tablice: przed 56 | 56 | 76 | 2000 || tableria || ankiety || prawo || praktyka || propozycje || forum || hajdpark || faq || odnośniki
Wyszukaj tablice 2000: wyróżniki miejsca lub stolica powiatu
    Jak to działa?
Praktyka
obecnie wydawane | archiwum | liczba wydanych tablic | totalizator | statystyka tablic | zasady 2000 | zasady 1976 | lista zgłoszeń |
gierkowe | indywidualne | jednostajne | jubileuszowe | kosmiczne | niskie | zabytkowe | złote |
cyfrowe | dziewiątki | jedynki | modelowe | nielegalne | palindromy | samoróbki | srebrne | tysiączniki |
omówienie
Sposobów wydawania tablic rejestracyjnych wzór 1976 było wiele, być może tyle ile województw. Ponieważ jeżdżą jeszcze - a pewnie długo jeszcze - pojazdy z tymi tablicami, doszliśmy do wniosku, że zaczniemy zbierać dane na temat ich wydawania

Dla zachowania przejrzystości w tej sekcji wprowadziłem następujące rozwiązanie:
— zapisami dotyczącymi jednego województwa zajmuje się jeden uczestnik i on decyduje jakie informacje znajdą się w zestawieniu;
— prowadzącym województwo może zostać każdy uczestnik zwyczajny, który posiada najwięcej informacji na jego temat i czuje się z nim związany;
— inni informacje mogące wnieść coś nowego do danych określonego województwa powinni umieszczać na tablicy ogłoszeń;
— aby zgłosić jakiś problem czy wyjaśnienie należy kontaktować się z prowadzącym dane województwo;
— także uczestnicy w okresie kandydackim z informacjami mogącymi wnieść coś nowego do danych określonego województwa zgłaszają się do prowadzącego je;
— adresy uczestników możesz sprawdzić w sekcji o wortalu na stronie uczestnicy wtedy, kiedy jesteś zalogowany.

Aby dopisać dane - powinieneś być zalogowany. Inaczej nie znajdziesz odnośnika do formularzy. Na formularzu także krótki opis jak korzystać z zasad wydawania. Oczywiście wcześniej powinieneś być zarejestrowanym uczestnikiem wortala PTR.
tablica ogłoszeń
zasady wydawania tablic 1976
województwo leszczyńskie
wyróżniki w kolejności ich przydzielenia:
LE, LS, LN
województwo prowadzi Kronikarz
ostatnie zmiany: 18.10.2014  5:02
Wyróżniki: LE, LS, LN

W praktyce wydano serie z zasobów:
- tablice samochodowe: LE, LS, LN
- tablice motocyklowe: LE, LS, LN
- tablice motorowerowe: LE, LS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znakiem ^^ oznaczono wszelkie uzupełnienia, zmiany, korekty itp począwszy od dn. 8.10.2012 r. do 11.03.2013 r.
Znakiem ## oznaczono wszelkie uzupełnienia, zmiany, korekty itp począwszy od 12.03.2013 r. do 24.09.2013 r.
Znakiem ^ oznaczono wszelkie uzupełnienia, zmiany, korekty itp począwszy od 25.09.2013 r. do 06.04.2014 r.
Znakiem # oznaczono wszelkie uzupełnienia, zmiany, korekty itp począwszy od 7.04.2014 r.

Podziękowania dla Krzycha za wykaz autobusów PKS z terenu dawnego woj. leszczyńskiego, dzięki któremu mogłem uzupełnić zasady. Specjalne podziękowania dla Mac`a za sporo prawdziwych, pewnych danych zwłaszcza z lat 1994-2000, które pochodzą wprost z Wydziałów Komunikacji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPIS TREŚCI: #

ROZDZIAŁ I: TABLICE ZWYKŁE-PODZIAŁ WYDANYCH SERII Z UWAGI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE POJAZDÓW:

W tym rozdziale wymienione są wydane serie na tablicach zwykłych na poszczególnych rodzajach pojazdów.

ROZDZIAŁ II: PODZIAŁ WYDANYCH SERII Z UWAGI NA MIEJSCE WYDANIA TABLIC:
W tym rozdziale, gdy udało się to ustalić to podany jest podział serii i ich przedziałów cyfrowych względem miejsca ich wydania.

ROZDZIAŁ III: TABLICE DWURZĘDOWE:
W tym rozdziale wymienione są zauważone tablice dwurzędowe (przedziały i wyrywkowe numery) na samochodach i przyczepach.

ROZDZIAŁ IV: NUMERY WYDANE POWTÓRNIE:
W tym rozdziale wymienione są zauważone numery wydane powtórnie

ROZDZIAŁ V: TABLICE TYMCZASOWE (1981 - 30.04.2000 r.):
W tym rozdziale podane są informacje o tablicach tymczasowych (czarne tło, żółte znaki) wydawanych w okresie 1981 - 30.04.2000 r.

ROZDZIAŁ VI: TABLICE PRÓBNE (1976 - 31.12.1998 r.):
W tym rozdziale podane są informacje o tablicach próbnych (czerwone tło, białe znaki) wydawanych w okresie 1976 - 31.12.1998 r.

ROZDZIAŁ VII. TABLICE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE (1976 - 31.12.1995 r.):
W tym rozdziale podane są informacje o tablicach dla cudzoziemców zamieszkałych w Polsce (zielone tło, białe znaki) wydawanych w okresie 1976 - 31.12.1995 r.

ROZDZIAŁ VIII. PODZIAŁ TABLIC Z UWAGI NA MATERIAŁ ICH WYKONANIA:
W tym rozdziale podane są informacje o materiałach z jakich wykonywano tablice, w rozbiciu na poszczególne serie i przedziały cyfrowe.

ROZDZIAŁ IX. NUMERY REJESTRACYJNE AUTOBUSÓW PKS I KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I INNYCH FIRM::
W tym rozdziale podane są numery rejestracyjne pojazdów należących do niektórych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w woj. leszczyńskim.

ROZDZIAŁ X: CIEKAWOSTKI:
W tym rozdziale wymienione są zauważone najniższe i najwyższe numery z danej serii, czyli np. LES 0001, LEZ 9999, LEA 001B, LEB 999P itp. oraz inne ciekawe numery np. LEW 6666, LEA 333B itp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ROZDZIAŁ I: TABLICE ZWYKŁE (1976-30.04.2000 r.) - PODZIAŁ WYDANYCH SERII Z UWAGI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE POJAZDÓW:


POJAZDY PRYWATNE:

samochody prywatne:
LEA, LEB, LEC*, LED, LEE*, LEF, LEG, LEH, LEI, LEJ, LEK, LEL, LEZ****
LSA, LSB, LSC, LSD, LSEL LSF, LSG, LSH, LSI, LSJ, LSK, LSL
LNA, LNB, LNC, LND, LNE, LNF, LNG, LNH, LNI, LNJ, LNK, LNL

przyczepy prywatne:
LEC*, LEE*, LEM**, LEN**, LEO, LEP, LER**, LES***, LET***
LEA 6162, 7139 - numery wyrywkowe na przyczepach z serii przeznaczonej dla samochodów
LSP, LSS
LNE 3865 - numer wyrywkowy na przyczepie z serii przeznaczonej dla samochodów

tylko traktory prywatne: ^^
LET***, LEU, LEV, LEW, LEX, LEY, LEZ****
LST, LSU, LSV, LSW, LSX, LSY
LNT

traktory i motocykle prywatne: ^^
LEM**, LEN**, LER**, LES**
LSN
LNM

motorowery (wszystkie tj. państwowe i prywatne):
LEA, LEB, LEC, LEE, LEG, LEH, LEI, LEJ, LEK, LET ^^
LSH, LSY
Numery na tablicach motorowerowych dublowały się z numerami na tablicach samochodowych lub motocyklowych


nie wydano:
LSM, LSO, LSR, LSZ (być może serie te zostały wydane, ale nie zostały przez nas zauważone)
LNN, LNO, LNP, LNR, LNS, LNU, LNV, LNW, LNX, LNY, LNZ

Uwagi:
* - Serie LEC, LEE dzielone pomiędzy samochody i przyczepy (przyczepy LEC 5001-????)
** - Serie LEM, LEN, LER, LES dzielone pomiędzy przyczepy a motocykle i traktory ^^
*** - Seria LET dzielona pomiędzy przyczepy a traktory ^^
**** - Seria LEZ dzielona pomiędzy samochody a traktory ^^
Numery na zielonych tablicach motorowerów dublowały się z numerami na tablicach samochodowych lub motocyklowych.


