i) link do zdjęć książki pojazdu Nysa KAC 473H potwierdzające wydanie tego nr w Katowicach w 1980 r.:
KAC 473H - Katowice - 1980r.
[odsyłacz]
[odsyłacz]
[odsyłacz]

j) Pojazdy PKM Racibórz - dodał: Krzychu dnia 22.1.2007 r.:
KAH 992B - 1986 - Racibórz - Jelcz M11 - WPK #2114 -> PKM Racibórz #1015: [odsyłacz]
KAK 706Y-709Y - 1990 - Racibórz - Jelcze M11 - WPK #2683-2686 -> PKM Racibórz 1024-1027: [odsyłacz]
KXN 0860 - Racibórz - Jelcz PR110M - PKM Racibórz #1041: [odsyłacz]
KXN 0862 - Jelcz PR110M - PKM Racibórz #1043
KXN 0864 - Jelcz PR110M - PKM Racibórz #1045
KXN 0865 - Jelcz PR110M - PKM Racibórz #1046
[odsyłacz]
(Nie zdziwiłbym się, gdyby peerki #1042 i 1044 miały odpowiednio KXN 0861 i KXN 0863).

k) dodał Krzychu 28.05.2008 r.
KAP 875G - autobus Jelcz T120 z firmy Etrans z Łazisk Górnych - link do zdjecia: [odsyłacz]

l) Pojazdy Tramwajów Śląskich SA - dodał: takumi dnia 7.7.2009 r.
KAB 184C - Star 200 z Tramwajów Śląskich - 1980r.
[odsyłacz]
KAB 262C - Jelcz z Tramwajów Śląskich - 1980r.
[odsyłacz]
KAH 725K - Robur z Tramwajów Śląskich - 1990r.
[odsyłacz]
KAK 274X - 2r. - Star 266 z Tramwajów Śląskich - 1988r.
[odsyłacz]
KAK 168R - być może 2r. - Multicar z Tramwajów Śląskich - 1988r.
[odsyłacz]

[odsyłacz]

m) Pojazdy Firmy "Rydtrans" w Rydułtowach:
Jelcz 043 RTO "ogórek" KAN 274N - [odsyłacz]
Jelcz 043 RTO "ogórek" KBB 684N - [odsyłacz]
Jelcz L11 KCE 4703 - [odsyłacz] L11 2 KCE 4703.html

n) Pojazdy "Gazobudowy" Zabrze - link do ogłoszenia przetargowego [odsyłacz] announ=3195934:
KXZ 0016 - Tatra
KXX 1467 - Łada Niva - rok produkcji 1995
KXX 2616 - Kamaz 5350 (wywrotka) - rok produkcji 1995
KAP 315U - Star 744 strażacki - rok produkcji 1997
KBB 728S - Renault Laguna - rok produkcji 1999
KTG 340P - Naczepa N2030 - rok produkcji 1979, ale numer ten wydano zapewne póżniej
KTG 452P - Star 660

o) Pojazdy Starostwa Powiatowego w Pszczynie - podał takumi. Link do wykazu:
[odsyłacz]

KAG 504H - przyczepa, 1991 r.
KAH 535B - 10.06.1992 r.
KAL 380R - 17.02.1997 r.
KAP 909S - przyczepa, 10.07.1997 r.
KAP 933S - przyczepa, 30.09.1997 r.
KCA 539G - traktor
KCC 558D - traktor, 25.03.1985 r. - nie wiem, która data jest prawdziwa
KCC 560D - traktor, 11.06.1991 r.

p) pojazdy instytucji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach - link do wykazu: [odsyłacz]
- samochody należace do Domu Opieki Społecznej w Łubiu - gm. Zbrosławice:
KCA 6517 - wydano w 1992 r.
KXU 3663 - wydano w 1996 r.
- samochód należacy do Domu Opieki Społecznej w Tarnowskich Górach:
KXJ 9091 - wydano w 1996 r.


3. Widziałem w Czeladzi dwie przyczepy jednoosiowe do samochodu osobowego w z tym samym numerem KDX 7290 - jedno miała tablice jednorzedową, a druga tablice dwurzędową (obie tablice oryginalne). Wyszukiwarka UFG potwierdza, że jest to nr rejestracyjny dla przyczepy SAM.
Ponadto w Sosnowcu widziałem na jednej posesji dwie przyczepki jednoosiowe do samochodu osobowego z nr KCU 0312 - jedna tablica oryginalna, druga samoróbka, taki sam przypadek w Sosnowcu z przyczepkami nr KCT 6269 - tablica oryginalna: [odsyłacz] oraz tablica samoróbka: [odsyłacz] oraz też w Sosnowcu na terenie jakiejś bazy transportowej obok siebie stały dwie duże naczepy z tym samym numerem KCO 2493 - obie tablice oryginalne. Dziwne sprawy prawda?...


4. dodał: Timped18RZ dnia 9.6.2006 r.
KAK 976K - biały LDV CONVOY - czasopismo "AUTO INTERNATONIAL" 5/1995 (wydany powtórnie po pojazdach państwowych).
Od Kronikarza: Dziwna sprawa. To mógł być pojazd państwowy należący do jakiegoś urzędu czy spółki Skarbu Państwa, banku itp. bo dopiero od 1.09.1996 r. można była wydawać dla wszystkich pojazdów (w tym prywatnych) tablice z literą na końcu. Ale np. w szczecińskim czyniono to wcześniej, przed 1.09.1996 r., zatem w tym przypadku mogło być tak samo.


5. Występowanie serii KBG ***G podał Timped, ja takowej nie zauważyłem. ##

6. Link do filmiku z giełdy samochodowej w Gliwicach z lat 90-tych XX wieku: [odsyłacz] - warto przejrzeć ten materiał, można w nim znaleźć pewnie sporo świeżych numerów z tamtych lat, w tym tablice tymczasowe.

KONIEC
Od 24 maja 2009 roku zasady przeczytano 20 755 razy.
tablica ogłoszeń
logowanie
nick  kod     
powrót na stronę poprzednią
  1024x768
powrót na stronę startową
 
 
Ostatnie zmiany w wortalu 2.3.2013 r.
czas na serwerze - 21.12.2014 r. godz. 09:27
© 2002 - 2014 ctb.hu