POJAZDY PAŃSTWOWE:

samochody państwowe:

LE
LEA ***B, ***C, ***D, ***F, ***G, ***S, ***V
LEB ***F
LEC ***B, ***D, ***R
LEE ***B
LEG ***B, ***C, ***R ##
LEI ***B, ***C
LEK ***B, ***R

LS
LSA***B, ***C

przyczepy państwowe:
LEB ***G, ***H, ***K
LEC ***N ^
LEP ***B, ***C, ***D, ***G, ***H, ***K, ***N, ***R, ***S, ***V, ***Z

traktory i motocykle państwowe:
LEU ***D
LEV ***C, ***D, ***E, ***T
LEX ***B, ***C
LEY ***B
Uwaga: motocykle państwowe zauważono tylko w seriach: LEV ***C, ***E, ***T


ROZDZIAŁ II: PODZIAŁ WYDANYCH SERII Z UWAGI NA MIEJSCE WYDANIA TABLIC:

IIa. TABLICE 3 LITERY + 4 CYFRY:


Tablice te stosowano w latach 1976-początek lat 90-tych dla pojazdów prywatnych, a w latach początek lat 90-tych - 30.04.2000 r. dla wszystkich pojazdów:

Po likwidacji woj. leszczyńskiego i utworzeniu powiatów tj. w okresie 1.01.1999-30.04.2000 r. wydawano następujące tablice:
- w części b. leszczyńskiego włączonej do woj. wielkopolskiego (tj. powiat grodzki Leszno oraz powiaty ziemskie: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański) wydawano tablice z woj. leszczyńskiego, za wyjątkiem gminy Przemęt, którą włączono do pow. wolsztyńskiego. W gm. Kobylin zlikwidowano Wydz. Kom. i jej mieszkańcy rejestrowali pojazdy w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, gdzie wydawano tablice kaliskie natomiast w gm. Przemęt także zlikwidowano Wydz. Kom. i jej mieszkańcy rejestrowali pojazdy w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, gdzie wydawano tablice poznańskie. #

- w części b. leszczyńskiego włączonej do woj. dolnośląskiego (powiat ziemski górowski) wydawano tablice z woj. wrocławskiego - patrz szczegóły zasady wydawania tablic dla woj. wrocławskiego.

- w części b. leszczyńskiego włączonej do woj. lubuskiego (gminy Wschowa i Szlichtyngowa z obecnego powiatu ziemskiego wschowski) wydawano tablice z woj. zielonogórskiego - patrz szczegóły zasady wydawania tablic dla woj. zielonogórskiego. ^^

Oto wyszczególnienie poszczególnych serii względem rodzajów pojazdów i miejsca wydania. Dane niniejsze pochodzą z informacji dostarczonych przez Mac`a wprost z Wydziałów Komunikacji (zwłaszcza z lat 1994-2000), obserwacji własnej, a zwłaszcza z informacji zostawianej przez wortalowiczów na tablicy ogłoszeń oraz stron internetowych dotyczących autobusów, straży pożarnej.

W okresie 1976-1998 pojazdy rejestrowano w poszczególnych gminach.
Natomiast w okresie 1.01.1999-30.04.2000 r. czyli po utworzeniu powiatów w powiecie kościańskim pojazdy rejestrowano tylko w tamtejszym Starostwie Powiatowym, taka sama sytuacja była najprawdopodobniej także w powiecie górowskim. Natomiast w powiecie gostyńskim oraz w gm. Wschowa i Szlichtyngowa należących wówczas do pow. nowosolskiego pojazdy nadal rejestrowano w poszczególnych gminach. Brak pewnych danych z tego okresu z pozostałych powiatów b. woj. leszczyńskiego. ^^

Czekam na więcej informacji w tej sprawie.

UWAGA: JEŚLI NIE JEST PODANY RODZAJ POJAZDU TO PRZEDZIAŁ TEN DOTYCZY SAMOCHODÓW, TABLIC JEDNORZĘDOWYCH #

LE

LEA - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:

- 0801-0900 - Czarnów
- 1183 wydana w 1977 r.
- 6101-6200 - Kościan (być może tylko przyczepy)
- wyjątki LEA 6162, 7139 - przyczepa tablice dwurzędowe
--- 1301-1400 - motorowery - Leszno (LEA 1345 wydano w 1984 r.)
(LEA 1345 - motorower - link do zdjęcia: [odsyłacz]
[odsyłacz] jawka w czesciach z dokumentami.html)

LEB - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 1301-1400 - Leszno (1978 r.)
- 3201-3300 - Leszno - link do zdjęcia dowodu rejestracyjnego: [odsyłacz]
- 7801-7900 - Osieczna (rejon/powiat leszczyński)
--- 0544, 1655 - motorowery, ale nie wiem z jakiej gminy
--- 7137 - motorower, ale nie wiem z jakiej gminy(LEB 7137 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
--- 9701-9800 - motorowery, ale nie wiem z jakiej gminy ^^

LEC - PRZYCZEPY (5000-????), SAMOCHODY DWURZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 0001-0200 - Gostyń ##
- 1501-1600 - Gostyń ^^
- 2501-2600 - Gostyń
--- 2601-2700, 2901-3000, 3301-3400 (2914, 2956, 3366) - motorowery - Gostyń (LEC 2914, 2956; LEC 3366 wydano w 1989 r.) ##
LEC 2956 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

LED - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE
- 0001-0100 - Gostyń ##
- 4601-4700 - prawdopodobnie Krobia

LEE - PRZYCZEPY DWURZĘDOWE, SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 2701-2800 - Przemęt ##
- 3101-3200 - Przemęt
- 7001-7100 - prawdopodobnie Wąsocz (LEE 7042) ^
--- 8835 - motorower - link do zdjęcia: [odsyłacz]
--- 8926 - motorower - link do zdjęcia: [odsyłacz] 10 .jpg
--- 9233 - motorower - link do zdjęcia: [odsyłacz] M301/Galeria/26885,188098') LEE 9233 motorower

LEF - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE:
- 1001-1100 - Góra ##
- 6401-6500 - Niechlów ^^
- 8701-9000 - Miejska Górka

LEG - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 0101-0200 - być może Przemęt
- 0601-0700 - Kościan ##
- 3001-4200 - Kościan
Ponadto część serii w powiecie kościańskim po 1.01.1999 r. ^^
--- 1064 - motorower - link do zdjęcia: [odsyłacz]

LEH - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 2301-2400 - samochody - Kościan (LEH 2345 wydano w 1987 r.)
- 2601-2700 - samochody - Leszno (?)
- 5001-5100 - samochody - Kościan (LEH 5061 wydano w 1983 r.)
Ponadto część serii w gm. Krzywiń

LEI - SAMOCHODY DWURZĘDOWE, PRZYCZEPY DWURZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH: ^^
- 5101-5200 - przyczepy dwurzędowe - Szlichtyngowa
--- 1589, 1901-2000 - motorowery ^^
--- 3301-3400 - motorowery - LEI 3343 - motorower wydano w 1985 r., ale nie wiem w jakiej gminie - link do zdjęć:
[odsyłacz] 3
[odsyłacz] 4
--- 6301-6400 - motorowery - Miejska Górka (LEI 6365)
--- 7301-7400 - motorowery - Bojanowo Wielkopolskie (LEI 7398) (rejon/powiat rawicki)

LEJ - SAMOCHODY DWURZĘDOWE, SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 1339 - samochód, ale nie wiem z jakiej gminy
- 4901-5000 - Rawicz #
--- 3499 - motorower, ale nie wiem z jakiej gminy
--- 8501-8600 - motorowery Miejska Górka

LEK - SAMOCHODY DWURZĘDOWE, SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 0001-9999 - Wschowa i być może także gmina Szlichtyngowa (w tym 0301-0400 tylko dwurzędowe)
--- 1253, 1900 - motorowery, ale nie wiem z jakiej gminy
--- 8501-8600 - motorowery Miejska Górka (LEK 8541)

LEL - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE:
- 2201-2300 - Leszno (LEL 2287 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
- 4701-4800 - Kościan #
- 7601-7800 - Wschowa (1991 r.) ^^
- 8301-8400 - Przemęt (rejon kościański) ^^
Być może więcej przedziałów LEL wydano we Wschowie
LEL 0093 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

LEM - PRZYCZEPY DWURZĘDOWE (3001-9999), MOTOCYKLE (1101-3100, 9701-9800), TRAKTORY I MOTOCYKLE (1101-1200, 2601-2700, 3001-3100, 5501-5800): #
- 1101-1200 - motocykle Leszno
- 2601-2700 - motocykle Wschowa
- 3001-3100 - motocykle Leszno (LEM 3059 motocykl - link do zdjęcia: [odsyłacz]
- 3001-3100 - przyczepy Pępowo #
- 3201-3300 - przyczepy tablice dwurzędowe Krobia lub Gostyń (LEM 3247)
- 4001-4100 - przyczepy tablice dwurzędowe Lipno #
- 4201-4300 - przyczepy tablice dwurzędowe Lipno ^
- 5001-5500 - przyczepy tablice dwurzędowe Krobia
- 5501-5600 - przyczepy Krobia lub ew. Gostyń (5595)
- 5501-5800 - traktory Pępowo #
- 7501-7600 - przyczepy Krzemieniewo (LEM 7775 wydano w 1993 r.)
- 8301-8400 - przyczepy tablice dwurzędowe Wijewo
- 8501-8600 - przyczepy tablice dwurzędowe Wschowa
- 8601-9000 - przyczepy tablice dwurzędowe Miejska Górka
- 9301-9400 - przyczepy tablice dwurzędowe Jutrosin #
- 9701-9800 - motocykle Leszno

LEN - MOTOCYKLE (2101, 3201-3300, 4901-5000), TRAKTORY (5801-6900), PRZYCZEPY JEDNORZĘDOWE (2111) I PRZYCZEPY DWURZĘDOWE (0201-1500, 2265, 3622): ^^
- 0201-0300 - przyczepy dwurzędowe Wijewo
- 0601-0700 - przyczepy dwurzędowe Leszno
- 1001-1100 - przyczepy dwurzędowe Krobia (LEN 1094) ##
- 1201-1300 - przyczepy dwurzędowe Góra ^^
- 1401-1500 - przyczepy dwurzędowe Miejska Górka (LEN 1493-dwurzędowa)
- 2101-2200 - przyczepy jednorzędowe Wijewo (LEN 2111)
- 2201-2300 - przyczepy dwurzędowe, ale nie wiem z jakiej gminy (LEN 2265) ^^
- 3001-3100 - przyczepy dwurzędowe Rawicz ##
- 3201-3300 - motocykle najprawdopodobniej Borek Wielkopolski. Link do zdjęcia: [odsyłacz]
- 3601-3700 - przyczepy dwurzędowe, ale nie wiem z jakiej gminy (LEN 3622) ^^
- 4901-5000 - motocykle Gostyń
- 5401-5500 - motocykle Leszno lub któraś z gmin powiatu leszczyńskiego (LEN 5480) #
- 5801-5900 - traktory Rawicz (LEN 5861)
- 6898 - traktor, ale nie wiem z jakiej gminy ^^

LEO - PRZYCZEPY JEDNO I DWURZĘDOWE:
- 0001-0100 - przyczepy - jednorzędowe - być może Kościan lub okolice
- 0101-0200 - przyczepy - dwurzędowe - Wschowa
- 0201-0300 - przyczepy - Kościan (LEO 0239 - dwurzędowa)
- 1401-1500 - przyczepy - dwurzędowe - Przemęt
- 1601-1700 - przyczepy - dwurzędowe - prawdopodobnie Kościan lub któraś z gmin pow. kościańskiego
- 4001-4100 - przyczepy - jednorzędowe - Wschowa
- 4601-4700 - przyczepy - Krzemieniewo (LEO 4606)
- 4801-5000 - przyczepy - jednorzędowe - Wschowa (LEO 4901-5000 wydano w 1992 r.)
- 5201-5300 - przyczepy - jednorzędowe - Gostyń
- 6101-6200 - przyczepy - Leszno
- 6401-6500 - przyczepy - Śmigiel ^
- 6601-6700 - przyczepy - Przemęt ^
- 6801-6900 - przyczepy - Góra
- 8651-8750 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Leszno
- 8751-8800 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Poniec
- 8801-8850 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Jemielno (???)
- 8851-8900 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Niechlów
- 9001-9100 - przyczepy - jednorzędowe - Rawicz
- 9101-9200 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Rawicz
- 9201-9400 - przyczepy - jednorzędowe - Gostyń
- 9401-9500 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Krobia
- 9501-9550 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Leszno
- 9551-9700 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Wschowa
- 9701-9800 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Borek
- 9801-9999 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Śmigiel
- 9901-9999 - przyczepy - jednorzędowe - Leszno

LEP - PRZYCZEPY DWURZĘDOWE:
- 0001-1000 - przyczepy - Krobia
- 1801-1900 - przyczepy - Krobia (LEP 1863) ^^
- 2501-2600 - przyczepy - Gostyń lub Krobia (LEP 2521) ^^
- 2801-2900 - przyczepy - Krobia lub Gostyń (LEP 2879) ^^
- 4701-4800 - przyczepy - Kościan
- 5101-5200 - przyczepy - Kościan
- 5401-5500 - przyczepy jednorzędowe - gm. Gostyń lub Krobia ^^
- 6001-6100 - przyczepy - Miejska Górka
- 6201-6400 - przyczepy - Miejska Górka (LEP 6395)
- 7501-7700 - przyczepy - Wschowa
- 8324 - przyczepa dwurzędowa widziana w gm. Lipno ##
- 8501-8600 - przyczepy - Kościan
- 7001-7200 - przyczepy - Miejska Górka
- 9001-9100 - przyczepy - Przemęt (LEP 9016)
- 9301-9400 - przyczepy - Krobia
- 9601-9700 - przyczepy - Wschowa

LER - PRZYCZEPY DWURZĘDOWE (0001-1820); MOTOCYKLE (1281, 1821-????, 7901-????, 9801-9900); TRAKTORY (9401-9500): ^^
- 1500-1900 - przyczepy - Miejska Górka (LEP 1814)
- 1833 - motocykl, ale nie wiem z jakiej gminy
- 7901-8000 - motocykle - Leszno (LER 7911 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
- 9401-9500 - traktory - Kościan (LEP 9481)
- 9801-9900 - motocykle Wschowa (LEP 9850)
LER 9481 - link do zdjęcia: [odsyłacz]

LES - MOTOCYKLE (1401-1500, 2201-2300), TRAKTORY (8601-8700), PRZYCZEPY DWURZĘDOWE (0001-0900, 1701-2200, 2301-2400): ^^
- 0101-0200 - przyczepy - Krobia (LES 0135) (?)
- 0401-0500 - przyczepy - gm. Gostyń lub Krobia (LES 0500) ^^
- 0501-0600 - przyczepy - gminy rejonu leszczyńskiego
- 0801-0900 - przyczepy - tablice dwurzędowe - Święciechowa ^
- 1401-1500 - motocykle - Bojanowo (LES 1417)
- 1701-1800 - przyczepy najprawdopodobniej któraś z gmin rejonu gostyńskiego
- 1901-2000 - przyczepy - Wschowa (LES 1940)
- 2001-2200 - przyczepy dwurzędowe - Krobia
- 2201-2300 - motocykle - Miejska Górka
- 2301-2400 - przyczepy - Krobia (LES 2302)
- 8601-8700 - traktory - gm. Rawicz (LES 8642)

LET - PRZYCZEPY DWURZĘDOWE (0001-2000), TRAKTORY (3801-3900) oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH: ^^
- 0001-1000 - przyczepy dwurzędowe - Wschowa (LET 0009, 0477 - dwurzędowa)
- 1801-2000 - przyczepy tablice dwurzędowe - Włoszakowice (rejon leszczyński) (LET 1824, 19**) ^^
- 3801-3900 - traktory - Miejska Górka (LET 3843) ^^^
- tablice na traktorach (ciągnikach) wydawane w Gostyniu i Rawiczu
--- 1001-1100 - motorowery - Wschowa (LET 1052)

LEU - TRAKTORY:
- 0501-0600 - traktory (LEU 0589)
- 1001-1100 - traktory - prawdopodobnie Poniec (LEU 1098)
- 2401-2500 - traktory - być może Święciechowa (LEU 2440) ^^

LEV - TRAKTORY:
- 0001-9999 - traktory - rejon/powiat gostyński w tym:
- 0101-0200 - traktory - Pępowo
- 1201-1300 - traktory - Krobia (LEV 1222, 1255, 1263) ^^

LEW - TRAKTORY:
- 0001-9999 - traktory - Kościan

LEX - TRAKTORY:
- 0001-0200 - traktory - Miejska Górka (LEX 0077, 0123)
- 0401-0500 - traktory - Kościan (LEX 0433)
- 0701-0750 - traktory - Śmigiel (LEX 0740)
- 0801-0900 - traktory - być może Borek Wielkopolski (LEX 0853) ^^

LEY - TRAKTORY:
- 0001-0200 - traktory - Miejska Górka
- 1101-1200 - traktory - Miejska Górka (LEY 1179)
Ponadto część serii w Rawiczu

LEZ - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE, TRAKTORY (0401-0600):
- 0101-0600 - traktory - Wschowa (LEZ 0485, 05**)
- 6501-6600 - samochody - tylko dwurzędowe - Wschowa


LS

LSA - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE:

- 1301-1400 - Leszno
- 3201-3300 - Leszno ##
- 4522-5000 - Leszno (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
Uwaga: prawdopodobnie cała seria LSA wydana w Lesznie ##

LSB - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE

LSC - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE:
- 0001-2950 - powiat gostyński - dzielone na poszczególne gminy (1.VII.1999 r. - 30.IV.2000 r.) ^^

LSD - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE

LSE - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE

LSF - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE

LSG - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE: (być może cała seria rejon/powiat kościański)
- 0001-2066 - powiat kościański (LSG 1167 wydano w 1999 r.). Koniec wydawania czarnych tablic. Najwyższy zauważony numer: LSG 2066 ^^
- 5901-6000 - Kościan lub być może Góra (?)
- 8801-8900 - Kościan ^

LSH - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 7101-7200 - Przemęt
--- 5085, 5305 - motorowery, ale nie wiem z jakiej gminy

LSI - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE:
- 0201-0300 - Leszno (1994 r.)
- 1701-1800 - Rawicz

LSJ - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE:
- 2101-2200 - Krobia (?)
- 4401-4500 - Święciechowa ^
- 6451-6500 - Jutrosin (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 8701-8800 - Miejska Górka (dwurzędowe)

LSK - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE:
- 0001-9999 - Wschowa i być może także gm. Szlichtyngowa (najwyższy zauważony LSK 8099) w tym: ^^^
- - 1251-1450, 1601-1700, 1801-1900, 2041-3000, 7001-8100 - na pewno Wschowa
(przedziały 2001-3000, 7001-8100 wydano w latach 1996 r. - 31.12.1998 r., LSK 8085 wydano w kwietniu 1998 r., a przedziały 0001-2000, 6001-7000 wydano na początku lat 90-tych. LSK 65** wydano w 1991 r., LSK 1259 wydano powtórnie w 1997 r., 1333 wydano powtórnie ? w 1996 r.) ^^

LSL - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE:
- 2701-2800 - Wschowa (1R)
- 4001-4100 - Wschowa (1R)
- 5701-5800 - Szlichtyngowa ^^

LSM - ?

LSN - TRAKTORY (3701-3800), MOTOCYKLE - TABLICE PLASTIKOWE: ^^
- 3701-3800 - traktory - Kobylin (obecnie w powiecie krotoszyńskim) (LSN 3726 wydano w 1986 r. - link do zdjęcia: [odsyłacz]

LSO - ?

LSP - PRZYCZEPY DWURZĘDOWE:
- 0401-0500 - przyczepy - Krobia
- 0701-0800 - przyczepy - Rawicz
- 1201-1300 - przyczepy - prawdopodobnie Rawicz
- 1401-1500 - przyczepy - Leszno
- 1501-1600 - przyczepy - Włoszakowice ^^
- 3001-3100 - przyczepy - Miejska Górka
- 3301-3400 - przyczepy - Miejska Górka
- 4201-4300 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Kościan #
- 4601-4700 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Włoszakowice ^
- 4701-4800 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Przemęt ^
- 4801-4900 - przyczepy - tylko dwurzędowe - któraś z gmin rejonu/powiatu leszczyńskiego ^
- 6501-6600 - przyczepy - Przemęt
- 7301-7400 - przyczepy - Pogorzela (LSP 7326) ##
- 9001-9200 - przyczepy - tylko tablice dwurzędowe Poniec #

LSR - ?

LSS - PRZYCZEPY DWURZĘDOWE, PRZYCZEPY JEDNORZĘDOWE:
- 0001-0050 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Osieczna
- 0051-0500 - przyczepy - Leszno (w tym 0301-0350 tylko dwurzędowe)
- 0551-0600 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Pakosław
- 0601-0650 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Gostyń
- 0651-0700 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Rawicz
- 0701-0750 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Pępowo
- 0751-0800 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Góra
- 0801-0850 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Piaski
- 0851-0900 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Szlichtyngowa
- 0901-0950 - przyczepy jednorzędowe - Wschowa
- 0951-1250 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Leszno
- 1251-1300 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Krobia
- 1301-1350 - przyczepy jednorzędowe - Miejska Górka
- 1351-1400 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Rawicz
- 1401-1700 - przyczepy jednorzędowe - Leszno
- 1701-1750 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Włoszakowice
- 1751-1800 - przyczepy jednorzędowe - Leszno UM
- 1801-1900 - przyczepy jednorzędowe - Krobia
- 1901-1950 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Góra
- 1951-2000 - przyczepy jednorzędowe - Miejska Górka
- 2001-2100 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Miejska Górka
- 2101-2150 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Pakosław
- 2151-2200 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Gostyń (LSS 2152 wydano w 1983 r.)
- 2201-3550 - przyczepy - tylko dwurzędowe - Leszno
- 3551-3850 - przyczepy jednorzędowe - Leszno

LST - TRAKTORY:

LSU - TRAKTORY:
- 0201-0300 - traktory - Wschowa
- 1155 - traktor widziany koło Rawicza
- 2192 - traktor - link do zdjęcia: [odsyłacz]

LSV - TRAKTORY:
- 4701-4800 - traktory - gminy rejonu leszczyńskiego

LSW - TRAKTORY:
- 1101-1200 - traktory - Przemęt (LSW 1145 wydano w 1984 r.)

LSX - TRAKTORY:
- 8601-9000 - traktory - Wschowa (LSX 8785; LSX 8971 wydano w 1989 r. - link do zdjęcia: [odsyłacz]

LSY - TRAKTORY oraz numery zdublowane na MOTOROWERACH:
- 9101-9200 - traktory - Krobia (obecnie w powiecie gostyńskim) (LSY 9152)
--- 7401-7500 - motorowery - Gostyń (LSY 7491, 1.07.1999 r. - 30.04.2000 r.) ^^
--- 8001-8100 - motorowery (LSY 8060)

LSZ - ?


LN

LNA - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE:

- 1901-2000 - Wschowa
- 2101-2200 - Wschowa (1997 r.)
- 5701-5800 - Gostyń
- 7601-7800 - Wschowa ##
- 9501-9600 - Wschowa (1992 r.) ^^

LNB - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE:
- 4601-4700 - Wschowa (1994 r.)
- 9401-9500 - Wschowa
- Ponadto część serii w Gostyniu i Miejskiej Górce

LNC - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE - 1994-1996 r.:
- 0201-0300 - Wschowa (1994 r.)
- 0901-1000 - być może Gostyń (dwurzędowe) (1.07.1999 r. - 30.04.2000 r., LNC 0945 - link do zdjęcia: [odsyłacz] gallery/images/Study-02.jpg)
- 1001-1200 - Włoszakowice
- 2201-2300 - Leszno
- 4401-4500 - Rawicz
- 4501-4700 - Leszno
- 4701-5200 - Gostyń
- 5201-5400 - Bojanowo Wielkopolskie
- 5401-5500 - Kobylin
- 5501-5600 - Jutrosin
- 5601-5900 - Wschowa
- 5901-6000 - Poniec (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 6001-6200 - brak danych
- 6201-6500 - Leszno
- 6501-6700 - Kościan
- 6701-7000 - Leszno
- 7701-9999 - Leszno (w tym 8801-8900 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
Pozostałe nie zaznaczone przedziały tylko tablice jednorzędowe

LND - SAMOCHODY DWURZĘDOWE, SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE - 1994 r.:
- 0001-0100 - Rawicz (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 0101-0400 - Leszno
- 0401-0500 - Krobia (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 0501-0800 - Leszno
- 0801-1100 - Rawicz
- 1101-1400 - Wschowa (LND 11** wydano w 1995 r.)
- 1401-1500 - Jutrosin
- 1501-1600 - Pępowo
- 1601-2500 - Leszno
- 2501-2700 - Gostyń (dwurzędowe) ^^
- 2701-3900 - Leszno
- 3901-4200 - Wschowa
- 4201-4300 - Osieczna
- 4301-4650 - Rawicz (w tym 4601-4650 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 4651-4700 - Jutrosin
- 4751-5250 - Kościan
- 5251-5500 - Leszno (w tym być może wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 5501-5600 - Śmigiel (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 5601-5825 - Miejska Górka (w tym 5801-5825 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 5826-6125 - Leszno
- 6126-6425 - Przemęt
- 6426-6625 - Bojanowo
- 6626-6925 - Krobia
- 6926-7225 - Leszno
- 7226-7225 - Święciechowa
- 7526-8625 - Leszno (w tym 7826-8125 być może wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 8626-8825 - Osieczna
- 8826-9025 - Leszno
- 9026-9325 - Leszno UM
- 9326-9625 - Rawicz
- 9626-9999 - Leszno
Pozostałe nie zaznaczone przedziały tylko tablice jednorzędowe

LNE - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE:
- 0001-8300 - Leszno (jednorzędowe) (1996 r. - 1998 r.; LNE 2879 wydano w 1996 r., 4805, 67??, 7417 wydano w 1997 r.) ^
- 9701-9999 - Leszno (1996 r. - 1998 r.) (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)

LNF - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE:
- 0001-0200 - Leszno
- 0201-0350 - Śmigiel (w tym 0301-0350 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 0351-0650 - Leszno
- 0651-0850 - Miejska Górka
- 0851-0950 - Wijewo
- 0951-0975 - Miejska Górka (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 0976-1300 - Leszno
- 1301-1425 - Gostyń
- 1426-1725 - Leszno (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 1726-2025 - Borek
- 2026-3200 - Leszno (LNF 2865 wydano w 1996 r.)
- 3326-4200 - Leszno (1996 r.)
- 4201-4225 - Rawicz
- 4501-4800 - Leszno (?)
- 4801-4850 - Góra (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 4851-5550 - Leszno
- 5551-5850 - Krobia
- 5851-6250 - Śmigiel
- 6251-6450 - Jutrosin
- 6451-6550 - Poniec
- 6551-6850 - Leszno
- 6851-7000 - Poniec
- 7001-7350 - Gostyń
- 7351-7450 - Krzywin
- 7451-7750 - Leszno
- 7751-8000 - Miejska Górka
- 8001-8300 - Leszno
- 8301-8400 - Pogorzela
- 8401-9999 - Leszno
Pozostałe nie zaznaczone przedziały tablice jednorzędowe

LNG - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE - CAŁE WOJEWÓDZTWO - 1996 r.
- 0001-0100 - Przemęt (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 0151-0150 - Pakosław
- 0151-0450 - Leszno
- 0451-0800 - Leszno UM
- 0801-1050 - Kościan
- 1051-1650 - Leszno
- 1651-2000 - Leszno UM
- 2001-2400 - Leszno
- 3401-2450 - Gostyń
- 2451-2850 - Leszno
- 2851-3200 - Rawicz
- 3201-3700 - Leszno
- 3701-3850 - Śmigiel (w tym 3801-3850 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 3851-3950 - Wąsocz (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 3951-4450 - Leszno
- 4451-4550 - Góra (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 4551-4650 - Leszno (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 4651-4950 - Borek
- 4951-5250 - Miejska Górka
- 5251-5450 - Osieczna
- 5451-5800 - Gostyń (w tym 5451-5500 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 5801-6100 - Leszno
- 6101-6500 - Krobia
- 6501-6800 - Rawicz
- 6801-6850 - Miejska Górka (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 6851-8850 - Leszno (w tym 8501-8800 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 8851-8900 - Rawicz (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 8901-9999 - Leszno
Pozostałe nie zaznaczone przedziały tablice jednorzędowe

LNH - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE - 1997-1998 r.:
- 0001-1500 - Leszno
- 1501-1600 - Wijewo
- 1601-1800 - Kościan
- 1801-2100 - Gostyń
- 2101-2150 - Gostyń (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 2151-2800 - Leszno
- 2801-3000 - Pakosław
- 3001-3300 - Krobia
- 3301-3550 - Miejska Górka (w tym 3501-3550 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 3551-3750 - Pogorzela
- 3751-4000 - Krzemieniewo (w tym 3751-3800 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 4001-4050 - Pakosław (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 4051-4150 - Jutrosin
Pozostałe przedziały tablice jednorzędowe

LNI - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE, SAMOCHODY DWURZĘDOWE - 1998 r.:
- 0001-0300 - Rawicz
- 0301-0600 - Wschowa
- 0601-5000 - Leszno (1997 r.) (w tym 4501-5000 wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 5001-5300 - Leszno UM
- 5301-5600 - Leszno (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 5601-5700 - Pogorzela
- 5701-5800 - Jutrosin
- 5801-5900 - Święciechowa
- 5901-6200 - Leszno (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)
- 6201-6800 - Leszno
Ponadto część serii w gminach powiatu gostyńskiego w okresie 1.07.1999 r. - 30.04.2000 r. (jednorzędowe i dwurzędowe) ^^
Pozostałe przedziały tablice jednorzędowe

LNJ - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE
- 0001-1000 - Wschowa
- 1001-6500 - Rawicz (1999 r.) - Być może przedziały 3501-3600 i 4901-5000 wydano w Górze. ^
- 6501-6600 - powiat kościański (od 1.01.1999 r. - być może większy przedział w pow. kościańskim) ^
- 6601-9999 - Rawicz (1999 r.) ^
Ponadto część serii w gminach powiatu gostyńskiego w okresie 1.07.1999 r. - 30.04.2000 r. (jednorzędowe) ^^

LNK - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE
- 0201-0300 - gminy powiatu leszczyńskiego (1999 r.)
- 0701-0800 - gminy powiatu leszczyńskiego (LNK 0714 wydano w 1999 r.)
- 5401-5500 - Rawicz (1999 r. - 2000 r.)
- 5701-5800 - Miejska Górka (1999 r. - 2000 r.)

LNL - SAMOCHODY JEDNORZĘDOWE
- 0001-9999 - Leszno (1999 r.)

LNM - TRAKTORY, MOTOCYKLE - 2000 r.:
- 0601-0700 - traktory i motocykle - Gostyń (LNM 0678, 1.7.1999 r.-30.04.2000 r.) - być może dłuższy przedział w Gostyniu ^^
- 2258 - motocykl, ale nie wiem z jakiej gminy
- 2655 - traktor, ale nie wiem z jakiej gminy

LNN - NIE WYDANE

LNO - NIE WYDANE

LNP - NIE WYDANE

LNR - NIE WYDANE

LNS - NIE WYDANE

LNT - TRAKTORY - 2000 r.

- 0001-0100 - traktory - Wschowa
- 0101-0200 - traktory - Leszno
- 1801-1900 - traktory - gminy powiatu leszczyńskiego
- 1901-2000 - traktory - Miejska Górka (LNT 1989, 1991, 1994,1995)
- 2301-2400 - traktory - Śmigiel
- 2701-2800 - traktory - Lipno (obecnie w powiecie leszczyńskim) (LNT 2703 - traktor - link do zdjęcia: [odsyłacz]
- 2801-2900 - traktory - Pępowo (obecnie w powiecie gostynińskim) (LNT 2877 wydano w 1997 r.)
- 3201-3400 - traktory - Wschowa
- 3601-3700 - traktory - Wschowa
- 3801-3900 - traktory - Kościan (LNT 3806)
- 4401-4500 - traktory - prawdopodobnie Przemęt (LNT 4477)
- 5301-5400 - traktory Krzywiń (obecnie w powiecie kościańskim) (LNT 5308 - traktor)
- 5601-5700 - traktory - Miejska Górka (LNT 5602, 5608, 5680)
- 6201-6300 - traktory - Pępowo (obecnie w powiecie gostynińskim) (2000 r. do 30.04.2000 r.) (LNT 6233)
Ponadto część serii w gminach powiatu gostyńskiego w okresie 1.07.1999 r. - 30.04.2000 r. ^^

LNU - NIE WYDANE

LNV - NIE WYDANE

LNW - NIE WYDANE

LNX - NIE WYDANE

LNY - NIE WYDANE

LNZ - NIE WYDANEPOWYŻSZY PODZIAŁ JEST TYLKO TAKI. USTALENIE JAKIE KONKRETNE PRZEDZIAŁY BYŁY WYDAWANE DLA
POSZCZEGÓLNYCH POJAZDÓW I GDZIE SĄ TRUDNE DO USTALENIA BO NIEKTÓRE SERIE ZOSTAŁY ZAUWAŻONE NA POJAZDACH KAŻDEGO RODZAJU.

NUMERY NA ZIELONYCH TABLICACH MOTOROWEROWYCH DUBLOWAŁY SIĘ Z NUMERAMI NA TABLICACH SAMOCHODOWYCH I/LUB MOTOCYKLOWYCH. PROSZĘ O INFORMACJĘ NA TEN TEMAT.IIb. TABLICE 3 LITERY + 3 CYFRY + 1 LITERA:
Stosowane w latach 1976- początek lat 90-tych dla pojazdów państwowych, potem od początku lat 90-tych nie wydawane.

IIa) Oto wyszczególnienie zauważonych serii względem rodzaju pojazdów i miejsca wydania. Dane pochodzą z obserwacji, tablicy ogłoszeń i stron internetowych dotyczących autobusów, straży pożarnej.
Podziękowania dla DARA za dane odnośnie pojazdów państwowych

LE

LEA ***B, ***C, ***D, ***F, ***G - SAMOCHODY PAŃSTWOWE:

- 001B-999B, 001C-999C, 001D-999D, 001F-999F, 001G-999G, 301S-500S (1983 r. - 1984 r.), 101V-200V (LEA 169V wydano w 1993 r.) - Leszno

LEB ***F - SAMOCHODY PAŃSTWOWE
LEB ***G, ***H, ***K - PRZYCZEPY PAŃSTWOWE:

- 501H-600H - tylko przyczepy państwowe - Miejska Górka
- 001K-100K - tylko przyczepy państwowe - Krzemieniewo (LEB 064K)

LEC ***B, ***D, ***R - SAMOCHODY PAŃSTWOWE:
LEC ***N - PRZYCZEPY PAŃSTWOWE:
- 501B-600B - Gostyń
- 801B-900B - Leszno (1986 r.)
- 001N-100N - tylko przyczepy państwowe - Poniec ^
- 001R-100R - Pogorzela (LEC 042R) ##

LEE ***B - SAMOCHODY PAŃSTWOWE:
- 101B-200B - być może Góra
- 501B-600B - Leszno (1992 r.)

LEG ***B, ***C, ***R - SAMOCHODY PAŃSTWOWE: ##
- 001B-999B, 001C-999C - powiat kościański w tym:
- 301B-400B - Kościan (1981 r.)
- 001R-100R - Śmigiel (LEG 032R) ##

LEI ***B, ***C - SAMOCHODY PAŃSTWOWE:

LEK ***B, ***R - SAMOCHODY PAŃSTWOWE:
- LEK 416R - Żuk

LEP ***B, ***C, ***D, ***G, ***H, ***K, ***N, ***R, ***S, ***V, ***Z - PRZYCZEPY PAŃSTWOWE:
- 401B-500B - tylko przyczepy państwowe - Leszno
- 301D-400D - tylko przyczepy państwowe - Leszno (LEP 337D - dwurzędowa) ^^
- 101C-200C - tylko przyczepy państwowe - Góra (LEP 139C) ^^
- 501N-600N - tylko przyczepy państwowe - Góra (tylko tablice dwurzędowe) ^^
- 301S-500S - tylko przyczepy państwowe - Kościan
- 201Z-300Z - tylko przyczepy państwowe - Wschowa

LEU ***D - TRAKTORY PAŃSTWOWE:
- LEU 905D - traktor państwowy

LEV ***C, ***D, ***E, ***T - TRAKTORY I MOTOCYKLE PAŃSTWOWE:
- 901C-999C - traktory państwowe - Poniec (LEV 979C wydano w 1983 r.)
- 330D - traktor państwowy
- 001E-999E - tylko państwowe traktory i motocykle - najprawdopodobniej Leszno

LEX ***B - TRAKTORY PAŃSTWOWE:
- 101B-200B - tylko traktory państwowe - Kościan (LEX 134B)
- 401C-500C - tylko traktory państwowe - Przemęt (LEX 451C wydano w 1987 r.)

LEY ***B - TRAKTORY PAŃSTWOWE

LED, LEF, LEH, LEJ, LEL-LEO, LER-LET, LEW, LEZ - NIE WYDANO
Możliwe jednak, że niektóre z w/w serii np. LED, LEF zostały wydane, ale jak dotąd nie zostały przez nas zaobserwowane. ^


LS

LSA ***B, ***C - SAMOCHODY PAŃSTWOWE

- 001B-999B, 001C-999C - Leszno (LSA 399B wydano w grudniu 1987 r., LSA 439B, LSA 418B, LSA 605B)

LSB-LSZ - NIE WYDANO

LNA-LNZ - NIE WYDANO


Jak na razie dane te są bardzo skromne. Proszę wortalowiczów o uzupełnienie dotyczące zwłaszcza pojazdów państwowychROZDZIAŁ III: TABLICE DWURZĘDOWE:

POJAZDY PRYWATNE:

- samochody:

LE


LEA 0808, 0967, 1183
LEB 7821
LEC 1548 - link do zdjęcia: [odsyłacz] ^^
LEG 0189, 3000
LEH 5061
LEI 1523
LEJ 5901-6000 ^^
LEK 0189, 0214, 0379, 1296
[odsyłacz] - w tym stylu było większość serii LE.
LEL 8301-8400
LES 0440 - dwurzędowa samochodowa na takim wózku napędzanym silnikiem motocyklowym. Owe kuriozum zauważył DWojtek
LEZ 0973 - tablica dwurzędowa na traktorze

LS

LSA 1395
LSE 0411 - Autosan H9-21 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
LSG 0280, 4524 ^
LSH 7149
LSJ 8701-8800 (8766, 8774)
LSK 1663, 1801-1900 (zauważony: 1885), 2318, 2424

LN

LNC 3157, 5961
LNF 9574
LNG 3878, 4615, 5787, 6801-6900
LNG 3878 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
LNI 4524, 5450, 6509 ^
LNI 4524 - link do zdjęcia: [odsyłacz]


- przyczepy:

LE


LEA 6162, 7169
LEE 7042 ^
LEI 5101-5200 ^^
LEM 3073, 3247, 4001-4100, 4201-4300, 5101-5600 (zauważone: 5595), 8301-9000, 9301-9400 (zauważona: 9311) #
LEN 0052, 0201-0300, 0601-0700, 1001-1100 (zauważona 1094), 1201-1500 (zauważona 1493), 2265, 3001-3100, 3622 ##
LEO 0070, 0101-0200, 0239, 0500, 1401-1500, 1680, 8651-8900, 9401-9900 ^^
LEP 0001-1000, 1863, 2521, 5108, 6001-6100 (zauważone: 6007, 6041), 6201-6400 (zauważone: 6395), 6751-6850 (zauważone: 6784, 6806, 6808), 7001-7200, 7501-7700, 8324, 8588, 9302 ##
LEP 5108 - link do zdjęcia: [odsyłacz] 6807 43 70677.jpg
LER 1281, 1501-1900 (zauważone: 15**, 17**, 1814)
LER 1281 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
LES 0135, 0801-0900, 1940, 2001-2200 (zauważone: 2001, 2009, 2167), 2302 ^
LET 0001-1000 (0009, 0477), 1801-2000 (zauważone: 1824, 19**)

LS

LSP 0442, 0724, 1260, 1401-1600, 2466, 3001-3100, 3301-3400, 4112, 4201-4300, 4601-4900, 6501-6600, 7326, 9001-9200 #
LSP 1260 - link do zdjęcia: [odsyłacz] 1
LSP 4112 - link do zdjęcia: [odsyłacz]
LSS 0001-0100, 0301-0350 (zauważona 0317), 0551-0900 (zauważona 0620), 0951-1300, 1351-1400, 1701-1750, 1901-1950, 2001-3550 (zauważona 2152)


POJAZDY PAŃSTWOWE:

- samochody państwowe:

LE

LEE 146B

LS
LSA 399B, 479B, 605B
LSA 605B - link do zdjęcia: [odsyłacz] id=23495&sessionid=de5be4755fe30fd2b3f1eafaf343f590

- przyczepy państwowe:

LE

LEB 418B, 525G, 555H
LEB 418B - link do zdjęcia: [odsyłacz] id=23496&sessionid=de5be4755fe30fd2b3f1eafaf343f590
LEC 011N ^
LEP 337D, 501N-600N, 253Z ^^


ROZDZIAŁ IV: NUMERY WYDANE POWTÓRNIE:

- Samochody prywatne:

LE
LEB 5555 - zielony Volkswagen Golf IV
LEG 3000 - Jeep Wrangler - tablica dwurzędowa

LS
LSK 1259, 1333


ROZDZIAŁ V: TABLICE TYMCZASOWE (1981-30.04.2000 r.):
Przewidziane wyróżniki: K 000001-K 499999

Zauważone w praktyce:

samochody:
K 00 0501-K 00 0600 - Leszno
K 00 1201-K 00 1300 - Gostyń
K 00 2001-K 00 2050 - Góra
K 00 3001-K 00 4000 - Przemęt (K 003051)
K 00 4251-K 00 4350 - Rawicz

K 01 1901-K 01 2700 - Leszno
K 00 4301-K 00 4700 - Leszno
K 01 4701-K 01 5000 - Leszno
K 01 5001-K 01 5350 - Leszno - tylko dwurzędowe
K 01 5351-K 01 5510 - Leszno (w tym wyrywkowe tablice dwurzędowe)

przyczepy: brak danych
traktory i motocykle: brak danych
motorowery: brak danych


ROZDZIAŁ VI. TABLICE PRÓBNE (1976 - 31.12.1998 r.):
Przewidziane wyróżniki: XLE, XLS, XLN

Zauważone w praktyce:
samochody: brak danych
przyczepy: brak danych
traktory i motocykle: brak danych
motorowery: brak danych


ROZDZIAŁ VII. TABLICE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE (1976-31.12.1995 r.):
Przewidziane wyróżniki: ILE, ILS, ILN

Zauważone w praktyce:
samochody: brak danych
przyczepy: brak danych
traktory i motocykle: brak danych
motorowery: nie przewidziane


ROZDZIAŁ IX. PODZIAŁ TABLIC Z UWAGI NA MATERIAŁ ICH WYKONANIA:

Niestety nie bardzo orientuje się w tej kwestii odnośnie tablic z b. woj. leszczyńskiego, dlatego proszę wortalowiczów o informację. Poniżej wpisane są tylko te serie, co do których wiadomo cokolwiek o materiale z jakiego produkowano tablice.
Podziękowania dla ZEK-a za systematyczne informację wzbogacające niniejszy rozdział zasad. Z grubsza można wyróżnić tablice:

W dawnym woj. leszczyńskim materiały z jakich wykonywano tablice były różnorodne. I tak możemy wyróżnić:

1. tablice aluminiowe tłoczone I - były wydawane od 1976 r. do ok. połowy lat osiemdziesiątych. Miały one lekkie wytłoczenia, tło było malowane na czarno, a znaki nie przez co wizualnie były w kolorze srebrnym, a nie białym. Tablice te wykonane były z grubszego aluminium niż obecnie przez co były mnie łamliwe.

2. tablice plastikowe z nitowanymi znakami - w tej formie wydawano część tablic motocyklowych stosowanych dla motocykli i dla traktorów.

3. tablice stalowe tłoczone - wydawane w drugiej połowie lat 80-tych i potem z początkiem lat 90-tych. Były to: część serii (lub całość) LSA oraz początek (być może pierwsza połowa) LNA. ^^

4. tablice stalowe tłoczone ze znakiem IZNS - wydawane od ok. połowy lat osiemdziesiątych po lata 1991-1993 (różnie w różnych gminach w niektórych), wprowadzane sukcesywnie w gminach po wyczerpaniu się zapasów tablic z pkt. 1 i 3. Tablice te miały już ujednoliconą czcionkę, a pomiędzy literami i cyframi okrągły stempel "Ministerstwo Komunikacji IZNS" lub tylko w kółku IZNS, co oznaczało nazwę producenta Iławskie Zakłady Napraw Samochodowych.

5. tablice aluminiowe tłoczone II - wydawane od 1991-1993 wprowadzane sukcesywnie w gminach po wyczerpaniu się zapasów tablic z pkt. 1-3. Tablice te miały już ujednoliconą czcionkę, a pomiędzy literami i cyframi znak producenta a później również znak bezpieczeństwa literę B.


Wyszczególnienie poszczególnych serii z uwagi na sposób ich wykonania:

TABLICE ZWYKŁE:
TABLICE 3 LITERY + 4 CYFRY (POJAZDY PRYWATNE):

Tablice samochodowe:
LE
LEA, LEB, LEC, LED, LEE, LEF, LEG, LEH, LEI, LEJ, LEK - aluminiowe tłoczone I
LEL cześć serii aluminiowe tłoczone I (np. LEL 0093), a część serii stalowe tłoczone ze znakiem IZNS (np. LEL 7701-7800) #
LEN
1301-1400 - aluminiowe tłoczone II
LEO
4901-5000 - aluminiowe tłoczone II (LIBRA 199? r.)
9301-9400 - aluminiowe tłoczone II
9551-9700 - aluminiowe tłoczone II (LIBRA 1995 r.)
LER - stalowe tłoczone za znakiem IZNS
LES, LET, LEZ - brak danych

LS ^^
LSA - część serii stalowe tłoczone, być może ze znakiem IZNS, a część serii stalowe tłoczone - linki do zdjęć:
LSA 3235 - [odsyłacz]
LSA 8888 - [odsyłacz]
LSB - stalowe tłoczone za znakiem IZNS - link do zdjęcia: [odsyłacz]
LSC - aluminiowe tłoczone II - link do zdjęcia: [odsyłacz]
LSD - brak danych
LSE - stalowe tłoczone za znakiem IZNS - link do zdjęcia: [odsyłacz]
LSF - brak danych
LSG
0001-5000 - aluminiowe tłoczone II
5001-9999 - stalowe tłoczone ze znakiem IZNS
LSI - być może aluminiowe tłoczone II
LSK
0001-2000 - stalowe tłoczone za znakiem IZNS
2001-3000 - aluminiowe tłoczone II (LIBRA 1996 r.)
6001-7000 - stalowe tłoczone za znakiem IZNS
7001-8100 - aluminiowe tłoczone II (LIBRA)
LSL - stalowe tłoczone za znakiem IZNS
LSP - stalowe tłoczone za znakiem IZNS
LSS - aluminiowe tłoczone II (2001-3000 - LIBRA 1998 r.)

LN
LNA ^^
0001-5000 - stalowe tłoczone (np. LNA 2165) - takie same jak ZGU 5001-9999 i ZGW 5001-9999. Zapewne początek lat 90.
5001-9999 - aluminiowe tłoczone II (np. LNA 7744)
LNB - LNJ - aluminiowe tłoczone II produkowane przez Firmy: "LIBRA" (serie: LNB, LNC - 1994r. - 1995r., LND-1995 r., LNE-1997r., LNF, LNG-1997r., LNH) oraz "TABLITEK" (serie: LNA - 1997r., LNJ 6001-7000 - 1998 r., LNK, LNL) ^^

Pozostałe nie wymienione powyżej serie - brak danych. Mam nadzieję, że uda się tą listę uzupełnić .


Tablice motocyklowe:
LE
LEN - stalowe tłoczone
LES 1417, 8642 - stalowe tłoczone

LS
LSN, LSU, LSX - tablice plastikowe z nitowanymi znakami (np. LSN 3726, LSU 2192, LSX 8971)

Tablice motorowerowe:
LEB 7137, LEC 2956, LEE 8801-9300, LEG 1064, LEI 1589 - tablice stalowe tłoczone
Pozostałe tablice motorowerowe brak danych


TABLICE 3 LITERY + 3 CYFRY + 1 LITERA (POJAZDY PAŃSTWOWE);

Tablice samochodowe:

LE
Tablice dla pojazdów państwowych były w znacznej większości metalowe tłoczone ze znakiem IZNS. Były też "aluminiowe tłoczone I" np. LEE 146B
LS
Tablice dla pojazdów państwowych były metalowe tłoczone ze znakiem IZNS

LN
Tablic samochodowych w układzie 3 litery + 3 cyfry + 1 litera nie wydano.


Tablice motocyklowe:
LEU ***D - stalowe tłoczone
Pozostałe wydane serie brak danych


TABLICE TYMCZASOWE:
K 003051 - tablica stalowa tłoczona ze znakiem IZNS

TABLICE PRÓBNE: brak danych

TABLICE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE: brak danych


VROZDZIAŁ IX: NUMERY REJESTRACYJNE AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I INNYCH FIRM - podaje Krzychu:
1. dodał: Krzychu dnia 27.4.2006 r.
Autobusy MZK Leszno:
LEA 218C - Autosan H9-35: [odsyłacz]
LSA 469B, 470B, 472B, 501B, 503B - Autosan H9-35, np.: [odsyłacz] [odsyłacz]
LSG 1200 - autobus Setra S125 - Krzywiń (PKS): [odsyłacz]
LSI 0222 - Jelcz T120 - PKS Leszno - 1994-2003

2. dodał: Krzychu dnia 18.4.2008 r.
bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ftp/SIWZ ubezpieczenia.doc

Wykaz pojazdów podległych Zarządowi Powiatu Kościańskiego

LEP 425S - przyczepa Autosan D47A - 09.04.1984 - Zarząd Dróg Powiatowych Kościan
LEX 0740 - Ursus C-360 - ZSP Nietążkowo, gm. Śmigiel
LSG 1171 - Ford Transit 100 L - 20.12.1999 - DPS Mościszki gm. Krzywiń
LNF 2865 - Fiat Uno 1,0 - 16.12.1996 - Powiatowy Urząd Pracy Kościan

Wykaz pojazdów gminy Krzemieniewo (powiat leszczyński) - link do wykazu: [odsyłacz] nr 4 wykaz majatku do ubezpieczenia.xls

Przyczepy: LEB 064K, LEM 7775 (1993 r.), LEO 4606


ROZDZIAŁ X: CIEKAWOSTKI:

a) Ciekawe numery:

- Samochody prywatne:

LE
LEB 5555 - zielony Volkswagen Golf IV - numer wydany powtórnie
LEG 3000 - Jeep Wrangler - numer wydany powtórnie

LS
LSA 8888 - biały Fiat 126p - link do zdjęcia: [odsyłacz] ^^
LSJ 9999 - złoty Fiat Punto

LN
LNC 2222 - Opel Astra Fresh 1,4 16v 5-cio drzwiowy
LNI 0001 - turkusowy Seat Ibiza
LNJ 0001 - srebrna Mazda 626 - Oto link: [odsyłacz]
LNH 0001 - Daewoo Lanos

- Przyczepy państwowe:
LEB 555H - przyczepa (tablica dwurzędowa)

b) inne:
MANIAK ZG widział na początku lipca 2006 r. malucha na blachach LEG 1***. Miał blachy typu "wczesny Wrocław", czyli gładkie z lekko złoto-metalicznymi literami i cyframi. Bardzo ładne tablice.

KONIEC
Od 24 maja 2009 roku zasady przeczytano 6 182 razy.
tablica ogłoszeń
logowanie
nick  kod     
powrót na stronę poprzednią
  1024x768
powrót na stronę startową
 
 
Ostatnie zmiany w wortalu 2.3.2013 r.
czas na serwerze - 20.12.2014 r. godz. 12:28
© 2002 - 2014 ctb.hu